Obavijesti
Sudjelovanje na skupu

The Discovery of Medieval Art while Looking for Antiquities

Dr. sc. Ana Šverko sudjeluje na međunarodnom skupu istraživačkog projekta DIOMEDA – The Discovery of Medieval Art while Looking for Antiquities, koji se s temom „The Early Discovery of Medieval Art by Travellers Looking for Classical Antiquity in Southern Europe“ održava u Napulju 20. i 21. studenog, pod pokroviteljstvom Sveučilišta Federico II i Compagnia di San Paolo, u okviru programa STAR Plus, koji podupire napredna i kompetitivna istraživanja na europskoj razini. Projekt je izrađen u suradnji sa Sveučilištem Sapienza i Bibliotheca Hertziana u Rimu. Ana Šverko sudjeluje s izlaganjem „The Representation of Medieval Monuments in Split and Its Surroundings by Adam, Clérisseau and Cassas.“

Program skupa ovdje.

-
Kontakt: Ana Šverko