Novosti
IZLOŽBA

Arhitektonski susreti Hrvatske i Mađarske 1900.–1945.

Izložba Arhitektonski susreti Hrvatske i Mađarske: Modaliteti strukovne razmjene znanja, 1900.–1945. otvara se u srijedu 20. rujna 2023. u 18:00 sati u Institutu Liszt – Mađarskom kulturnom centru u Zagrebu (Ulica Augusta Cesarca 10).

Pozdravne će govore održati dr. sc. Anna Mladenovics (Institut Liszt, Zagreb), dr. sc. Petar Prelog (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb) i dr. sc. Kornél Tamás Almássy (Mađarski muzej arhitekture i Dokumentacijski centar za zaštitu spomenika, Budimpešta). Izložbu će otvoriti dr. sc. András Ferkai, voditelj mađarske istraživačke grupe.

Dvojezičnom izložbom bit će predstavljeni rezultati istraživanja provedenoga u sklopu istoimenog bilateralnog znanstveno-istraživačkog projekta koji se provodi na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu te u Mađarskom muzeju arhitekture i Dokumentacijskom centru za zaštitu spomenika u Budimpešti (MÉM MDK). Znanstvena je suradnja započela u jesen 2021. godine, a podržana je od strane mađarskoga Nacionalnog ureda za istraživanje, razvoj i inovacije te hrvatskoga Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Arhitektura 19. i prve polovine 20. stoljeća predmet je dugogodišnjih zasebnih istraživanja mađarskih i hrvatskih istraživača. Uspostavljeni projekt pružio je priliku za zajedničko promišljanje odabranog razdoblja. Istraživanje polazi od postavke da je prije Prvog svjetskog rata prijenos znanja bio jednosmjeran, od Budimpešte kao središta prema rubnim hrvatskim područjima. Suradnja se primarno odvijala kroz suradnju na izgradnji važnih javnih zgrada i osnovnih infrastrukturnih sustava poput željeznice. Uglavnom su ih projektirali mađarski arhitekti (s obzirom na to da su investitori bila mađarska ministarstva i državne tvrtke), a gradili su ih domaći hrvatski stručnjaci i tvrtke u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Hrvatski arhitekti i inženjeri građevinarstva ne mogu se školovati u Hrvatskoj i Slavoniji sve do 1919. Rjeđe se odlučuju za studij na Tehničkom sveučilištu palatina Josipa, a najčešći su odabir bečke i praške tehničke visoke škole i akademije čiji je utjecaj očigledan u njihovim studentskim radovima i realizacijama u domovini. Raspad Monarhije i uspostava novih država sljednica okončali su uspostavljeni modus suradnje i radikalno transformirali profesionalne odnose. Nakon Prvog svjetskog rata arhitekti i graditelji iz Hrvatske, tada u sklopu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i Mađarske kraljevine u granicama Trianona susretali su se na strukovnim kongresima i izložbama, kao projektanti nacionalnih paviljona na gospodarskim sajmovima te kao članovi međunarodnih organizacija. Osim rijetkih primjera susreta i suradnji, više se može govoriti o paralelizmu pa je stoga zanimljivije istražiti uzroke razlika.

Istraživači koji su sudjelovali u projektu istraživali su načine prijenosa znanja temeljenih na studijskim putovanjima arhitekata i graditelja, stručnim časopisima, arhitektonskim i urbanističkim natječajima te strukovnim kongresima i izložbama. Istraživački zadaci bili su podijeljeni prema struci i rezultatima dosadašnjih istraživanja, a zajednički su obrađivali relevantne fenomene prijelaza stoljeća i razdoblja između dva svjetska rata. Zajednički obilasci građevina, knjižnica i arhiva na studijskim putovanjima u Zagreb, Rijeku i Budimpeštu pomogli su definiranju ključnih gradnji i događaja, središta prijenosa znanja, koji su predstavljeni na ovoj izložbi.

Izložba je za posjetitelje otvorena do 4. listopada 2023. godine.

Više informacija o bilateralnom projektu ovdje.

Mađarska istraživačka grupa:
András Ferkai (voditelj), Pál Ritoók, Eszter Baldavári, Ágnes Anna Sebestyén

Hrvatska istraživačka grupa:
Tamara Bjažić Klarin (voditeljica), Marina Bagarić, Boris Dundović, Mauro Sirotnjak

Autori tekstova:
Eszter Baldavári, Tamara Bjažić Klarin, Boris Dundović, András Ferkai, Pál Ritoók, Ágnes Anna Sebestyén

Grafičko oblikovanje:
Barbara Kakuk, Vica Wachsler

Prijevod:
Boris Dundović, Pál Ritoók

Lektura:
Dunja Aleraj Lončarić, András Ferkai

Pokrovitelji:
Veleposlanstvo Mađarske u Republici Hrvatskoj, Institut Liszt – Mađarski kulturni centar Zagreb, Mađarska akademija umjetnosti

-
Kontakti:
Tamara Bjažić Klarin
Boris Dundović