Život umjetnosti

Život umjetnosti 48/49 (1991.)

Broj 48/49 (1991.)

Cijena: 1,99 €


GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Zvonko Maković

UREDNIŠTVO: Marcel Bačić, Željka Čorak, Žarko Domljan, Eugen Franković, Zvanko Maković, Tonko Maroević, Milan Pelc, Darja Radović, Mladenka Šolman

AUTORI: Nataša Jovičić, Ivo Maroević, Klaudio Cetina, Blaženka Perica, Rolf Wedewer, Ješa Denegri, Miško Šuvaković, Vlado Martek, Feđa Vukić, Krešimir Oremović, Predrag Marković, Nada Beroš, Branko Cerovac, Stanko Špoljarić, Rudolf Witkower

LIKOVNI I TEHNIČKI UREDNIK: Marcel Bačić

SADRŽAJ

5–19
Nataša Jovičić
Simbolizam vode i oblikovanje zagrebačkih fontana

20–31
Ivo Maroević
Napetost centar – necentar, povijesna uvjetovanost i stvaralački odrazi

32–37
Klaudio Cetina
Beogradska arhitektura danas

38–59
Blaženka Perica
Mit u suvremenoj njemačkoj umjetnosti (Joseph Beuys i njegovi utjecaji)

60–65
Rolf Wedewer
„Joseph Beuys: životinja i križ – avangarda i mit“

66–71
Ješa Denegri
Problem kasnog Maljevića

72–75
Miško Šuvaković
Mangelos i avangarda

76–79
Vlado Martek
Za Vlastu Delimar

80–87
Feđa Vukić
„Kunst“ kao „design“

IZLOŽBE, KNJIGE

90–95
Krešimir Oremović
Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244.–1786. Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 1989., Katalog CGP Delo, OOUR Globus, Izdavačka djelatnost, Zagreb, 1989.

96–101
Predrag Marković
Sjaj zadarskih riznica, sakralna umjetnost na području Zadarske nadbiskupije od IV. do XVIII. stoljeća. Muzejsko-galerijski centar, Zagreb, 3. 5.–31. 7. 1990.

102–107
Nada Beroš
Kamuflaža subjekata

108–109
Ješa Denegri
Goran Trbuljak. Galerija Studentskog kulturnog centra, Beograd, februar 1990.

110–112
Branko Cerovac
Umjetnost za i protiv, Umjetnost – politika – ideologija. Osvrt na istoimenu izložbu Jesenjeg salona u Banjaluci, Umjetnička galerija, 24. 11. 1989.–7. 1. 1990.

112–113
Stanko Špoljarić
XXV. zagrebački salon

114–117
Ješa Denegri
Vidici minimalnog, Vidiki minimalnega – Minimalizem v slovenski umetnosti 1968.–1980. Moderna galerija Ljubljana, kolovoz – rujan 1990.

118–121
Nada Beroš
Srednjoevropske avangarde – u središtu prevrednovanja. Krisztina Passuth: „Les Avant-Gardes de l’Europe Centrale“, Flammarion, Paris, 1988.

PRIJEVOD

125–133
Rudolf Witkower
Tumačenje optičkih simbola

Cijena: 1,99 €