Život umjetnosti

Život umjetnosti 54/55 (1993./94.)

Broj 54/55 (1993./94.)

Cijena: 1,99 €


GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Darja Radović Mahečić

UREDNIŠTVO: Zvonko Maković, Darja Radović Mahečić, Sanja Štok, Feđa Vukić

SAVJET ČASOPISA: Željka Čorak, Eugen Franković, Tonko Maroević, Milan Pelc, Mladenka Šolman

AUTORI: Lada Kavurić, Jasna Galjer, Fedor Kritovac, Jasenka Mihelčić, Feđa Vukić, Boris Puhlovski, Boris Ljubičić, Zlatko Jurić, Darja Radović Mahečić, Žarka Vujić, Željko Kipke, Milan Pelc, Ivica Župan, Radovan Ivančević, Sandra Križić Roban, Damir Demonja, Marijan Susovski, Evelina Turković, Antun Maračić, Nada Beroš, Tonko Maroević, Željko Kipke, Leonida Kovač, Ješa Denegri

TEHNIČKI UREDNIK: Robert Rebernak

SADRŽAJ

4–6
Lada Kavurić
Plakati Zagrebačkog zbora
The Zagreb Market Posters

7–9
Jasna Galjer
Art deco i mo(dern)a
Art Deco And The Modern Art

10–15
Fedor Kritovac
Pedesete – dizajn namještaja i standard življenja
The Fifties – Furniture Design And The Standard of Living

16–23
Jasenka Mihelčić
Razgovor s Vladimirom Robotićem
Designer Vladimir Robotić Interview

24–27
Feđa Vukić
Problem kontinuiteta – Davor Grünwald. Jedan primjer mogućnosti dizajna u Hrvatskoj
The Problem of Continuity – Davor Grünwald (An Example of the Design Possibilities in Croatia)

28–34
Boris Puhlovski
Hrvatska – kolijevka zrakoplovstva u istočnoj Europi
Croatia – A Crib of The East European Aviation

35–38
Boris Ljubičić
Vizualni identitet hrvatskih tvrtki
Visual ldentfty of Croatian Firms

39–47
Zlatko Jurić
Muzička akademija
The Academy of Music

49
Darja Radović Mahečić
Meteorološki stup Dr. Holzera
The Holzer’s Meteorological Information Station

50–53
Žarka Vujić
Salonima obitelji Ullrich u spomen
Memento To The Ullrich Family Exhibition Halls

54–55
Željko Kipke
Multimedijalna dvorana
Multimedia Hall

56–59
Milan Pelc
Meštrovićev crtež Oplakivanja Krista“
The Drawing Mourning After Christ by Meštrović, in the Viennese Academy

60–63
Ivica Župan
U povodu 70. rođendana Vlade Kristla Treba li „vratiti“ razmetna sina?
On 70th Birthday of Vlado Kristl – Should The Prodigious Son „Return“?

64–69
Radovan Ivančević
Mobilne multikompozicijske grafike Miroslava Šuteja
Mobile Multicomposition Graphics By Miroslav Šutej

70–72
Sandra Križić Roban
Radovi Slavomira Drinkovića u kontekstu high touch dizajna
Slavomir Drinković Works In The Context of High-Touch Design

73–74
Damir Demonja
Osvrt na hrvatski filmski plakat recentne produkcije
The New Croatian Film Poster Review

75–76
Marijan Susovski
Vesna Popržan dokumentaristički dnevnik 1989.1992.
Vesna Popržan – Documentary Diary 1989–1992

77–80
Evelina Turković
Dubrovačka izložba „Mjesto i sudbina“
Dubrovnik Exhibition „Place And Fate“

81–83
Antun Maračić
Neoegzistencijalizam
The Neoexistentialism

84
Radovan Ivančević
Preispitivanje apstrakcije 1953.1993. (Picelj, Richter, Srnec)
Re-examining The Abstraction 1953–1993 (Picelj, Richter, Srnec)

85–87
Nada Beroš
Variranje varke unedogled. Hrvatska na XLV. venecijanskom biennalu
Delusion lnfinitely Varied – Croatia at XLV Venetian Biennial

88–91
Tonko Maroević
Dame soliraju, Jedan aspekt 45. venecijanskog biennala
The Ladies’ Solo

92–93
Željko Kipke
Nova hladna metafizika
The New Cold Metaphysics

94–95
Leonida Kovač
Joseph Kosuth – Zenon na rubu poznatog svijeta
Joseph Kosuth – Zenon on The Edge of The Familiar World

96–99
Ješa Denegri
Predak umjetnosti kraja stoljeća. Marcel Duchamp u Palazzo Grassi, Venecija, travanj/lipanj 1993.
Ancestor of The Art of The End of The Century

100
Sandra Križić Roban
Branko Ružić
Branko Ružić

101–110
Radovan Ivančević
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske od SDPUJ do CIHA
Society of Art Historians of Croatia From the Association of Art Histoians of Yugoslavia to CIHA

Cijena: 1,99 €