Život umjetnosti

Život umjetnosti 76/77 (2006.)

Broj 76/77 (2006.)

Cijena: 1,99 €


GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Sandra Križić Roban

UREDNIŠTVO: Petar Prelog, Ivana Mance, Maroje Mrduljaš, Branko Franceschi

AUTORI: Sandra Križić Roban, Iva Körbler, Alan Kostrenčić, Maroje Mrduljaš, Branko Franceschi, Ivo Maroević, Dan Oki, Ivana Mance, Eva Sturm, Ana Bilankov, Bojana Piškur, Ivana Bago, Marko Golub, Beti Žerovc, Sarah Carrington, Sophie Hope

VISUALNI KONCEPT: Igor Kuduz

DIZAJN I PRIJELOM: Mario Aničić, Jele Dominis


Nakon desetljeća čekanja, u Hrvatskoj se grade dva muzeja – u Zagrebu je Muzej suvremene umjetnosti već poprimio prepoznatljiv oblik, dok projekt riječkog Muzeja moderne i suvremene umjetnosti još uvijek čeka usklađenje između želja, potreba i mogućnosti. Stoga ovaj broj Života umjetnosti posvećujemo temama muzeja i načinima na koje se suvremenoumjetnički sadržaji posreduju gledateljima. Što se mijenja, tko je današnja publika, što ona očekuje? I što joj muzeji, kao načelno tradicionalne ustanove, mogu ponuditi u uvjetima kratkotrajnih interesa, sveopće dostupnosti te poimanja izložbi kao svojevrsnih programa u kojima se ne moramo nužno snaći? (…)

Sandra Križić Roban (iz uvodnika)

SADRŽAJ

4–11
Sandra Križić Roban
Usporena komunikacija
Communication in Slow Motion

12–27
Iva Körbler
Muzejski objekti u hrvatskoj arhitekturi od 1945.–1990.
Museum Buildings in Croatian Architecture, 1945–1990

28–37
Alan Kostrenčić
Integriranje umjetnosti u život: MSU Zagreb i MMSU Rijeka
Integrating Art into Life: MSU Zagreb and MMSU Rijeka

38–45
Sandra Križić Roban
Iskustvena sredstva arhitekture: razgovor s Draženom Juračićem
Experience as Architectural Tool: Interview with Dražen Juračić

46–61
Maroje Mrduljaš
Što je muzej umjetnosti? Razgovor s Colinom Fournierom
What is an Art Museum? Interview with Colin Fournier

62–73
Branko Franceschi
Doba muzeja: razgovor s Barryjem Lordom
The Age of Museums: Interview with Barry Lord

74–83
Ivo Maroević
Big Bang
Big Bang

84–101
Dan Oki
Produkcija i prezentacija pokretne slike u kontekstu likovnih umjetnosti – osobno iskustvo
Production and Presentation of Moving Images in the Context of Visual Arts – A Personal Experience

102–103
Ivana Mance
Medijacija – faktor posredovanja
The Factor of Mediation

104–111
Eva Sturm
Stvoriti prostore: o umjetnosti i političkome
Creating Spaces: About Art and the Political

112–117
Ana Bilankov
Kunstcoop©
Kunstcoop©

118–123
b+b (Sarah Carrington, Sophie Hope)
Tracing Change: društveno angažirana umjetnička praksa u kontekstu regeneracije u Velikoj Britaniji
Tracing Change: Socially Engaged Art Practice in the Context of Regeneration in the UK

124–127
Bojana Piškur
Diferencijalni prostori umjetnosti
Differential Spaces in Art

128–131
Ivana Bago
Zanimanje: kustos
Occupation: Curator

RECENZIJE

132–133
Sandra Križić Roban
Neizvjesnost učenja o umjetnosti

134–135
Ivana Mance
Umjetničko djelo kao društvena činjenica

136–137
Marko Golub
Monografije kao eksperiment

138–139
Ivana Mance
Dnevnik pogleda

PRIJEVOD

140–148
Beti Žerovc
Kustos i ljevičarska politizacija suvremene likovne umjetnosti

Cijena: 1,99 €