Život umjetnosti

Život umjetnosti 86 (2010.)

Broj 86 (2010.)

Cijena: 1,99 €


UREDNICA BROJA: Jasna Jakšić

SURADNICI UREDNICE BROJA: Tina Gverović, Siniša Ilić

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Sandra Križić Roban

IZVRŠNA UREDNICA: Irena Gessner

AUTORI: Åbäke, Ben Cain, Jasmina Čubrilo, Vanessa Desclaux, Jasna Jakšić, Lala Raščić, Sandra Križić Roban, Tina Gverović, Siniša Ilić, Maja Josifović, Ivan Marković, Önder Özengi, Dimitrije Tadić, Dea Vidović

DIZAJN I PRIJELOM: bilić_müller studio


Platforme, kolektivi i suradnički projekti u posljednjih su dvadesetak godina jedna od formi hibridnog autorstva, koje se više niti ne osvrće na slabašnu sjenu umjetničkog genija. Višestruko autorstvo više se ne izdvaja kao provokacija upućena fetišizaciji umjetničkog objekta i ega. Naprotiv, ono se kao gotovo i poželjna forma pojavljuje unutar samog obrazovnog sustava, primjerice u obliku završnih izložbenih projekata ili u formi projektnog prijedloga. Imperativ suradnje gotovo da je interni pokazatelj kvalitete, a ponekad i kontrolni mehanizam.

Zajednički rad nije samo ispunjavanje zahtjeva za suradnjom ili opredmećenjem prvotne komunikacije unutar umjetničkog procesa (među umjetnicima ili umjetnicima i kustosima) – on je vjerojatno i sumnja i znatiželja.

Zajednički rad iz nekoliko vidova predstavljaju četiri umjetnička priloga priređena namjenski za ovaj broj (Josifović/Tadić, Ǻbäke/Cain, Desclaux/Marković, Gverović/Ilić).

Ispovijest iz prve ruke umjetnice Lale Raščić o ambicioznom suradničkom projektu, slijedi osvrt o suradničkim platformama i taktičkim praksama u kontekstu zagrebačke nezavisne umjetničke scene u eseju Dee Vidović, dok se suradničko-participativnim Muzejom prekinutih veza bavi tekst Sandre Križić Roban. Intervju s kustosicom Karlom Jasso dotiče se suradničkih praksi u kustoskom radu, dok Önder Özengi najavljuje dugoočekivani postav Muzeja nevinosti (muzeološkog nastavka istoimenog romana Orhana Pamuka).

Jasna Jakšić (iz uvodnika)

SADRŽAJ

4–9
Jasna Jakšić
‘Surađuj ili/i snosi posljedice’ – Umjetničke prakse i zajedničko djelovanje
‘Collaborate or/and Bear the Consequences’ – Artistic Practices and Working Together

12–21
Jasna Jakšić
Zajednički rad
Working Together

22–35
Dea Vidović
Taktičke prakse u pristupima lokalnim kulturnim politikama u Zagrebu
Tactical Practices in Approaching Local Cultural Policies in Zagreb

36–47
Lala Raščić
Inidualne utopije
Individual Utopias

48–51
Sandra Križić Roban
Muzej na ruinama intimnog
A Museum Built on the Ruins of Intimacy

UMJETNIČKI PRILOZI / ARTISTIC CONTRIBUTION

53–72
Åbäke / Ben Cain

73–90
Tina Gverović / Siniša Ilić
Neusporeosti. Nastajanje sumnjivog stanja
The Uncomparables. Forming a Suspicious State

91–108
Vanessa Desclaux / Ivan Marković
Scenarij za mucajuću izložbu
Script for a Stuttering Exhibition

109–125
Maja Josifović / Dimitrije Tadić
Jasmina Čubrilo
Utopijske sklonosti
Utopian tendencies

126–129
Jasna Jakšić
Iz kustoske perspektive: razgovor s Karlom Jasso
From the curatorial perspective: interview with Karla Jasso

130–133
Önder Özengi
Muzej nevinosti u Istanbulu

134–139
Biografije / Biographies

Cijena: 1,99 €