Život umjetnosti

Život umjetnosti 87 (2010.)

Broj 87 (2010.)

UREDNIK BROJA: Maroje Mrduljaš

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Sandra Križić Roban

IZVRŠNA UREDNICA: Irena Gessner

AUTORI: Maroje Mrduljaš, Andrea Branzi, Petra Čeferin, Fabrizio Gallanti, Christian Teckert, Luciano Basauri, Dafne Berc, Stealth.unlimited (Ana Džokić, Marc Neelen), Emil Jurcan, Dea Vidović, Miranda Veljačić, Ivana Hanaček, Ana Kutleša, Marijana Rimanić, Vesna Vuković, Kruno Kardov

DIZAJN I PRIJELOM: bilić_müller studio


Pogledi na izgrađeni okoliš i njegov rast vjerojatno nikada u povijesti nisu bili raznolikiji, kao što ni stav o tome što je to „dobra arhitektura“ nije bio toliko raspršen i u neprekidnoj mijeni kao što je to danas. Ipak, aktualni trenutak kao da je dosegao kritičnu točku u kojoj je usprkos kvantitativnom umnažanju diskursa o arhitekturi procjep između „teorije“ i „prakse“ s jedne i realnog stanja u izgrađenom okolišu s druge strane postao ogroman.

Kriza u arhitektonskoj disciplini zahtijeva kristaliziranje jasnijih stavova, traženje novih smjerova djelovanja te provjeru i suprotstavljanje kritičko-teorijskih refleksija i empirijskih opažanja. Sama činjenica da se urbane promjene odvijaju sve bržim tempom i sa sve snažnijim posljedicama na oblikovanje društva nameće odbijanje stava da je arhitektura izgubila pokretljivost i sposobnost progresivnog sudjelovanja u društvenim promjenama. Kako bi se aktivirali ili iskušali progresivni kapaciteti arhitekture potrebno je izoštriti kritičku perspektivu, promijeniti uvriježene metode rada prisutne u matici arhitektonske discipline te uočiti nove predmete prostornih istraživanja.

U ovom broju Života umjetnosti okupljeni su vrlo različiti prilozi: od dijagnosticiranja nedavnih događanja u gradovima regije jugoistočne Europe, preko analitičkih uvida i teorijskih razmatranja, do naprednih projektantskih praksi, koje predstavljaju metodološki vrlo heterogene pristupe. No, slična progresivna pozicija čitljiva je u svim tim razmatranjima kroz pojmove i tumačenja poput „arhitekture otpora“ (Čeferin), „konkretne kritike“ (Gallanti), „prakse stvaranja novoga“ (Jurcan), „novog angažmana građana i stručnjaka“ (Stealth), „kulture… kao platforme za postavljanje relevantnih pitanja“ (Analog) ili „grada sačinjenog od mjesta“ (Teckert). Vjerujemo da se te različite metode i pogledi međusobno podupiru te čine zajedničko kritičko kretanje putem kojeg se teorija i praksa povezuju u aktivnu i produktivnu debatu sposobnu za aktivno sudjelovanje i utjecaj na stanje promjene.

Maroje Mrduljaš (iz uvodnika)

SADRŽAJ

4–9
Maroje Mrduljaš
Stanje promjene / Nova kritika
State of Change / New Criticism

12–21
Andrea Branzi
Za novu „Atensku povelju“
For A New “Athens Charta”

22–37
Petra Čeferin
Kako drugačije formulirati transformacijsku moć arhitekture
Re-Formulating the Transformative Power of Architecture

38–45
Fabrizio Gallanti
Arhitektura kao luksuzna roba
Architecture as a Luxury Commodity

46–53
Christian Teckert
Urbano kuriranje
Urban Curating

54–65
Luciano Basauri, Dafne Berc
SAVA SVIMA! Od neformalnog do instrumentalnog
SAVA SVIMA! From the Informal to the Instrumental

66–79
Stealth.unlimited (Ana Džokić, Marc Neelen)
Cities Log
Cities Log

80–87
Emil Jurcan
Praksom protiv rada
With Practice against Work

ISTRAŽIVANJE

88–119
Aktivacije – mapiranje naseljavanja napuštenih prostora u javne svrhe
Activations – Mapping the Usage of Abandoned Spaces for Public Purposes

RECENZIJA

120–121
Kruno Kardov
Autonomna proizvodnja prostora

120–121
Biografije / Biographies

Cijena: 1,99 €