Život umjetnosti

Život umjetnosti 104 (2019.)

Broj 104 (2019.)

Cijena: 1,99 €


GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Ivana Mance

UREDNIŠTVO: Tamara Bjažić Klarin (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb), Sanja Horvatinčić (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb), Vladimir Kulić (FAU School of Architecture, Fort Lauderdale), Dalibor Prančević (Filozofski fakultet, Split), Beti Žerovc (Filozofska fakulteta, Ljubljana)

IZVRŠNA UREDNICA: Sanja Sekelj

UREDNICA MREŽNIH IZDANJA: Irena Šimić

UREDNIČKI SAVJET: Nikola Dedić (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd), Leonida Kovač (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb), Elke Krasny (Akademie der bildenden Künste, Wien), Suzana Milevska (Politecnico di Milano), Nicolas Sawicki (Lehigh University, Bethlehem), Luka Skansi (Filozofski fakultet, Rijeka). Łukasz Stanek (School of Environment, Education and Development, Manchester), Mechtild Widrich (School of the Art Institute of Chicago)

PRIJEVOD: Marina Schumann, Lida Lamza

LEKTURA I KOREKTURA: Dunja Aleraj Lončarić, Viktorija Škorućak

DIZAJN, PRIJELOM I PRIPREMA ZA TISAK: Ivan Klisurić

UDK: Lina Šojat

AUTORI: Bojan Blagojević, Nikola Dedić, Marko Đorđević, Edin Jašarović, Sandra Križić Roban, Sonja Leboš, Igor Loinjak, Rastko Močnik, Marijan Molnar, Rade Pantić, Goran Pavlić, Vladimir Vidmar

SADRŽAJ

1–17
VIZUALNI ESEJ
Marijan Molnar

25–51
Nikola Dedić
Nacrt za kritiku političke ekonomije umjetnosti
Notes for a Critique of the Political Economy of Art

52–65
Rade Pantić
Robni fetišizam, pravni fetišizam, preobraženi oblici i estetski fetišizam
Commodity Fetishism, Legal Fetishism, Converted Forms, and Aesthetic Fetishism
– Izvorni znanstveni rad / Original Scientific Paper

66–85
Rastko Močnik
Vantržišna motivacija tržišta umetničkih dela
Non-Market Motivation of the Art Market
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper

86–99
Marko Đorđević
Između proizvoda i dela: estetski fetišizam i finansijalizacija umetnosti
Between the Product and the Work of Art: Aesthetic Fetishism and the Financialization of Art
– Izvorni znanstveni rad / Original Scientific Paper

100–113
Bojan Blagojević
Marx o potrebi za umjetnošću: umjetnost između političke ekonomije i samoodređenja
Marx on the Need for Art: Art Between Political Economy and Self-determination
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper

114–125
Edin Jašarović
Prilog teoriji izvođačkog ugovora
A Contribution to the Theory of Performance Contract
– Pregledni rad / Review Article

126–143
Goran Pavlić
Materijalna baza proizvodnje – nekoliko napomena o virtualnosti
Material Basis for Art Production — A Few Notes on Virtuality
– Pregledni rad / Review Article

144–158
Igor Loinjak
Umjetnost u službi generiranja viška vrijednosti – o umjetničkom djelu kao (specifičnom) obliku kapitala
Art in the Service of Generating Surplus Value – On the Work of Art as a (Specific) Form of Capital
– Pregledni rad / Review Article

160–171
Sandra Križić Roban
Elementi budućih dijaloga
Elements of Future Dialogues
Sandra Uskoković, Anamnesis: Dijalozi umjetnosti u javnom prostoru

172–181
Vladimir Vidmar
Kroz pustinju i prašumu
In Desert and Wilderness
Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih,
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana
Southern Constellations: The Poetics of the Non-Aligned, Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana

182–191
Sonja Leboš
Un-learn, de-grow, un-war
Un-learn, de-grow, un-war
Armina Pilav: Un-war prostor, Galerija Greta
Armina Pilav: Un-war Space, Greta Gallery, Zagreb

192
Autori
Authors

Cijena: 1,99 €