Život umjetnosti

Život umjetnosti 110 (2022.)

Broj 110 (2022.)

Cijena: 8,00 €


NASLOVNICA
Seduction of the Cyborg: Lavinia Schulz, Walter Holdt, Maskenfiguren, 1924./2005.–2006., Venecijanski bijenale, 2022. (foto: Nenad Roban)

IMPRESSUM I SADRŽAJ

VIZUALNI ESEJ

1–16
Ana Bilankov
LOVEMAP

LITERARNO I SLIKOVNO — TRANSPOZICIJA I RAZMJENA

24–43
Dragan Damjanović, Ivan Kokeza
Ljudevit Gaj, Karel Svoboda, ilustracije Dogodovštine Ilirije Velike i počeci historijskog slikarstva u Hrvatskoj
Ljudevit Gaj, Karel Svoboda, Illustrations for Dogodovštine Ilirije Velike and the Beginnings of Historical Painting in Croatia
– Izvorni znanstveni članak / Original Scientific Paper

44–63
Svjetlana Sumpor
„Utopijsko” i „distopijsko” u kontekstu likovnih umjetnosti
“Utopian” and “Dystopian” in the Context of Visual Arts
– Pregledni rad / Review Paper

ZNANOST O SLICI

66–85
Srđan Tunić
Žena sa puškom: Autoportret u lovačkom odijelu Naste Rojc u svetlu studija vizuelne kulture
Woman with a Rifle: Nasta Rojc’s Autoportret u lovačkom odijelu in Light of Visual Culture Studies
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper

86–103
Ivana Podnar
Edmund Burke i ikonologija pandemije u medijskim slikama i suvremenoj umjetnosti
Edmund Burke and the Pandemic Iconology in Media Images and Contemporary Art
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper

NOVA ISTRAŽIVANJA

106–129
Patricia Počanić
Između ideje i realizacije: prilog poznavanju umjetničkih djela u interijeru Zgrade društveno-političkih organizacija — Kockice
Between an Idea and Realisation: Contribution to the Study of Artworks from the interior of the Building of Socio-Political Organisations — Kockica
– Pregledni rad / Review Paper

130–153
Josipa Alviž, Jasmina Nestić
Godišnjak Umjetnost i mi: doprinos Jadranke Damjanov počecima poučavanja Likovne umjetnosti u Hrvatskoj
The Annual Umjetnost i mi: Jadranka Damjanov’s Contribution to the Beginnings of Visual Arts Education in Croatia
– Pregledni rad / Review Paper

MUZEOLOŠKE PRAKSE

156–171
Palmira Krleža
Uloga digitalnih 3D modela u kontekstu muzejskog izlaganja skulpture
The Role of Digital 3D Models in the Context of Museum Display of Sculpture
– Pregledni rad / Review Paper

OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE

172–181
Sandra Križić Roban
Posvuda oko nas – žene
– Recenzija, prikaz / Review

182–187
Goran Pavlić
Odvažna i dosljedna političko-ekonomska analiza povijesti umjetnosti
– Recenzija, prikaz / Review

188–191
Ivana Mance Cipek
Slika u knjizi, knjiga u slici
– Recenzija, prikaz / Review

192
Popis autora / List of authors

Cijena: 8,00 €