Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 46 (2022)

Broj 46 (2022)

Cijena: 10,62 €


Glavni urednik
Danko Zelić

Uredništvo
Sanja Cvetnić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Matko Matija Marušić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci), Mirjana Repanić-Braun (Institut za povijest umjetnosti), Werner Telesko (ÖAW, Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes – IHB, Beč), Danko Zelić (Institut za povijest umjetnosti)

Uredničko vijeće
Péter Farbaky (Budapesti Történeti Múzeum, Budimpešta), Igor Fisković (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb), Géza Galavics (MTA Bölcsészettudomànyi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budimpešta), Martin Mádl (Ústav dĕjin umění Akademie vĕd České republiky, Prag)

Impressum

Članci / Articles

7–24
Ivan Josipović – Željko Krnčević
Predromanički ulomci iz srednjovjekovne crkve Sancti Georgii de villa Coglieurate (današnji Sv. Ivan Krstitelj u Konjevratima kod Šibenika)
Pre-Romanesque Fragments from the Medieval Church of Sancti Georgii de villa Coglierate (today’s St John the Baptist in Konjevrate near Šibenik)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

25–40
Walter Büchi
Hans Alberthal
Hans Alberthal
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

41–58
Milan Pelc
Senta, Petrovaradin, Beograd: tri pobjede Eugena Savojskog nad Osmanlijama na slikama i grafikama Jana van Huchtenburgha
Senta, Petrovaradin, Belgrade: Three Victories of Eugene of Savoy over the Ottomans in Paintings and Prints by Jan van Huchtenburgh
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

59–68
Sanja Cvetnić
Između autografa i radionice: slika Poklonstvo kraljeva Jeana II. Restouta
Between Autograph and Workshop: Adoration of the Magi by Jean II Restout
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

69–78
Radoslav Tomić
Mlečani u Zagrebu (prijedlozi za radionicu Alvisea Tagliapietre i Francesca Robbu)
Venetians in Zagreb: New Insights on the Workshop of Alvise Tagliapietra, and Francesco Robba
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

79–96
Petar Puhmajer – Stjepan Prutki
Izgradnja Vinkovaca u doba Vojne krajine
The Construction of Vinkovci in the Age of the Military Frontier
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

97–108
Vlasta Zajec
Spomenik Presvetom Trojstvu u Vinkovcima i njegova tipološka ishodišta
The Holy Trinity Monument in Vinkovci and Its Typological Sources
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

109–128
Dragan Damjanović – Marija Premužić Ančić – Azra Suljić
Mrtvačnica zagrebačkog groblja Mirogoj
Mortuary of the Mirogoj Cemetery in Zagreb
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

129–146
Irena Kraševac – Ana Šverko
Neoklasicistički hram u sklopu Školskog foruma – povijest gradnje i prenamjene
Classical Revival Temple of the School Forum in Zagreb: History of Its Construction and Repurposing
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

147–156
Bojan Goja
Tršćanski kipari Luigi Conti i Giovanni Marin i njihova djela na Gradskom groblju u Zadru
Triestine Sculptors Luigi Conti and Giovanni Marin: Their Works at the Municipal Cemetery in Zadar
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

157–170
Iva Pasini Tržec
Izvozne dozvole iz arhiva austrijskog Saveznog zavoda za spomenike u Beču kao izvor saznanja o sakupljačkoj praksi zagrebačkih kolekcionara
Export Permits from the Archives of the Austrian Federal Monuments Office in Vienna as a Source of Knowledge about the Practices of Zagreb’s Art Collectors
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

171–190
Vedran Ivanković
Planiranje i izgradnja Prilaza baruna Filipovića i Ulice grada Mainza od 1887. do 1978. godine
Planning and Construction of Prilaz Baruna Filipovića and Ulica Grada Mainza (1887–1978)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

191–206
Tamara Bjažić Klarin
Ishodišta i prilagodbe jednotraktnog sustava u projektima i realizacijama Drage Galića
Origins and the Usage of the Single-Loaded Corridor System in the Designs and Buildings of the Architect Drago Galić
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

207–226
Patricia Počanić
Luksuz na jugoslavenski način – Hotel Ambasador u Opatiji
Luxury in the Yugoslav Way: Hotel Ambasador in Opatija
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

227–240
Nataša Ivančević – Verica Nemet
Hrvatski kipari na Internacionalnom simpoziju skulpture u terakoti velikog formata Terra u Kikindi
Croatian Sculptors at Terra International Symposium of Large-Scale Terracotta Sculpture in Kikinda
Pregledni rad – Review paper

241–242
Autori / Authors

Cijena: 10,62 €