Kvartal

Kvartal XIX-1-2-2022


Glavni i odgovorni urednik:
Petar Prelog

Uredništvo:
Darka Bilić, Boris Dundović, Andrej Žmegač

Lektura:
Dunja Aleraj Lončarić

Grafički dizajn:
Mario Aničić

Tipografija:
Brioni i Lumin Sans [N. Đurek i P. Biľak]

***
Dvobroj časopisa Kvartal (1–2/2022) objavljen je kao online izdanje koje sadrži poveznice sadržajnih stranica i poveznice internet adresa. Časopis je dostupan na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak.
***

Sadržaj

Nova izdanja

6–11
Josip Belamarić
Kako se gradila zadarska stolnica

12–19
Josip Belamarić
Ars et labor. U pohvalu Marku Andrijiću, najboljem među korčulanskim majstorima

20–39
Radoslav Tomić
Uz novu monografiju o slikaru Lorenzu Lottu Sulla nuova monografia del pittore Lorenzo Lotto

40–47
Sanja Cvetnić
Jadranski svetački susreti

48–53
Irena Šimić
Monumentalna knjiga o fotografiji u Zagrebu 19. stoljeća

54–62
Ivana Mance Cipek
Rekapitulacija u osobnom tonu

64–72
Ratko Vučetić
O sudbini Prelogovih tumačenja grada

Izložbe

76–85
Sara Študir
Sjaj ugarske arhitekture u hrvatskom kulturnom naslijeđu

86–97
Josip Klaić
Slojevitost Bukovčeva djelovanja

98–105
Irena Kraševac
Portreti suvremenika kao odraz vremena

106–116
Sanja Sekelj
Važan podsjetnik i poticaj

Zaštita baštine

120–129
Ivo Glavaš
Revitalizacija šibenskog puta spasa između zablude i stvarnosti

130–141
Andrej Žmegač
Dva-tri kneževa dvora

Znanstveni skupovi i radionice

144–148
Zaključci 5. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti

150–155
Lucija Burić
O zanatu connoisseura

156–163
Lana Lovrenčić, Martina Bobinac, Iva Vidović
Konferencija o budućnosti Europe – susreti u Institutu

164–170
Tajana Jaklenec
Kako digitalnim alatima obraditi humanističku građu?

172–187
Ana Lucić Telišman
The Cycle – upravljanje fotografskom baštinom

Disertacije

190–191
Maja Žvorc
Nadgrobni spomenici na području povijesne Zagrebačke biskupije od XV. do XVIII. stoljeća, doktorska disertacija

192–193
Ivan Kokeza
Historijsko slikarstvo u Hrvatskoj od ilirskog pokreta do Drugog svjetskog rata, doktorska disertacija

194–197
Autori priloga