Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 11 (1987)

Broj 11 (1987)


Odgovorni urednik
Milan Prelog

Glavna urednica
Ivanka Reberski

Urednički odbor
Anđelko Badurina, Eugen Franković, Tonko Maroević, Vladimir Marković, Ivanka Reberski, Davorin Stepinac, Biserka Tadić

Impresum

5‒29
Biserka Tadić, Jagoda Marković, Katarina Horvat-Levaj
Analiza sjeveroistočnog dijela povijesne jezgre Šibenika
Analysis of the North-Eastern Part of the Historical Core in Šibenik

31‒59
Marija Planić-Lončarić, Biserka Tadić, Ivan Tenšek, Davorin Stepinac
Ston i njegovo područje – danas
Ston and its Environs Today

61‒93
Snješka Knežević
Mjesto Zrinjskog trga u genezi zagrebačke „zelene potkove“
The Place of Zrinjski trg in the Genesis of Zagreb's „Green Horseshoe“

95‒105
Miljenka Fischer
Virovitica – provedbeni urbanistički plan centra. Pokušaj pomirenja staroga i novoga
Virovitica – Urban Development Plan of the Center. An Attempt at the Reconciliation of Old and New

107‒113
Miljenko Jurković
O bizantskom utjecaju i autohtonosti nekih likovnih rješenja na predromaničkoj plastici Bosne i Hercegovine
On the Byzantine Influence and Autochtony of Some Art Solutions to Problems of Pre-Romanesque Sculpture in Bosnia and Herzegovina

115‒141
Nada Grujić
Ljetnikovac Klementa Gučetića u Rijeci Dubrovačkoj (Podloga, zamisao, izvedba)
Klement Gučetić's Summer House at Rijeka Dubrovačka. Basis – Idea – Realization

143‒157
Vladimir Marković
O baroknim dvorcima u Hrvatskoj (dvije skice)
On the Baroque Castles in Croatia (two studies)

159‒163
Grgo Gamulin
Prijedlozi za mletački settecento
Proposals for the Venetian Settecento

165‒185
Ivo Maroević
Prijedlog za tipologiju stambene arhitekture u Zagrebu u drugoj polovici 19. stoljeća
A Proposal for the Typology of Residential Architecture in Zagreb 1850‒1900

ZNANSTVENI SKUP U POVODU 100. GODIŠNJICE ROĐENJA DR. LJUBE KARAMANA [Zagreb, 11. lipnja 1986.]

187‒197
Radovan Ivančević
Ljubo Karaman – mit i stvarnost. O djelovanju »domaće sredine« prema stvaralaštvu Ljube Karamana
Ljubo Karaman – Myth and Reality

203‒205
Miljenko Jurković
O „podrijetlu“ Karamanove teze o podrijetlu predromaničke skulpture
On the „Origin“ of Karaman's Thesis on the Origin of Pre-Romanesque Sculpture

206‒207
Jagoda Marković
„Arhiv Karaman“ – poticaj za istraživanja
The Karaman's Archives – An Incentive to Research

GRAĐA

209‒229
Ljiljana Nikolajević
Nacrti sakralnih objekata u Vojnoj krajini
Plans and Drawings of Sacral Buildings in Vojna Krajina

Rasprodano