Novosti
Obnova Zagreba

Obnovljena crkva sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu

Početkom srpnja 2022. godine dovršena je obnova crkve sv. Vinka Paulskoga, samostanske crkve sestara milosrdnica u Frankopanskoj ulici u Zagrebu. Radi se o prvoj građevini sakralne namjene koja je nakon zagrebačkog potresa 2020. godine cjelovito obnovljena bespovratnim financijskim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Autori arhitektonskoga projekta adaptacije i obnove crkve su prof. dr. art. Nenad Fabijanić i arhitektica Leila Nanuk. Restauratorska istraživanja i zahvate vodila je Marija Reberski, dok je, uz nadležnu konzervatorsku službu, kao voditelj natječajne prijave te stručni konzultant za pitanja zaštite i obnove graditeljskog naslijeđa sudjelovao Boris Dundović, mag. ing. arch. i konzervator arhitekt, stručni suradnik Instituta za povijest umjetnosti.

Crkva predstavlja vrijedan primjer sakralne graditeljske baštine zagrebačkoga Donjega grada, izrazite urbanističke, arhitektonske i likovno-umjetničke vrijednosti.

Institut za povijest umjetnosti je 2020. godine izradio konzervatorsku studiju Samostanski sklop sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu u kontekstu donjogradskog bloka: Studija objekata i otvorenih prostora s valorizacijom i prijedlogom konzervatorskih smjernica (autori Boris Dundović, Ratko Vučetić i Ivana Haničar Buljan), koja je poslužila kao temeljna konzervatorska dokumentacija prilikom interpretacije povijesnih elemenata, razvoja, a potom i tijekom adaptacije te obnove. Trenutačno je u izradi i sintezni elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživanja crkve, samostanskih krila te zgrade kuhinje i blagovaonice, u koji će biti ugrađena nova saznanja nakon potresa, kao i provedenih recentnih istraživanja te zaštitnih radova.

Crkva sv. Vinka Paulskoga otvorena je za javnost te za euharistijska slavlja, a u narednom će razdoblju ondje biti provođeni daljnji konzervatorsko-restauratorski i arhitektonski zahvati, kao i na samostanskim krilima te drugim cjelinama samostanskoga sklopa.

-
Kontakt: Boris Dundović