Kvartal

Kvartal I-1/2-2004

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Vlasta Zajec
Uredništvo: Mario Braun, Nina Kudiš Burić, Tonko Maroević, Milan Pelc, Ivana Prijatelj Pavičić, Vlatka Stagličić
Grafičko oblikovanje i priprema: Petikat

Sadržaj

2‒3
Vlasta Zajec
Uvodnik

4‒5
Tonko Maroević
Empirija i angažman, pa sinteza ‒ Radovan Ivančević (1931.‒2004.)

Nova izdanja

6–8
Marija Stagličić
Korak prema Lucijanu Vranjaninu
― Andrija Mutnjaković, Arhitekt Lucijan Vranjanin Luciano Laurana, Zagreb, Art studio Azinović, 2003., 363 str., ISBN 953-6271-51-6

9–11
Ivana Prijatelj Pavičić
Dugo očekivana monografija
― Franjo Salghetti-Drioli, (autori tekstova) Ivo Petricioli, Silvia Meloni Trkulja, Franjo Salghetti-Drioli, Vlatka Stagličić, Radoslav Tomić, Antun Travirka, Zadar, Narodni muzej, Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, 2003., 120 str., ISBN 953-9882-7-1

11–14
Ljiljana Kolešnik
Iskrivljeni odrazi i ujednačavajuće predodžbe
― Primary Documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art Since the 1950s, (ur.) Laura Hoptman, Tomáš Pospiszyl, Cambridge Mass.: MIT Press, 2002., 375 str., ISBN 0-262-08313-2

15–16
Andrej Žmegač
Reprezentativan zbornik
― Zbornik I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, Milan Pelc (ur.), Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, 2004., 510 str., ISBN 953-6106-47-7

16–18
Iva Körbler
Zbir nadahnutih priloga
― „Regionalizam i globalizacija“, tematski broj časopisa Arhitektura, god. LII, br. 1(215), 2003., 196 str., ISSN 0350-3666

18–20
Ratko Vučetić
Od revitalizacije tvrđave do reurbanizacije grada
― Zgrada Oružane i jugoistočni bastion koprivničke tvrđave: Povijesno-građevni razvoj i vrednovanje: Prijedlog konzervatorskih smjernica: Idejno rješenje obnove (elaborat), Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, 2002.

Izložbe

20–22
Milan Pelc
La Renaissance en Croatie
― La Renaissance en Croatie Musée national de la Renaissance, Château d'Ecouen, 8. 4.–12. 7. 2004.

22–24
Vlasta Zajec
Raznolikost i fragmentarnost
― Universum sacrum, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 4. 12. 2003. –31. 3. 2004. / Snježana Pavičić, Sakralno kiparstvo u Hrvatskome povijesnom muzeju u Zagrebu, Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2003., 111 str., ISBN 953-6046-27-X

25–27
Irena Kraševac
Secesija kao kolektivna psihoza
― Projekt Secesija u Hrvatskoj, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 15. 12. 2003. –18. 5. 2004.

28–29
Vlatka Stagličić
Ocrtavanje raznovrsnosti
― Crteži Ivana Meštrovića iz fundusa Galerije Ivana Meštrovića u Splitu, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 6. 5. –28. 5. 2004.

30–32
Petar Prelog
Slutnja cjelovitog slikarstva
― Marino Tartaglia – retrospektiva, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 19. 12. 2003.–28. 2. 2004.

32–34
Nada Premerl
Retrospektivna izložba Stjepana Planića
― Stjepan Planić 1900.–1980.: Iz arhiva arhitekta / From the Architect’s Records, Gliptoteka HAZU, Zagreb, 20. 12. 2003.–31. 1. 2004.

Konzerviranje i restauriranje

35–39
Iskra Karniš
Antički brončani kip mladog atlete iz podmorja otoka Lošinja

39–40
Petar Puhmajer
BIS Machine metoda u obnovi spomenika
― Nove metodologije u zaštiti spomeničke baštine i BIS Machine metoda (predavanje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 2. 6. 2004., izlagači: Davor Kereković, Krešimir Buntak, Branko Dautović)

Najave: izložbe, skupovi, predstavljanja knjiga
Srpanj – prosinac 2004.

Suradnici u broju

Cijena: 1,99 €