Kvartal

Kvartal I-3/4-2004

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Vlasta Zajec
Uredništvo: Mario Braun, Nina Kudiš Burić, Tonko Maroević, Milan Pelc, Ivana Prijatelj Pavičić, Vlatka Stagličić
Grafičko oblikovanje i priprema: Petikat

Impresum

Sadržaj

3–4
Milan Pelc
Uvodnik

Nova izdanja

4–6
Žarko Paić
Razumijevanje slike
― Oskar Bätschmann, Uvod u povijesnoumjetničku hermeneutiku: Interpretacija slika; prijevod i predgovor: Milan Pelc, Scarabeus, Zagreb, 1994., 189 str., ISBN 953-99185-1-0

6–9
Ivana Prijatelj Pavičić
Između središta i periferije
― Milan Pelc, Horacije Fortezza: šibenski zlatar i graver 16. stoljeća, Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, Šibenik, Gradska knjižnica „Juraj Šišgorić“, 2004., 123 str., ISBN 953-6106-49-3

9‒11
Samo Štefanac
Boka Kotorska u studijama Cvita Fiskovića
― Cvito Fisković, Spomenička baština Boke kotorske, Zagreb, Matica Hrvatska, 2004., 350 str., ISBN 953-150-562-4

12‒14
Irena Kraševac
Slavonska atena u zlatnoj dolini
― Kulturna baština Požege i Požeštine, (ur.) Natalija Čerti, Spin Valis, Požega, 2004., 440 str.,ISBN 953-98051-3-9

14–18
Ljiljana Kolešnik
Moguća pripovijest o nemogućim povijestima
― Impossible Histories: Historical Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918-1991, (ur.) Dubravka Đurić, Miško Šuvaković, Cambridge Mass., MIT Press, 2003., 520 str., ISBN 0-262-04216-9

18–21
Danko Zelić
Hortus Artium Medievalium 10/10
― Hortus Artium Medievalium: Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, (ur.) Miljenko Jurković, 10 (2004.), Zagreb-Motovun, 304 str., ISSN 1330-7274

21–24
Marko Špikić
Peristil između tradicije i suvremenosti
― Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, (ur.) Radovan Ivančević, 46 (2003.[2004.]), 156 str., ISSN 0553-6707

24–27
Dalibor Prančević
Heterogeno o suvremenosti
― Život umjetnosti: časopis za suvremena likovna zbivanja, (ur.) Sandra Križić Roban, 71-72 (2004.), 167 str., ISSN 0524-7794

Izložbe

27–30
Tea Katunarić
Augusteum Narone – carski hram u dolini Neretve
― Augusteum Narone: Splitska siesta naronskih careva, Galerija umjetnina, Split, 4. 5. 2004.‒30. 5. 2004.

30–34
Predrag Marković
Disonantni tonovi u izvedbi zahtjevne partiture
― Stoljeće gotike na Jadranu: Slikarstvo u ozračju Paola Veneziana, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 19. 10.‒28. 11. 2004.

34‒36
Ljerka Dulibić
Hrvatska renesansa u Hrvatskoj
― Hrvatska renesansa, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 26. 8.‒21. 11. 2004.

36–38
Petar Prelog
Prinos cjelovitoj obradi Junekova opusa
― Leo Junek, Galerija Adris, Rovinj, 14. 5.‒14. 7. 2004., Galerija Grubić, Zagreb, 20. 5.‒5. 6. 2004.

39–42
Ivana Mance
Slučajni prolaznik u Dubrovniku
― Braco Dimitrijević, Umjetnička galerija Dubrovnik, Dubrovnik, 26. 6.‒14. 9. 2004.

Stalni postavi

42–44
Antun Baće
Kuća Bukovac u Cavtatu

Stručni skupovi

44–47
Daniel Premerl
Još o renesansi i renesansama
― VIII. dani Cvita Fiskovića ‒ Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske 2 / Dubrovnik i njegovi bliski susjedi, znanstveni skup, Dubrovnik, Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta, 6.‒9. 10. 2004.

48–50
Krešimir Galović
KRAH – prvi kongres hrvatskih arhitekata
― Zadar, 14.‒16. 10. 2004.

50–52
Margarita Sveštarov Šimat
Jedanaest dana o papiru
― Konzervacija i restauracija papira br. 4: Grafički materijal, znanstveni skup, Restauratorski centar Ludbreg ‒ Hrvatski restauratorski zavod, 8.‒18. 6. 2004.

52–56
Najave: izložbe, skupovi i simpoziji, predstavljanja knjiga
Prosinac 2004. – ožujak 2005.

Autori u broju

Cijena: 1,99 €