Studije i monografije

Dubrovačka ladanjska arhitektura

Nada Grujić

Cijena: 42,47 €


Autorica
Nada Grujić

Urednik
Danko Zelić

Recenzenti
Sanja Cvetnić
Vladimir Marković

Lektura i korektura
Saša Vagner

Prijevod sažetka na engleski
Tanja Trška

Kazala
Lina Šojat

Urednici slikovnih priloga
Irena Šimić (fotografije)
Ivan Tenšek (arhitektonski crteži)

Likovno i grafičko oblikovanje
Luka Gusić

Autor naslovne fotografije
Damir Fabijanić

Tisak
Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb

Naklada
500 primjeraka

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.

Nakladnička cjelina
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knj. 57

ISBN 978–953–7875–63–3

-
Objavljivanje knjige potpomognuto je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Dubrovačko–neretvanske županije, Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Zaklade CABOGA Stiftung.

-
„Knjiga Dubrovačka ladanjska arhitektura obuhvaća vremenski period od 14. do kraja 18. stoljeća prateći sve činioce koji su djelovali na njezin razvoj i transformacije: političke, posjedovne, društvene, filozofske, literarne. Prati se i utjecaj ladanjske arhitekture na oblikovanje dubrovačkog krajolika, ovisno o njezinoj prvenstvenoj funkciji – gospodarskoj ili rezidencijalnoj. No prije svega se analizom pojedinačnih primjera te arhitektonske vrste prati recepcija stilskih oblika uz učešće domaćih i stranih majstora.

Knjiga koja je posvećena velikom broju primjera dubrovačke ladanjske arhitekture, uspješno strogom organizacijom poglavlja ističe najbitnije predstavnike pojedinih tipoloških, i po namjeni bliskih, a jednako tako i primjere arhitektonskih i stilskih grupacija spomenika, ne zaboravljajući u uvodnim tekstovima poglavlja objasniti različite premise koje su u višestoljetnom razdoblju na sve njih djelovale.

Djelo je primarno namijenjeno povjesničarima umjetnosti, arhitektima, pejzažnim arhitektima, konzervatorima, restauratorima, povjesničarima kulture, povjesničarima Dubrovnika, Dalmacije i jadranskog prostora te svima koji su zainteresirani za dubrovačku i hrvatsku kulturnu baštinu. Sažetak na engleskom omogućit će da knjiga postane dostupna brojnim stranim stručnjacima koji se bave istom temom.

U knjizi Dubrovačka ladanjska arhitektura razmatra se veliki broj ladanjsko-gospodarskih sklopova i ljetnikovaca koji oblikuju svoju okolinu kao agrarni ili suburbani krajolik. S obzirom na brojnost obrađenih građevina, u ovoj knjizi neka su poglavlja pregled primjera spomenika koji se podvode pod istu grupaciju s obzirom na osnovnu namjenu a ne kronologiju, dok su u neka poglavlja izdvojena samo tri ili četiri primjera koji (uz navođenje drugih), na najbolji način ilustriraju bilo tipološka bilo stilska obilježja. Svako poglavlje uvodnim tekstom objašnjava političke, društvene ili umjetničke okolnosti određenog razdoblja. Ovisno o razdoblju, u uvodnom dijelu gotovo svih poglavlja navode se tekstovi iz traktata, književnosti ili arhivskih dokumenata ili se objašnjavaju umjetničke veze koje djeluju u tom vremenu. Na svaki način se ističe uloga ladanjske arhitekture u organizaciji izvangradskog teritorija.“

Iz recenzije dr. sc. Sanje Cvetnić

-
„U knjizi Nade Grujić Dubrovačka ladanjska arhitektura razmatra se veliki broj ladanjsko-gospodarskih sklopova i ljetnikovaca koji oblikuju svoju okolinu kao agrarni ili suburbani krajolik. S obzirom na brojnost obrađenih građevina, neka su poglavlja u ovoj knjizi pregled primjera spomenika koji se podvode pod istu grupaciju obzirom na osnovnu namjenu a ne kronologiju, dok su u nekim poglavljima izdvojena samo tri ili četiri primjera koji (uz navođenje drugih), na najbolje način ilustriraju bilo tipološka bilo stilska obilježja.

Svako poglavlje uvodnim tekstom objašnjava političke, društvene ili umjetničke okolnosti određenog razdoblja. Ovisno o razdoblju, u uvodnom dijelu gotovo svih poglavlja navode se tekstovi iz traktata, književnosti ili arhivskih dokumenata ili se objašnjavaju umjetničke veze koje djeluju u tom vremenu. Na svaki način se ističe iznimna uloga ladanjske arhitekture u organizaciji izvangradskog teritorija Dubrovačke Republike.

Knjiga Nade Grujić Dubrovačka ladanjska arhitektura dosad je najpotpuniji prikaz jednog od najkvalitetnijih segmenata povijesne arhitekture dubrovačkog područja.“

Iz recenzije akademika Vladimira Markovića

-
SADRŽAJ

7
Uvod

13
I. Područje ladanjske izgradnje

33
II. Od utvrđenih do ladanjskih gospodarstava

57
III. O ljetnikovcima u traktatima, opisima i dokumentima 15. stoljeća

73
IV. Ladanjska arhitektura 15. stoljeća između gotike i renesanse

105
V. Gotičko–renesansni ljetnikovci 16. stoljeća

147
VI. Renesansni ljetnikovci 16. stoljeća

191
VII. Otium et negotium

229
VIII. Strani arhitekti, projekti i predlošci u 16. stoljeću

273
IX. 17. stoljeće – doba potresa i obnova

319
X. Barokne obnove i inovacije u 18. stoljeću

373
XI. Kamena oprema ladanjskih kuća i vrtova

411
XII. Ladanjska komponenta u izgradnji suburbanih zona i naselja

463
XIII. Dubrovački kulturni krajolik – nekada

475
Objavljeni izvori i literatura

493
Summary: Country Residences and Villas of Dubrovnik

513
Kazalo osoba

525
Topografsko kazalo

534
Autori slikovnih priloga

Cijena: 42,47 €