Kvartal

Kvartal IV-2-2007

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Vlasta Zajec
Uredništvo: Mario Braun, Nina Kudiš Burić, Tonko Maroević, Milan Pelc, Ivana Prijatelj Pavičić
Suradnice: Iva Körbler, Vlatka Stagličić Carić
Grafičko oblikovanje i priprema: Petikat

Impresum

Sadržaj

Aktualno

2–7
Željka Čorak
Iskustvo avangarde

Nova izdanja

8–10
Ivana Mance
Ljepota u umjetnosti i estetizacija svakodnevice

11–14
Ivana Prijatelj Pavičić
Nezaobilazna monografija o istarskom slikarstvu

15–18
Vanja Žanko
Arhitektura po mjeri čovjeka

Izložbe

19–20
Marina Vicelja
Rimske luči Poreštine

21–24
Silvija Limani
Izložba 2007. o izložbi 1891.

24–27
Andreja Der-Hazarijan Vukić
Pohvala školi

27–29
Svjetlana Sumpor
Mali koraci, velika misija

30–35
Ješa Denegri
Fragmentarne opaske o izložbi avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti

35–38
Julija Lozzi-Barković
Zbirka Marinko Sudac

39–32
Petar Prelog
Vrijednosti i propusti Junekove retrospektive

42–47
Davor Aslanovski
Umjetnost slijeda još uvijek bez sekvencija

Stalni postavi

47–50
Tihana Puc
Dva u jednom

Stručni skupovi

50–53
Katarina Briški
Početak ambicioznog projekta

54–57
Ivan Basić
Kosta Strajnić retrouvé

58–60
Sabina Salamon
Industrijska baština u Rijeci

61–63
Novi magisteriji i disertacije
Vesna Dubovečak, Nina Gazivoda

Najave: izložbe, skupovi, simpoziji, radionice
Lipanj – rujan 2007.

Autori u broju

Cijena: 1,99 €