Kvartal

Kvartal V-1-2008

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Vlasta Zajec
Uredništvo: Sandi Bulimbašić, Ivana Haničar Buljan, Krasanka Majer, Predrag Marković, Tonko Maroević, Marina Vicelja
Suradnice: Iva Körbler, Vlatka Stagličić Carić
Prijelom i grafička priprema: _ured, Zagreb

Impresum

Sadržaj

Aktualno

2–3
Prosvjedi protiv prostornih planova

4–5
Sandi Bulimbašić
Podružnica DPUH-a u Splitu
― Izvještaj s osnivačke skupštine prve podružnice DPUH-a osnovane u Splitu, na kojoj je za predsjednika izabran Andro Krstulović Opara. Osnivačkoj skupštini odazvao se veliki broj splitskih povjesničara umjetnosti. Na skupštini je prihvaćen opsežan plan djelatnosti.

Razgovor

6–13
Dinko Peračić
Working with ‒ uvažavanje tradicije u arhitekturi
― Razgovor sa Sašom Begovićem, jednim od partnera u arhitektonskom uredu 3LHD. Arhitektonska produkcija ovog ureda prepoznata je i u svjetskim razmjerima. Arhitekt govori o arhitektonskim zahvatima u povijesnom i sociološkom kontekstu, opisujući neke od projekata svog ureda: Rivu u Splitu, autobusni kolodvor u Rijeci, sportsku dvoranu u Balama i paviljone za EXPO 2005. i EXPO 2008.

Predstavljamo

14–17
Tanja Trška
Dottorato all'italiana ‒ doktorat na talijanski način
― Tekst o uvjetima talijanskog doktorskog studija, koji se od akademske godina 2001./2002. provodi prema Bolonjskoj reformi visokoškolskog obrazovanja. S promjenama u obrazovnom sustavu, doktorat je postao samo zadnja stepenica u formaciji povjesničara umjetnosti, dokaz da je sposoban samostalno istražiti zaokruženu temu. Glavno obilježje strudija je važnost rada s mentorom, a postoje i specifičnosti kao što je dottorato in co-tutela, tj. dvojni doktorat.

Nova izdanja

18–21
Ivan Basić
Antologija ranoga jadertinskog kršćanstva
― Prikaz knjige P. Vežića „Zadar na pragu kršćanstva“, cjelovite sinteze ranokršćanske umjetnosti na zadarskom području. Dok se može raspravljati o određenim autorovim gledištima, metodološka ezgra ostaje vrlo suverena. Dodatna vrijednost knjige je izvrstan ilustrativni materijal, s preglednim i preciznim planovima te kvalitetnim fotografijama; stvoren je korpus koji će ostati referentnim mjestom budućim istraživačima kasnoantičkog kršćanstva srednjeg Jadrana.

22–25
Ratko Vučetić
Primjer srednjovjekovnog trgovišta
― Prikaz knjige Stanka Andrića, Vinkovci u srednjem vijeku, u kojoj se uz minucioznu analizu i interpretaciju povijesnih izvora prvi put prikazuje povijesni razvoj Vinkovaca od kasne antike do kraja turske vlasti. Knjiga pruža novi pogled na prostornu strukturu grada, koju bi trebalo istražiti revidirajući dosadašnje spoznaje arheologije i povijesti umjetnosti.

26–28
Samo Štefanac
Bogat i kvalitetan pregled
― Prikaz knjige M. Pelca „Renesansa“. Knjiga nije klasičan kronološki pregled, već je koncipirana po tematskim sklopovima dok se u izboru tema potpoglavlja kombinira metoda tipološke podjele s monografskom obradom pojedinih specifičnih tema. Takav pristup omogućio je uključivanje više spomenika, a čitatelju pružio uvid u različite kontekste. Autor prikaza ističe jednostavan i pregledan dizajn knjige te zaključuje kako knjiga predstavlja bogat i kvalitetan pregled, koji dobro predstavlja spomeničku baštinu, pa i stanje istraživanja u doba kad je objavljena.

29–31
Marija Stagličić
Urbanizam međuratnog Zadra
na obilježja urbanisitčkog razvoja Zadra 1918.‒1944.“, u kojem se ističe važnost teme, jer je riječ o dugo zaobilaženom razdoblju urbanizma pod fašističkom upravom. Misao vodilja u strukturi rada nije iznikla iz metodologije povijesti umjetnosti, već je bliža razmišljanju arhitekta, predstavljajući na svaki način preduvjet za buduća promišljanja u proučavanju tisućljetnog razvoja zadarskog urbanizma.

32–33
Tonko Maroević
Drugi pogled na prve naraštaje
― Prikaz knjige memoarskih zapisa kiparice Antonije Tkalčić Koščević „Sjećanje na prve generacije Umjetničke akademije u Zagrebu“. Autor prikaza povezuje knjigu s nedavno održanom izložbom slika i skulptura prve generacije studenata Akademije iz 1907. utvrđujući kako oboje pridonose uobličavanju slike o radu i kulturnoj klimi na početku 20. stoljeća s naglaskom na manjim i zaboravljenim umjetnicima.

34–37
Dalibor Prančević
Imaginarni razgovori Ivana Meštrovića
― Prikaz novoobjavljenih dramskih tekstova kipara Ivana Meštrovića „Razgovori s Michelangelom“. Tekstovi su nastali za vrijeme kipareva zatočeništva u Drugom svjetskom ratu. Razgovore koje on vodi sa svojim znamenitim suvremenicima su istovremeno i Meštrovićevi transpovijesni razgovori sa slavnim prethodnikom. Djelo donosi i umjetnikove refleksije o religiji i životu, a moguće je detektirati i pojedine likovne probleme koji su zaokupljali Ivana Meštrovića, prije svega razmišljanja o značenju lijepog i ružnog u umjetnosti.

38–41
Vlatka Stagličić Carić
Slike iz pisaće mašine
― Prikaz knjige „Napisane slike“, autora T. Maroevića, interdisciplinarne studije o likovnim umjetnostima, većinom slikarstvu, opisanim u hrvatskoj književnosti od kraja 19. st. do 70-tih godina 20. stoljeća.

42–43
Nikolina Uroda
Zlatni Vjesnik
― Prikaz 100. broja časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, urednice Z. Buljević. U posljednjih nekoliko godina primjećuje se snažan zamah u kvaliteti Vjesnika, kako u formatu i dvojezičnoj prezentaciji sadržaja, tako i u samom sadržaju. Tekstovi Vjesnika odlikuju se danas ponešto izgubljenom znanstvenom širinom, pokrivajući vremenski i tematski područje arheologije i povijesti, no predstavljajući nezaobilazne izvore svima koji se na bilo koji način bave bogatom kulturnom baštinom Dalmacije.

Izložbe

44–46
Magdalena Skoblar
Heterogenost umjetnina i postava
― Prikaz izložbe „Dominikanci u Hrvatskoj“, održane u galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu. Autorica ustanovljuje kako je cilj izložbe bio pokazati što više vrijednih izložaka, potvrđujući bogatstvo samostana diljem zemlje, propitujući u svom tekstu problem odnosa između postava umjetnina i ciljane publike.

47–50
Petar Prelog
Od Karasa do Knifera
― Izložba „Sto vrhunskih djela hrvatskih umjetnika“ iz zbirki Narodnog muzeja u Beogradu, autora Zvonka Makovića i Ljubice Miljković, otvorena je polovicom prosinca u zagrebačkome Umjetničkom paviljonu. Osim tumačenja karaktera zajedničkog kulturnoga i umjetničkog prostora neka od izloženih djela autor smatra antologijskima za hrvatsko slikarstvo, a većinu djela drži značajnima za opus pojedinog umjetnika.

51–52
Svjetlana Sumpor
Srodne duše
― Osvrt na izložbu „Vaniština poputbina“, autora T. Maroevića, održanu u Gliptoteci HAZU u studenom i prosincu 2007., na kojoj su izložena djela iz slikareve kolekcije umjetnina, predstavljajući slikara kao kolekcionara. Autorica pronalazi srodnost između djela slikareve kolekcije i njegovih djela.

53–55
Žarka Vujić
Izložba kao znak za odabrane
― Prikaz izložbe „191 postava povremenih i trajnih izložbi arhitekta Maria Beusana“, održane u Gliptoteci u siječnju i veljači 2008. Autorica raspravlja o fenomenu izložbe u okviru stvarne muzejske djelatnosti u Hrvatskoj, iskazujući poštovanje tridesetogodišnjem Beusanovom radu, hvaleći dobro sročen i dizajniran katalog. Ipak, opisujući postav ove, slavljeničke izložbe, pita se autorica, nije li u ovom slučaju perspektiva autora bila jača od perspektive i percepcije šire publike.

Novi muzej

56–58
Vjekoslav Jukić
Nova stranica slavonske arheologije
― Tekst povodom otvaranja Arheološkog muzeja u Osijeku, prvog specijaliziranog muzeja te vrste u Slavoniji. Uz opis adaptacije zgrada muzeja i uređenja izložbenog prostora (glavni projektant Branko Silađin) tekst predlaže da se budući postav ne oblikuje iz postojećih zbirki lokalnih muzeja, već iz rezultata novih istraživanja.

Restauriranje i konzerviranje

59–61
Bruno Nefat
Stručne pouke za vlasnike i ostale
― Prikaz knjige „Pouke baštine za gradnju u hrvatskom priobalju“, urednika J. Belamarića. Riječ je o djelu grupe autora u kojem se na stručan i praktičan način izlažu mogući problemi i rješenja za vlasnike starih građevina, kao i za upravitelje, izvođače, projektante i nadzorne inžinjere.

62–65
Ksenija Šarić
Suodlučivanje u konzervatorskoj struci
― Tekst prenosi iskustva autorice s međunarodnog tečaja Sharing Consevation Decisions, održavanog u Italiji i Francuskoj u organizaciji ICCROM-a, povlačeći usporedbe iz primjera s predavanja (objavljenih u knjizi koju autorica također opisuje) i svakodnevne prakse u Restauratorskom centru Ludbreg.

66–68
Ivana Čapeta
Deset godina uspješnog studija
― Opis splitskog studija konzervatorstva-restauratorstva pri Odjelu likovne umjetnosti Umjetničke akademije u Splitu. Izložba restauriranih umjetnina održana povodom desetogodišnjice osnivanja studija, iako ne dovoljno jasne koncepcije i kriterija, pokazala je nesumnjivo da su studenti sposobni, pod vodstvom mentora, savladati probleme i zamke restauratorske prakse.

69–70
Ivana Haničar Buljan
Erozija arhitektonske baštine ‒ kuća izvan zone
― Tekst povodom rušenja Vile Grasz, kvalitetnog primjera obiteljske kuće zagrebačke moderne arhitekture tridesetih godina, koja je namjernom nebrigom dovedena do degradiranja i propadanja.

71–80
Novi magisteriji i disertacije
Jasminka Najcer Sabljak, Dubravka Botica, Marko Špikić, Dragan Damjanović, Leonida Kovač

Najave
Ožujak ‒ lipanj 2008.

Autori u broju

Cijena: 1,99 €