Kvartal

Kvartal V-2-2008

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Vlasta Zajec
Uredništvo: Sandi Bulimbašić, Ivana Haničar Buljan, Krasanka Majer, Predrag Marković, Tonko Maroević, Marina Vicelja
Suradnice: Iva Körbler, Vlatka Stagličić Carić
Prijelom i grafička priprema: _ured, Zagreb

Impresum

Sadržaj

Aktualno

2–5
Željka Čorak
Batina ima Gornji Kraj
― Gornji Kraj i Taborec najstariji su dijelovi Samobora, neposredno ispod starog grada, i u cijeloj zagrebačkoj regiji jedan od najvrednijih primjera kulturnog krajolika. Ta je zona upravo izložena navali lje industrijske izgradnje i jednako neadekvatnom prostornom planiranju. Ovaj tekst predstavlja reakciju na javni prikaz prostornog plana.

6–7
Irena Kraševac
Zaslužuju li bolje?
― Fotografije recentnih spomenika u Zagrebu (od 1999. do 2008.) s kritičkim komentarom skulpture i njezina postava.

Razgovor

8–16
Ivan Basić
Dimenzije struke. Razgovor s Igorom Fiskovićem
― Intervju s uglednim povjesničarom umjetnosti Igorom Fiskovićem, najstarijim članom Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji na njemu neprekidno djeluje od 1971. godine. Intervju je održan povodom 130. godišnjice Odsjeka, 20. godišnjice smrti prof. Milana Preloga (1919.‒1988.) i izložbe „Dominikanci u Hrvatskoj“ čiji je autor Igor Fisković.

Predstavljamo

17–21
Tanja Trška
Mali među velikima ‒ primjer povijesti umjetnosti u praksi

Doktorski studij

22–25
Magdalena Skoblar
Humor i konstruktivna kritika – doktorski studij u Velikoj Britaniji
― Članak donosi opći pregled doktorskog studija povijesti umjetnosti u Velikoj Britaniji, opisujući proces prijave, ulogu mentora u istraživačkom procesu te spominje i druge mogućnosti doktorskog studija kao što su predavačka djelatnost i pohađanje radionica i istraživačkih seminara.

Nova izdanja

26–30
Ljiljana Kolešnik
U okovima tradicije
― Prijevodu šestog izdanja udžbenika metodologije povijesti umjetnosti „Kunstgeschichte: Eine Einführung“, u osvrtu se pristupa kao svojevrsnom historijskom dokumentu o stanju i obilježjima suvremene njemačke povijesti umjetnosti. Objašnjavaju se znanstvene konvencije na kojima se temelji organizacija struke u toj sredini, te pokušavaju iznaći i objasniti razlozi tradicionalističke projekcije povijesti umjetnosti, koju nam udžbenik nudi. Vezanost uz akademsku tradiciju discipline, uočava se i kao specifičnost suvremenih modela interpretacije umjetničkog djela (H. Belting, W. Kemp, O. Bätschmann), kojima se u osvrtu posvećuje nešto veća pozornost.

31–33
Marina Vicelja
Kroz povijest pulske prvostolnice
― Marija Obad-Vučina objavila je knjigu o jednom od najzanimljivijih ranokršćanskih episkopalnih kompleksa sjevernog Jadrana, onom u Puli, prikazujući stupnjeve arhitektonskih promjena kroz povijest, popraćene iscrpnim opisima i interpretacijama arhitektonske i liturgijske skulpture, kao i unutrašnje i vanjske dekoracije crkve.

34-37
Viki Jakaša Borić
Interdisciplinarna studija obnove Golubovca
― Studija dvorca Golubovec s pripadajućim krajolikom, naručena od novog vlasnika i inicijatora programa revitalizacije, sagledava dvorac s različitih aspekata: kulturno-povijesnoga, graditeljskog i prostorno-pejzažnog. Iz ovih analiza proizašli su prijedlozi za obnovu kako samog dvorca tako i svih gospodrskih objekata, perivoja i šume. Ponuđen je kvalitetan i prihvatljiv program gospodarski održive prenamjene cijelog dvorskog sklopa.

38–40
Renata Margaretić Urlić
Memoari izumitelja montažnih stambenih sustava
― Svojevrsna autobiografija Bogdana Budimirova, jednog od najinventivnijih arhitekata našega doba koji je izumio mnoge priznate montažne sustave izgradnje poput glasovitog YU-61, svjedočanstvo je i dokument intrigantnog stvaralačkog scenarija koji je pridonio oblikovanju izgleda velikih dijelova Zagreba, glavnog grada Hrvatske. Započeta kao biografski intervju, knjiga je prerasla u nezaobilaznu dokumentaciju i početnu točku u istraživanju njegova bogata opusa.

41–43
Barbara Španjol-Pandelo
Prilog ikonografiji plesa mrtvaca
― Prikaz knjige slovenskog povjesničara umjetnosti Tomislava Vignjevića, koja analizira ikonografiju smrti u srednjovjekovnoj i renesansnoj umjetnosti u kontekstu dva sačuvana primjera Plesa smrti u Istri; jedan je naslikao Vincent iz Kastva i njegova radionica 1474. u crkvi Sv. Marije u Bermu (Hrvatska), dok je drugi djelo Ivana iz Kastva iz 1490. u crkvi Sv. Trojstva u slovenskom selu Hrastovlje.

44–47
Danko Šourek
Pedeseti broj časopisa Peristil
― Prikaz jubilarnog, pedesetog broja časopisa Peristil s osvrtom na promjene i konstante uredničkog koncepta u 54 godine izlaženja, sa sažetim pregledima radova objavljenih u ovome broju. Velik broj radova obrađuje teme iz domaće povijesti umjetnosti u širokom vremenskom rasponu od ranog srednjeg vijeka do 20. stoljeća. Časopis se kroz pola stoljeća izlaženja profilirao u važan čimbenik razvitka i formiranja stručne i znanstvene misli u hrvatskoj povijesti umjetnosti.

Izložbe

48–50
Edita Šurina
Doprinos istraživanju osječke likovne baštine
― U Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku održana je međunarodna monografska izlozba Paulus Antonius Senser (1716.‒1758.): Prvi barokni slikar u Osijeku. Opus umjetnika sakralne je tematike sa značajkama kasnobaroknog slikarstva. Njegovi sačuvani radovi nalaze se na području Slavonije, Bosne i Mađarske. Izložba je prezentirala ne samo dosad nepoznatu slikarsku baštinu već su publici prikazani i rezultati dugogodišnjih znanstveno-istraživačkih radova i konzervatorsko-restauratorskih postupaka na izloženim slikama.

51–53
Irena Kraševac
Dvije izložbe za Akademijinu stogodišnjicu
― Stota obljetnica osnutka zagrebačke Akademije likovnih umjenosti obilježena je dvjema izložbama na kojima su uglavnom pokazani radovi prve generacije polaznika. Evokacija na prve studente, koji su danas uglavnom zaboravljena i zanemarena imena, uspjela je na prvoj izložbi, održanoj ujesen 2007. u Galeriji Ulrich, dok se taj isti koncept, obogaćen pokojim radom prvih profesora, pokazao kao nedostatan na središnjoj obljetničkoj izložbi, održanoj u Umjetničkom paviljonu u proljeće 2008.

54–57
Davor Aslanovski
Druga scena Drugog svijeta
― Prikaz nedavne retrospektive Vlade Marteka. Ističe se kvaliteta izložbe i likovnoga postava, ali se tekstu kataloga zamjera pretjerana usmjerenost na Martekovo problematiziranje jezika. Zapostavljanjem drugih aspekata umjetnikova rada, te izostavljanjem pozitivističkih informacija, propuštena je prilika cjelovite valorizacije njegova opusa, poželjna u slučaju retrospektive.

58–61
Iva Körbler
Kvadratura trga
― Povodom njegove izložbe u zagrebačkoj Galeriji Modulor ukratko se predstavlja i valorizira opus zagrebačkog arhitekta Miroslava Genga (1955.), s naglaskom na urbanističko-arhitektonsko rješenje Kvaternikova trga iz 2007., koje je podijelilo stručnu javnost oko pitanja uspješnosti i kvalitete rješenja tog značajnog prostora centra Zagreba.

Zaštita baštine

62–65
Krasanka Majer
Pitanja prakse: zaštita spomenika ex libris
― Prikaz knjiga novopokrenute biblioteke posvećene pitanjima konzervatorsko-restauratorske prakse koju uređuje Denis Vokić, a zajednički izdaju K-R cenatar, udruga Gradina i godine i Hrvatsko restauratorsko društvo. Godine 2007. objavljena su tri naslova: Preventivno konzerviranje slika, polikromiranog drva i mješovitih zbirki, Smjernice konzervatorsko-restauratorskog rada te Kosta Strajnić: Dubrovnik bez maske i polemika s Vinkom Brajevićem o čuvanju dalmatinske arhitekture.

66–68
Jasminka Babić
Gdje je Dioklecijanova palača?
― Prikaz novog sistema turističke, kulturne i komercijalne signalizacije u povijesnoj jezgri Splita. Projekt Mirne Grbac, Branke Juras i Viktora Popovića dobio je prvu nagardu na javnom natjecanju 2006. Projekt, koji je danas u završnoj fazi, predstavlja dobar primjer suradnje dizajnera, arhitekata i konzervatora.

69–71
Ivan Jengić
Primjena lasera u konzervatorsko--restauratorskim radovima
― Osvrt na novu lasersku tehnologiju koja se u radionicama za kamenu plastiku Hrvatskog restauratorskog zavoda u Osijeku, Splitu i Zagrebu kao i na kulturnim dobrima na kojima ova ustanova izvodi konzervatorsko–restauratorske radove, već nekoliko godina uspješno koristi za rješavanje složenije problematike čišćenja kamena. Ukratko su prezentirane karakteristike i mogućnosti lasera te rezultati koji se postižu njegovom uporabom.

Stručni skupovi

72–74
Bojan Braun
Peta konferencija studenata restauriranja
― Ovogodišnju konferenciju organizirala je Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, sa sudjelovanjem studenata zagrebačkog, splitskog, dubrovačkog, ljubljanskog i praškog sveučilišta. U svojim izlaganjima sudionici su prikazali primjere konzerviranja i restauriranja nepokretne i pokretne spomeničke baštine, od konzerviranja rimskih termi, renesansnih fresaka, štafelajnog slikarstva, polikromirane drvene skulupture do restauracije kožnog antependija i restauriranja papira iz 17. stoljeća.

Novi magisteriji i disertacije
Renata Margaretić-Urlić, Ivan Matejčić, Radoslav Buzančić

Najave
Lipanj ‒ rujan 2008.

Autori u broju

Cijena: 1,99 €