Studies and Monographs

Umjetnost antike u hrvatskim krajevima

Nenad Cambi

Autor
Nenad Cambi

Uredništvo
Ivo Babić, Joško Belamarić, Joško Božanić, Nenad Cambi, Petar Jakelić, Branko Jozić, Vanja Kovačić, Bratislav Lučin, Emilio Marin, Željko Radić, Drago Šimundža, Radoslav Tomić, Marko Trogrlić, Josip Vrandečić

Recenzenti
Branka Migotti
Miroslav Glavičić

Prevoditelj
Graham MacMaster

Fotograf
Zoran Alajbeg

Grafičko oblikovanje i računalni slog
Neven Marin

Izdavači
Književni krug Split, Split – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2020.

Nakladnička cjelina
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knj. 55

ISBN (IPU) 978-953-78875-76-3
ISBN (KKS) 978-953-163-495-3

-
Tiskanje ove knjige novčanom su potporom pomogli Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Grad Solin i Župni ured Uznesenja BDM, Katedrala Split.
Knjigu je moguće kupiti online kod suizdavača Književni krug Split.

-
Ovo je jedinstvena knjiga koja predstavlja sintezu ukupnih znanja o antičkim spomenicima u hrvatskim krajevima u kojoj je autor obuhvatio sve likovne činitelje, od arhitekture i urbanizma do numizmatike. Materijal koji je ušao u knjigu golem je i obuhvaća cijelu umjetničku baštinu na području Hrvatske od 6. stoljeća prije Krista pa do 6. stoljeća poslije Krista, od prvih, neizravnih grčkih utjecaja na istočnoj jadranskoj obali i prvih grčkih kolonija, pa sve do visokih dometa Justinijanova prolaska našom obalom. Dvanaest stoljeća jedne povijesne cjeline, jednog umjetničkog shvaćanja, dug je vremenski raspon u kojem se, na polju umjetnosti, javljaju različite amplitude kvalitete i kvantitete. U knjizi su podrobno obrađeni i recentni istraživački rezultati na lokacijama poput Narone, Salone, Nina, Ostrvice, Garduma i Burnuma, kao i fantastični podmorski nalaz skulpture mladog brončanog atlete u podmorju Malog Lošinja. Cambijeva inventura golema broja primjera urbanizma i arhitekture, svakojake vrste skulpture, javne i privatne, mozaika i slikarstva, novčarstva, keramike i primijenjene umjetnosti pokazuje kako je antička umjetnost nepovratno usmjerila kulturna kretanja na našim područjima.

Bogato ilustrirano izdanje s gotovo 600 stranica te preko 830 slika i crteža podijeljeno je na četiri dijela: Grčko razdoblje, Rimsko razdoblje, Kasnoantičko i ranokršćansko doba i Kraj antike te je upotpunjeno kronološkom tablicom najvažnijih događaja, bibliografijom, glosarijem, kazalom pojmova i stvari, kazalom osobnih imena, naroda, plemena i zemljopisnog nazivlja i opsežnim sažetkom na engleskom jeziku.

-
„Proučavanje širokog spektra antičkih tema koji su posljednjih desetljeća u žarištu interesa hrvatskih i stranih znanstvenika rezultiralo je objavom brojnih i sjajnih rasprava monografskog i stručnog karaktera, međutim, unatoč evidentnom napretku, i dalje je primjetan kroničan nedostatak djela sinteznog karaktera. Stoga ova knjiga, gdje su na jednom mjestu obrađene gotovo sve umjetničke manifestacije antike (urbanizam, arhitektura, kiparstvo, epigrafika, numizmatika, umjetnički obrt), koje su, što je osobito značajno, stavljene u adekvatan historijski i slojeviti arheološki kontekst, nedvojbeno pridonosi boljem poznavanju ukupne problematike antike na našim prostorima. U knjizi su sintezno predstavljena svjedočanstva grčke i rimske civilizacije, koja potvrđuju da su današnji hrvatski krajevi, iako naizgled rubni, bili integralni dio antičkoga mediteranskog svijeta.

Akademik Nenad Cambi sukladno renomeu vrhunskog stručnjaka za antičku umjetnost koncipirao je knjigu kronološki i u nekoliko glavnih cjelina obradio cjelokupnu antičku baštinu u Hrvatskoj, od grčke kolonizacije istočne obale Jadrana u 6.-5. stoljeću prije Krista, koja označava početak antike na našim prostorima, do velike seobe naroda i barbarskih provala u 6.–7. stoljeću poslije Krista, koje uvjetuju postupnu i posvemašnu dekadenciju antičke civilizacije, što ne znači da ukorijenjene tradicije izmakom antike nestaju zauvijek. Pri tom je obradio mnoštvo tema i stotine spomenika antičke provenijencije koje je uklopio u jednu sjajnu sintezu. Suvremeni metodološki pristup kompleksnoj problematici i znanstvena akribija koja „zrači“ iz teksta u kojem je studiozno i sintezno opisana povijest umjetničkog razvoja tijekom antike u hrvatskim krajevima, jamstvo su neprijeporne kvalitete ovoga znanstvenog djela.“

prof. dr. Miroslav Glavičić (iz recenzije)

-
SADRŽAJ

5
Uvod

9
Grčko razdoblje

11
Arhajsko doba

31
Kasno klasično doba i helenizam

31
Urbanizam i arhitektura

52
Skulptura

63
Umjetnički obrt

69
Novac

74
Pismo

76
Zaključna razmatranja

79
Rimsko razdoblje

81
Urbanizam

81
Rimski gradovi

106
Arhitektura

137
Raskošne vile: Verige na Velom Brijunu i Dioldecijanova palača u Splitu

147
Skulptura

147
Javna (službena) skulptura

163
Ostala kamena skulptura javnoga i privatnoga karaktera

163
Lokalna plastika kultnog karaktera

173
Plastika klasične inspiracije

194
Brončana skulptura

204
Portret

236
Nadgrobna skulptura

236
Predrimske stele

239
Rimske stele

251
Liburnijski cipus

252
Are

257
Sarkofazi

258
Importirani sarkofazi

267
Sarkofazi lokalne produkcije

278
Sepulkralni reljefi

280
Plastika Dioklecijanove palače

295
Mozaici i slikarstvo

306
Umjetnički obrt

319
Kasnoantičko i ranokršćansko doba

322
Uvod

326
Urbanizam

331
Arhitektura

378
Skulptura

380
Nadgrobna plastika

404
Crkvena plastika

413
Skulptura u Zmajevoj pećini na otoku Braču

419
Slikarstvo, mozaik i štukatura

444
Umjetnički obrt

457
Kraj antike

460
Usporedna tablica (kronologija, povijest, kultura-civilizacija)

467
Pojmovnik

479
Bibliografija

503
The art of antiquity in croatia (Summary)

567
Kazalo geografskih pojmova 567

577
Kazalo osobnih imena 577

583
Fotografije

-
Cijena: 39,82 €

Cijena: 300.00 kn