Kvartal

Kvartal IX-3/4-2012


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Uredništvo: Ivana Haničar Buljan, Krasanka Majer, Vlatka Stagličić Carić, Ana Šverko, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Prijelom i grafička priprema: _ured, Zagreb

Impresum, sadržaj i narudžbenicu možete preuzeti ovdje.

Sadržaj

Aktualno

4–5
Marko Špikić
Novi početak za hrvatske konzervatore
― Uz osnutak Društva konzervatora Hrvatske

6–8
Darja Radović Mahečić
Pobjeda ekrana
Čovjek i prostor, strukovno glasilo Udruženja hrvatskih arhitekata ‒ od 2012. samo u online obliku

9–10
Milan Pelc
14. generalna skupština RIHA
― Skup znanstvenih instituta za povijest umjetnosti u Splitu

11–12
Irena Kraševac
Hoće li povijest umjetnosti postati komparativna umjetnost?
― Uz 33. međunarodni kongres povjesničara umjetnosti u Nürnbergu

Izdanja

13–15
Milan Pelc
Iz kulturne povijesti Dalmacije
― Joško Belamarić, Studije iz starije umjetnosti na Jadranu, II. knjiga

16–23
Jelena Pašić
Kako diše dizajn u Hrvatskoj?
― Pregled hrvatskog dizajna 11‒12, katalog izložbe, (ur.) Marko Golub

Izložbe

24–29
Marko Špikić
Oživljeni emeritus
Car Dioklecijan i njegova palača u Splitu, Muzej grada Splita, Split

30–33
Lucija Vuković
Svetište Gospe Sinjske na nacrtima iz arhiva Franjevačkog samostana u Sinju
― Klaustar Franjevačkog samostana, Sinj

34–40
Tanja Trška Miklošić
Likovna festa sv. Vlaha
Sv. Vlaho u povijesti i sadašnjosti, Knežev dvor ‒ Žitnica Rupe, Dubrovnik

41–43
Ljerka Dulibić
Protagonisti zaštite u slikama baštine
Slike baštine između dokumentacije i umjetnosti, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb

44–47
Ana Kršinić Lozica
Janusovo lice ukletog neimara
Bogdan Bogdanović – Ukleti neimar, Gliptoteka HAZU, Zageb

48–56
Goran Korov
Zajednička ili zasebna? Paradigme u arhitekturi socijalističke Jugoslavije
Nedovršene modernizacije: između utopije i pragmatizma, Moderna galerija Maribor, Maribor – Muzej istorije Jugoslavije, Beograd – Kneževa palača, Zadar

57–65
Ana Šverko
Common (In)Difference
Common Ground, 13. bijenale arhitekture u Veneciji

66–71
Ivana Mance
Metafora subjektivne slobode
Dućan metafora, Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb

Skupovi

72–73
Josipa Bilić
O industrijskoj baštini u širokom spektru
V. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini, Rijeka

74–78
Marija Bijelić, Karmen Čabrilo, Matko Matija Marušić
Tradicije ranokršćanskog monaštva u prostoru i vremenu
― Međunarodni znanstveni simpozij Redovništvo na otocima od IV. do XI. stoljeća, Osor

79–81
Antonija Eremut
Znanstveni razgovor: Klasicizam u Dalmaciji II
Znanstveni skup Klasicizam u Dalmaciji II, Split

82–86
Anita Maglov
Majstorske radionice: između autorstva i anonimnosti
Znanstveni skup Majstorske radionice u umjetničkoj baštini Hrvatske, 13. dani Cvita Fiskovića, Orebić

Razgovor

87–92
Kulturna baština i angažirano građanstvo
― Razgovor sa Sneškom Q. Mihailović, Europa Nostra (razgovor vodio Ivan Viđen)