Scientists

Vlasta Zajec, PhD

Research Associate

P. +385 1 6112 044

E. vzajec / ipu.hr

B. CROSBI Bibliography

Biography

Born in Zagreb 1964, where she graduated History of Art and Comparative Literature in 1989. In the same year she started working at the Institute for History of Art. Got master degree in 1995 (17th Century Wooden Altars in Istria), and doctoral degree in 2001 (17th Century Wooden Sculpture in Istria). Scholarships in Italy (Udine, Venice, Triest) and Germany (Munich). Research topics and fields: wooden and marble altars, 17th and 18th century sculpture in Istria and in Northern Croatia. Editor in chief of the magazine Kvartal – chronicle of the art history in Croatia (2004.‒2009.), that she has initiated.

Bibliography (selected)

Books

Studije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća u Istri, Zagreb, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014., 296. str.

Papers

Klasicistička transformacija stila na primjeru inventara župnih crkava u Bednji i Kamenici, u: Klasicizam u Hrvatskoj, IPU, Zagreb, 2016., 317-332.

Izvještaji Artura Schneidera i fotografijski arhiv kao izvori za proučavanje nekadašnjih oltara zagrebačke katedrale, u: Artur Schneider: 1879.1946., Zagreb, 2016., 191-223.

Štuko dekoracija stropa crkve Blažene Djevice Marije od Karmela (sv. Marije od Puka) u Novigradu u Istri, u: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 47 (2015.), 411-438.

Štukomramorni oltari u sjevernoj Hrvatskoj, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 35 (2011.)177-194.

Jedna rezbarska radionica sredinom 17. stoljeća u Istri (An Istrian Workshop from the mid-17th Century), in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 22, 1988, pp. 72-81.

Oltar Bogorodice Zaštitnice u Gračišću (The Altar of Virgin Mary the Protectress at Gračišće), in: Peristil, 44, 2001, pp. 61-74.

Nekoliko drvenih kipova iz Istre izrađenih prema istim predlošcima (Several Wooden Statues from Istria created after the Same Model), in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 25 (2001), pp. 165-172.

Una Madonna con Bambino istriana attribuita a Giovanni Antonio Agostini, in: Bollettino delle Civiche Istituzioni culturali, Udine, III. ser., no. 7-8 (2001-2002), pp. 7-14.

Prilozi za katalog skulpture 17. stoljeća u Istri (Contributions to the Catalogue of 17th Century Sculpture in Istria), in: Zbornik I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti (Zagreb, 15‒17 November 2002), Zagreb, 2004, pp. 191-196.

Oltari i skulptura baroknog i neostilskog razdoblja, in: Kulturna baština Požege i Požeštine, Požega, 2004, pp. 208-229.

Due angeli lignei a Rovigno : un'opera di Enrico Merengo?, in: Venezia arti, 15-16, 2001-2002 (2005), 197-200.