Emeritus

Željka Čorak, Academician

Emerita

B. CRORIS profile

E. zcorak / ipu.hr

Biography

Born in Zagreb in 1943, where she graduated from the Faculty of Arts in 1967, and got her PhD degree with the thesis “Drago Ibler and Croatian Architecture Between the Two World Wars” in 1976. Since 1972 employed at the Institute for History of Art, where she became research adviser in 1990. Studies history and theory of modern architecture and town planning, as well as problems of contemporary town-development and environmental protection. Originator of the 'Proposal section' of Zagreb Salon. In addition to scholarly work, she also writes essays and reviews on art and literature, translates poetry from French, Italian and English. Edited art sections of Telegram journal in the period 1968–1971. Editor-in-chief of the journal Život umjetnosti 1976–1987.

Bibliography (selected)

Bolle's masterpiece, the Pantheon of Croatian history, u: Mauro Felicori, Annalisa Zanotti (ur.), Cemeteries of Europe, A Historical Heritage to Appreciate and Restore, SCENE, Bologna, 2004., 177-182.

Temeljenje krova. Crkva arhitekta Zlatka Hanžeka u Hrgovima Donjim, Bosanska Posavina, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27 (2003.), 297-304.

Križni put iz Kraljeve Sutjeske, monografija, Ex Libris, Zagreb, 2003 .

Križni put iz Kraljeve Sutjeske: stilska vježba, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 26 (2002.), 119-124.

Predgovor kao pogovor – Antoaneta Pasinović nakon četiri desetljeća, u: Sandra Križić Roban (ur.), Antoaneta Pasinović, Izazov mišljenja o prostornom jedinstvu, Zagreb, 2001.

Jarbol i sidro grada: Zagrebačka katedrala, u: Croatia, putni časopis (Inflight Magazine), zima 1999.–2000., 44-57.

Ogulin: kratko čitanje grada, u: Ogulin: povijesna i kulturna baština, Ogulin, 2000., 9-23.

Opatija, prijestolnica evazije, u: Lebenswelt der Menschen, Archiv Verlag, Beč, 2000.

U funkciji znaka – Drago Ibler i hrvatska arhitektura između dva rata, Matica hrvatska, Zagreb, 2000. (II. izdanje)

Kako gledati arhitekturu (Bruno Zevi: Saper vedere l´architettura), prijevod Željka Čorak, Biblioteka Mnemosine, Zagreb, 2000.

Čovjek, tehnologija, priroda, hrvatski paviljon na EXPO 2000 u Hannoveru, u: Croatia, putni časopis (Inflight magazine), ljeto 2000., 66-74.

Što su nama Kršnjavi i Bollé, u: Zarez, 11, 1999.

Zagreb, u: Croatie – guide Gallimard, Galllimard, Paris, 1999., 100-115.

Elaphites (iles), u: Croatie – guide Gallimard, Gallimard, Paris, 1999., 242-243.

Ogulin: kratko čitanje grada, u: Život umjetnosti, 32, 1998., 38-47.

Obnova kipova na Zagrebačkoj katedrali, u: Bilten Zagrebačke katedrale, 1, 1998.

Veličina male mjere: portret mjesta, u: Cicero – magazin za umjetnost, 1, 1998., 100-101.

Deset ptica Ivana Lovrenčića: nakit za Željku, u: Cicero – magazin za umjetnost, 1, 1998., 106-108.

Inventar šipanskih crkava (Anđelko Badurina, Željka Čorak), u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 22, 1998., 53-61.

Djevojčica s lutkom Matiji Brodniku nepovratno, u: Peristil, 40, 1998, 131-136.

Sv. Kuzma i Damjan u Grožnjanu, Art-studio Azinović, Zagreb, 1998.

Od mita do svjetla – nakit bidermajerskog doba, u: Bidermajer u Hrvatskoj, katalog izložbe, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 1997., 170-177.

Važnost „Zemlje“ (dio), u: Ulrich Conrads, Programi i manifesti arhitekture XX. stoljeća, Biblioteka Psefizma, Zagreb, 1997., 201-202.

Važnost Iblera (dio), u: Ulrich Conrads, Programi i manifesti arhitekture XX. stoljeća, Biblioteka Psefizma, Zagreb, 1997., 161-163.

Kačićev trg u Makarskoj arhitektice Olge Pavlinović (prilog poznavanju hrvatskih trgova), u: Život umjetnosti, 31, 1996., 44-45.

Obnova kipova na Zagrebačkoj katedrali – Joseph Beyer rukom Vladimira Hreljevića, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 20, 1996., 159-165.

Svetlo – čutenje – reči, Ivan Lovrenčić crteži, u: Miroslav Krleža, Balade Petrice Kerempuha, ArtTresor naklada, Zagreb, 1996., 315-317.

Prostor u kipu, kip u prostoru. Branko Ružić, Zagreb ALU – Galerija umjetnina grada Slavonski Brod, HDLU, 1996., 209-210.

Krhotine. Prilog poznavanju hrvatske provincije u XIX. stoljeću, Zagreb, 1991.

Zagrebačka katedrala i devetnaesto stoljeće, u: Peristil, 1988.–1989., 31-32.

Zagrebačka katedrala (s Anom Deanović), Zagreb, 1988.

Krematorij Mirogoj, Zagreb, 1987.

Trnje: korekcija kao projekcija, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1984., 8.

Nova slika: slikarske tendencije osamdesetih godina, Zagreb, 1982.

U funkciji znaka – Drago Ibler i hrvatska arhitektura između dva rata, Zagreb, 1981.

Petar Knoll, teoretičar arhitekture, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1981.

Počeci obrtne škole i vizualni identitet Zagreba, katalog izložbe, MUO, Zagreb, 1980.

Postmoderna arhitektura, u: Arhitektura, 1980., 172-173.

Crkva pokraj mora, u: Arhitektura, 1980.

Katedrala u funkciji grada, u: Čovjek i prostor, 1979.

Trga nad pogačom, u: Čovjek i prostor, 1979., 2.

Bollé u funkciji grada, u: Čovjek i prostor, 1978.

Grafički dizajn na izložbi „Secesija u Hrvatskoj“ , u: Čovjek i prostor, 1977., 10-11.

Čega se sjeća secesija, u: Čovjek i prostor, 1975., 12.

Marino Tartaglia, katalog izložbe, Zagreb, 1975.

Stil i karakter suvremenih zahvata u jadranski prostor, u: Život umjetnosti, 1973.

Kvadratura kipa, Teka, Beograd, 1972., 1.

Arhitektura u „Zemlji“, katalog, Zagreb, 1971.

Kaleidoskop, Zagreb, 1970.

Dubrovačko slikarstvo XV. i XVI. st., u: Kritika, 1969., 5.

Novija slovenska arhitektura, u: Čovjek i prostor, 1968.