Professional associates

Danijela Šapina

Professional associate, M. Arch.

P. +385 1 6112 728

E. dsapina / ipu.hr

Biografija

Diplomirala 2006. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2009. godine stalno zaposlena u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao stručna suradnica – arhitektica. Sudjelovala u terenskim snimanjima povijesne arhitekture: kapele Sv. tri kralja u Meljanu, župne crkve sv. Augustina u Velikoj, župne crkve Svih Svetih u Požeškim Sesvetama, župne crkve sv. Vida u Pitomači, župne crkve sv. Marije Magdalene u Štrigovoj, župne crkve Uznesenja Bl. Dj. Marije u Belici.

Kao stručna suradnica sudjelovala u izradi konzervatorskih studija za obnovu: Parohijske crkve sv. Petke u Gornjim Dubravama, kapele sv. Florijana u Klanjcu, župne crkve Svih Svetih u Požeškim Sesvetama, župne crkve sv. Vida u Pitomači, župne crkve sv. Marije Magdalene u Štrigovoj, dvorca Esterházy u Dardi te u izradi preliminarnog izvještaja arhitektonskog, povijesnoumjetničkog, restauratorskog i građevinskog istraživanja dvorca Khuen-Belassy-a u Nuštru.

Koautorica na izradi Glavnog projekta uređenja dijela interijera PUO u Zagrebu (nekadašnja zgrada Radničkog sveučilišta Moša Pijade).

Sudjelovala u izradi i obradi arhitektonske dokumentacije kao prilog znanstveno – istraživačkim radovima, knjigama, izložbama.

Ranijih godina zaposlena u arhitektonskom uredu Odak i Silađin d.o.o. u Zagrebu kao projektantica suradnica (od rujna 2006. do ožujka 2009.). Suradnica u izradi glavnog i izvedbenog projekta zgrade Arheološkog muzeja Osijek (zgrada Glavne straže i kuća Brožan u Tvrđi) – obnova, rekonstrukcija i dogradnja, stalni postav (2006.) te suradnica u izradi glavnog i izvedbenog projekta zgrade Muzeja antičkog stakla u Zadru, palača Cosmacendi – obnova, rekonstrukcija i dogradnja, stalni postav (2006.). Suradnica na idejnom projektu zgrade Muzeja hrvatskog Apoksiomena (palača Kvarner) u Malom Lošinju – adaptacija i rekonstrukcija za Javni natječaj (2008.).

Stručni ispit položila 2009. godine, od kada je upisana u Imenik hrvatske komore arhitekata i inžinjera u graditeljstvu. Od 2013. godine posjeduje Dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštitite i očuvanja kulturnih dobara (istraživanje i proučavanje, dokumentiranje te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta).