Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 40 (2016)

Issue No. 40 (2016)

Glavna i odgovorna urednica
Mirjana Repanić-Braun

Uredništvo
Sanja Cvetnić (nezavisni vanjski član), Ivana Haničar Buljan, Ana Plosnić Škarić, Mirjana Repanić-Braun, Danko Zelić

Uredničko vijeće
Elmar Brohl (Marburg), Géza Galavics (Budapest), Emil Hilje (Zadar), Herbert Karner (Wien), Martin Mádl (Praha), Tonko Maroević (Zagreb), Silvia Meloni Trkulja (Firenze), Barbara Murovec (Ljubljana), Götz Pochat (Graz), Marino Viganò (Padova)

Impresum

Članci / Articles

7–20
Nikolina Maraković – Tin Turković
Liturgical Vestments in the Eleventh and Twelfth Century Mural Paintings of Dubrovnik and Elaphiti Islands – a Contribution to the Study of “Adrio-Byzantinism” on the Eastern Adriatic
Liturgijska odjeća na zidnim slikama 11. i 12. stoljeća na području Dubrovnika i Elafitskih otoka – prilog proučavanju „adriobizantizma“ na istočnom Jadranu
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

21–34
Borivoj Popovčak
Otmica Sabinjanki i Bitka kod Isa (?) – Dvije tapiserije bruxelleske radionice iz druge polovice 16. stoljeća u fundusu Strossmayerove galerije u Zagrebu
The Rape of the Sabine Women and Battle of Issus (?): Two Tapestries from a Brussels Workshop at Strossmayer’s Gallery in Zagreb (Second Half of the 16th Century)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

35–49
Damir Tulić
Kipovi Giovannija Comina na glavnom oltaru franjevačke crkve na Trsatu
Sculptures by Giovanni Comin at the Main Altar of the Franciscan Church in Trsat
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

51–62
Bojan Goja
Novi prilozi o drvenim oltarnim palama i skulpturi 17. stoljeća u sjevernoj Dalmaciji
New Insights on the Seventeenth-Century Wooden Altarpieces and Sculpture in Northern Dalmatia
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

63–77
Iva Jazbec Tomaić
Antependij i gremijal biskupa Giovannija della Torrea (1589. – 1623.) u Danijel Ciković katedrali Uznesenja Marijina u Krku
Antependium and Gremial Veil of Bishop Giovanni della Torre (1589–1623) at the Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Krk
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

79–96
Iva Pasini Tržec
Dvije slike Vaza s cvijećem u Strossmayerovoj galeriji starih majstora u Zagrebu
Two Vase with Flowers Paintings at Strossmayer’s Gallery of Old Masters in Zagreb
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

87–101
Krasanka Majer Jurišić
Kneževa palača u Rabu tijekom stoljeća
Rector’s Palace in Rab through the Centuries
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

103–116
Radoslav Tomić
Bilješke o slikama u Šibeniku, Pirovcu, Kaštel Štafiliću, Poljicima, Skradinu, Biogradu i Zadru (Angelo Mancini, Mate Otoni, Giuseppe Marcatti, Franjo Gianacchi, Pietro Tantini)
Notes on Various Paintings in Šibenik, Pirovac, Kaštel Štafilić, Poljica, Skradin, Biograd, and Zadar (Angelo Mancini, Mate Otoni, Giuseppe Marcatti, Franjo Gianacchi, Pietro Tantini)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

117–128
Zsuzsanna Korhecz Papp
Mathias Xeravich (†1771.) pictor Budensis
Painter Mathias Xeravich from Buda (†1771)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

129–139
Ivo Babić
Barokna preinaka samostanske crkve sv. Petra u Trogiru i graditelji iz roda Macanović-Raguseo
Baroque Interventions in the Monastic Church of St Peter in Trogir and Builders from the Macanović-Raguseo Kindred
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

141–154
Relja Seferović
Radovi na dubrovačkom vodovodu od velikog potresa 1667. godine do pada Dubrovačke Republike
The Restoration of the Dubrovnik Aqueduct after the Great Earthquake of 1667
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

155–172
Ivana Mance
Slike staro-ilirskih, hrvatskih, srbskih i bosanskih vladarah. Prijedlog povijesne i povijesnoumjetničke identifikacije
“Slike staro-ilirskih, hrvatskih, srbskih i bosanskih vladarah”: A Contribution to Historical and Art-Historical Identification
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

173–182
Irena Kraševac – Sanja Žaja Vrbica
Ograda Otta Wagnera kao primjer urbane opreme Beča i Dubrovnika
Otto Wagner’s Fence as an Example of Urban Furnishing in Vienna and Dubrovnik
Prethodno priopćenje – Preliminary communication

183–195
Lovorka Magaš Bilandžić
Hanns Wagula i turistički plakat u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova
Hanns Wagula and Travel Poster in Croatia between the two World Wars
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

197–202
Snježana Pavičić
Pisma Lea Juneka i Đure Tiljka iz 1945. godine. Važni dokumenti vremena
Correspondence between Leo Junek and Đuro Tiljak (1945) as an Important Witness of the Time
Prethodno priopćenje – Preliminary communication

203–217
Irena Kraševac – Željka Tonković
Umjetničko umrežavanje putem izložaba u razdoblju rane moderne – sudjelovanje hrvatskih umjetnika na međunarodnim izložbama od 1891. do 1900. godine
Artistic Networking in Exhibitions during the Early Modernist Period: Participation of Croatian Artists in International Exhibitions (1891 – 1900)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

219
Autori / Authors

220
Recenzenti / Reviewers