Studies and Monographs

Cimelia Metropolitana. Povijest i knjižno blago Knjižnice Zagrebačke nadbiskupije

Milan Pelc (ur.)


Urednik
Milan Pelc

Autori
Vladimir Magić
Milan Pelc
Mirna Abaffy

Recenzenti
Mijo Korade
Dino Milinović

Lektura i kazalo imena
Aleksandra Vagner

Grafičko oblikovanje i prijelom
Jurica Puhalović

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti – Prvostolni kaptol zagrebački, Zagreb, 2016.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 47

Materijalni opis
273 str.; ilustr.; 30 cm

ISBN: 978-953-7875-17-6

-
Knjižnica Zagrebačke nadbiskupije i Prvostolnog kaptola zagrebačkog, Metropolitana ili Metropolitanska knjižnica, najveća je, najvažnija i najbogatija povijesna knjižnica u Hrvatskoj. Povijest Metropolitanske knjižnice počinje u doba osnutka Zagrebačke biskupije (1093./1094.) i traje sve do najnovijeg vremena. Fond knjiga u Metropolitanskoj knjižnici broji oko 60.000 svezaka. Opsegom i raznovrsnošću on je najbogatiji i najvrjedniji povijesni knjižni fond u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe. Od 197 srednjovjekovnih rukopisa Metropolitane mnogi se spominju u najstarijem inventaru zagrebačke katedrale s konca 14. stoljeća. Oni su najvrjednija cjelina Metropolitanske knjižnice. Za njima slijedi zbirka inkunabula, najranijih tiskanih knjiga, koja je s 257 primjeraka najveća u Hrvatskoj. Fond Metropolitane sadržava i knjižnicu slovenskog polihistora Johanna Weicharda Valvasora od oko 1530 svezaka s 2630 naslova te oko 7300 grafika i crteža, pretežito iz 17. stoljeća, koji se čuvaju zasebno kao Valvasorova grafička zbirka Nadbiskupije zagrebačke. U Metropolitansku knjižnicu dospio je također određen broj svezaka iz nekadašnje biblioteke Isusovačkoga kolegija, koja je dijelom ugrađena i u temelje sadašnje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Naposljetku, vrijedna prinova fondu Metropolitane u drugoj polovini 20. stoljeća bila je knjižnica zagrebačkoga pomoćnog biskupa, ljubitelja umjetnosti i kolekcionara, Đure Kokše (1922.–1998.). U svescima Metropolitanske knjižnice, u njihovim minijaturama, ilustracijama i drugoj umjetničkoj opremi zgusnuto je tisuću godina hrvatske kulturne povijesti.

Kao spomenik kulture prvorazrednoga značenja za Hrvatsku Metropolitanska knjižnica, koja je danas u pohrani kod Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu, ovom se monografijom dostojno predstavlja hrvatskoj i međunarodnoj kulturnoj javnosti. Dugogodišnji voditelj knjižnice vlč. Vladimir Magić prikazao je u prvom poglavlju povijesni život knjižnice i raznolikost njezinih fondova. U drugom poglavlju Milan Pelc predstavlja posebne metropolitanske dragocjenosti: izabrane rukopise, inkunabule, tiskane knjige od 16. do 19. stoljeća i knjige koje pripadaju skupini croatica – osobito važne za hrvatski kulturnopovijesni identitet. Pritom je osobita pozornost posvećena likovnim vrijednostima – minijaturama, ilustracijama i ukrasima pojedinih knjiga. U trećem poglavlju Mirna Abaffy predstavlja Valvasorovu grafičku zbirku Nadbiskupije zagrebačke s izabranim primjercima grafika, crteža i akvarela iz njezina fonda. Čitalac će ovom monografijom s pomoću riječi i slike neposredno upoznati Metropolitansku knjižnicu i njezine dragocjenosti.

Sadržaj

Vladimir Magić

5
Metropolitanska knjižnica tijekom stoljeća

16
Fond Metropolitanske knjižnice

16
Rukopisi

19
Inkunabule

22
Knjige 16. stoljeća

24
Valvasorova knjižnica i knjige 17. stoljeća

28
Knjige isusovačkog kolegija u metropolitanskoj knjižnici

31
Knjige i rukopisi od 18. do 20. stoljeća

37
Knjižnica biskupa Đure Kokše

39

Uvezi starih knjiga

41
Pljačka knjižnice

Milan Pelc

45
Cimelia Metropolitana – 1000 godina knjižne kulture u Hrvatskoj

49
Rukopisi

98
Inkunabule

116
Tiskane knjige od 16. do 19. stoljeća

182
Croatica

Mirna Abaffy

209
Valvasorova grafička zbirka Nadbiskupije zagrebačke

212
Sadržaj Valvasorove grafičke zbirke

231
Sustavno proučavanje i stručna obrada Valvasorove grafičke zbirke

232
Kulturološka vrijednost Valvasorove grafičke zbirke

234
Izabrani primjeri

259
Literatura

267
Kazalo imena