Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 39 (2015)

Issue No. 39 (2015)


Glavna i odgovorna urednica
Mirjana Repanić-Braun

Uredništvo
Sanja Cvetnić (nezavisni vanjski član), Ivana Haničar Buljan, Katarina Horvat-Levaj, Ana Plosnić Škarić, Mirjana Repanić-Braun, Danko Zelić

Uredničko vijeće
Elmar Brohl (Marburg), Geza Galavics (Budapest), Emil Hilje (Zadar), Herbert Karner (Wien), Martin Madl (Praha), Tonko Maroević (Zagreb), Silvia Meloni Trkulja (Firenze), Barbara Murovec (Ljubljana), Gotz Pochat (Graz), Marino Vigano (Padova)

Impresum

Sadržaj / Contents

7–20
Ivan Basić
Ranokršćanski sarkofag iz Trevisa i njegova grupa
An Early Christian Sarcophagus from Treviso and Its Group
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

21–32
Ivana Čapeta Rakić
Razmatranja o ikonografiji dvaju reljefnih prizora na romaničkom luku zvonika splitske katedrale
Reflections on the Iconography of Two Reliefs on the Romanesque Arch of the Belfry of Splits Cathedral
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

33–40
Bojan Goja
Benedetto Bordon i iluminacije u inkunabuli Alexander de Hales: Summa universae theologiae (Anton Koberger, Nürnberg, 1482.) u samostanu sv. Frane u Šibeniku
Benedetto Bordon and the Illuminated Incunable of Alexander of Hales’ Summa Universae Theologiae (Anton Koberger, Nuremberg 1482) at the Monastery of St Francis in Šibenik
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

41–54
Laris Borić
Dujam Rudičić, Sanmichelijevi i Girolamo Cataneo u procesu prihvaćanja klasičnog jezika arhitekture od Zadra do Dubrovnika tijekom druge četvrtine 16. stoljeća
Lapicida Dujam Rudičić's Relations with Michele and Giangirolamo Sanmicheli and Girolamo Cataneo in the Reception of Classical Language of Architecture in Eastern Adriatic Towns during the Second Quarter of the Cinquecento
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

55–74
Milan Pelc
Georgius Subarich sculpsit Viennae – bakrorezac Juraj Šubarić u Beču oko 1650. godine: djela i naručitelji
Georgius Subarich sculpsit Viennae Juraj Šubarić, ein Kupferstecher in Wien um 1650: Werke und Auftraggeber
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

75–84
Werner Telesko
Enlightenment and Baroque Ceiling Paintings in Sacred Spaces: The Example of Austria
Stropno slikarstvo prosvjetiteljstva i baroka u sakralnim prostorima. Primjer Austrije
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

85–98
Jasmina Nestić
The Influence of Andrea Pozzo's models from His Treatise Perspectivae pictorum atque architectorum on Croatian 18th-Century Illusionist Altarpieces
Recepcija modela Andree Pozza iz traktata Perspectiva pictorum et architectorum na iluzioniranim retablima 18. stoljeća u Hrvatskoj
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

99–108
Milena Ulčar
Relikvijar Svetog Križa i proslava Uskrsa u Perastu
Reliquary of the True Cross and Easter Celebration in Perast
Prethodno priopćenje – Preliminary communication

109–120
Irena Kraševac
Motivi Dubrovnika u opusu austrijskog slikara Emila Jakoba Schindlera
Dubrovnik Motifs in the Oeuvre of Austrian Painter Emil Jakob Schindler
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

121–134
Dragan Damjanović – Iskra Iveljić
Arhitektonski atelijer Fellner & Helmer i obitelj Pongratz
Architecture Studio Fellner & Helmer and the Pongratz Family
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

135–148
Darija Alujević
Ratni opus Roberta Frangeša Mihanovića 1915.–1918.
The War Oeuvre of Robert Frangeš Mihanović 1915–1918
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

149–162
Sandi Bulimbašić
Prilog identifikaciji djela Ivana Meštrovića na izložbama u prva dva desetljeća 20. stoljeća
A Contribution to the Identification of Ivan Meštrovics Works at the Exhibitions in the First Two Decades of the 20th Century
Prethodno priopćenje – Preliminary communication

163–175
Frano Dulibić
Uloga crteža u formiranju likovnog izraza Ornera Mujadžića
The Role of Drawing in the Formation ofOmer Mujadžić's Artistic Expression
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

177–188
Lovorka Magaš Bilandžić
Izložba reklame na Zagrebačkom zboru 1934.
Advertising Exhibition at the 1934 Zagreb Fair
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

189
Autori / Authors

190
Recenzenti / Reviewers