Proceedings

Umjetnost i naručitelji

Jasenka Gudelj (ur.)


Urednica
Jasenka Gudelj

Recenzenti
dr. Ljerka Dulibić, dr. Stanko Kokole

Uredništvo
Igor Fisković
Nada Grujić
Jasenka Gudelj
Ana Marinković
Predrag Marković
Dino Milinović
Milan Pelc

Grafičko oblikovanje
(Franjo Kiš) Božica Kovačić, DIFO d.o.o. Zagreb

Prevoditelji
Engleski – Elizabeta Rubinić-Bernes i Rachel Rossner (osim sažetka D. Milinovića), talijanski – Jasenka Gudelj i Mauro Bernes

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu ‒ Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010.

Materijalni opis
192 str.; ilustr.; 28 cm

ISBN: 978-953-6106-88-2

-
Dani Cvita Fiskovića, koji su po trinaesti put okupili povjesničare umjetnosti i njihove goste, arhitekte, konzervatore i druge istraživače baštine, izrasli su u jednu su najvažnijih znanstvenih manifestacija tog tipa u regiji.

Skup u spomen velikog povjesničara umjetnosti i konzervatora akademika Cvita Fiskovića održava se, tragom njegova djelovanja, diljem Dalmacije, pa su tako znanstvenici dosad raspravljali o i u Orebićima, Korčuli, Splitu, Dubrovniku, Hvaru, Lastovu, Boki Kotorskoj, Mljetu i drugdje, a zaokupljale su ih različite teme koje muče suvremenu povijest umjetnosti. Tako je od 17. do 20. rujna 2008. održan znanstveni skup XI. Dani Cvita Fiskovića na Pelješcu i Korčuli s temom " Umjetnost i naručitelji" iz kojeg je proizašao 3. zbornik. Tada je održano četrdesetak izlaganja, a tema je razmatrana u vremenskom rasponu od antike do prošlog stoljeća.

Zastupljeni autori: Danko Zelić, Sofija Sorić, Ana Munk, Iva Pasini Tržec, Milan Pelc, Dino Milinović, Jasenka Gudelj, Radoslav Tomić, Mara Kolić Pustić, Nina Kudiš Burić, Damir Tulić, Dubravka Botica, Saša Brajović, Sanja Cvetnić, Boris Vučić Šneperger, Nataša Jakšić, Antun Karaman.

Sadržaj

6
Jasenka Gudelj
Predgovor

9
Danko Zelić
Utilitas et lucrum – općinske kuće u srednjovjekovnom Dubrovniku

25
Sofija Sorić
Proces između zadraskog trgovca Venturina i marangona Alegreta Velikog u razdoblju od 1477. do 1482.

37
Ana Munk
Doktrina blažene vizije (visio Dei) u prikazu Raja u kapeli Strozzi u crkvi Santa Maria Novella u Firenci

Odnos privatnog i kolektivnog naručiteljstva

53
Iva Pasini Tržec
Uloga naručitelja u nastanku djela knjižnoga slikarstva na nekoliko primjera iz Strossmayerove galerije starih majstora u Zagrebu

61
Milan Pelc
Spomenici potonulog svijeta. Nadgrobne ploče s likom pokojnika u sjevernoj Hrvatskoj u pisanim i tiskanim vrelima do konca 19. st.

73
Dino Milinović
„To neizrecivo mjesto u kojem je tri dana počivao sin Čovječji“: Bonifacije Dubrovčanin i obnova Svetog Groba

81
Jasenka Gudelj
Ponuda kakva se ne odbija: narudžba Tizianove pale Luja Gučetića za franjevačku opservantsku crkvu u Anconi

93
Radoslav Tomić
Lujo Gučetć i Nikola Radolović, dubrovački naručitelj Tizianovih i Carravaggiovih slika

101
Mara Kolić Pustić
Tragom dubrovačkih naručitelja slika s područja južne Italije u barkovnom razdoblju

111
Nina Kudiš Burić i Damir Tulić
Narudžba za barokni oltar u crkvi Sv. Frane u Zadru

125
Dubravka Botica
Zagrebački biskup Juraj Branjug – naručitelj gradnje i opremanja župne crkve sv. Ladislava u Pokupskom. Uloga naručitelja u odabiru arhitektonskog tipa

137
Saša Brajović
Andrija Zmajević, barski nadbiskup i pokrovitelj umjetnosti

149
Sanja Cvetnić, Boris Vučić Šneperger
Obitelj Mihalović i vlastelinska kurija u Ferenčancima kraj Našica

163
Nataša Jakšić
Uloga naručitelja u projektima Kapele Majke Božje na Sljemenu i obnove Kamenitih vrata arhitekta Jurja Denzlera

173
Antun Karaman
Suvremena hrvatska crkva – naručitelj umjetničkih djela

183
Kazalo imena i mjesta