Proceedings

Kosta Strajnić: život i djelo

Ivan Viđen (ur.)


Urednik
Ivan Viđen

Grafičko oblikovanje
Studio Laboratorium, Zagreb (naslovna stranica), Durieux d.o.o.

Lektorica
Vera Vujović

Korektor
Ivan Viđen

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik, Dubrovnik, 2009.

Materijalni opis
337 str.; ilustr.; 24 cm

ISBN: 978-953-6106-82-0

Ovdje možete preuzeti sadržaj knjige (pdf, 23 KB).

-
Povodom 120. godišnjice rođenja i 30. godišnjice smrti povjesničara umjetnosti, konzervatora, likovnog kritičara i mecene Koste Strajnića (1887.‒1977.) Društvo prijatelja dubrovačke starine organiziralo je u svibnju 2007. godine u Dubrovniku simpozij na kojemu su sudjelovali stručnjaci iz cijele zemlje koji su neočekivano velikim rasponom tema pokušali razjasniti i opisati djelovanje i utjecaj ovoga značajnoga pokretača kulturne scene. Potaknuti uspjehom simpozija dubrovački ogranak Matice hrvatske prihvatio se zadaće tiskanja zbornika koji bi obuhvatio izložene znanstvene spoznaje, te se ideji pridružio i Institut za povijest umjetnosti. Ovaj zbornik sastoji se od dvije cjeline: prva sadrži 17 članaka vezanih tematski za Strajnićevo djelovanje u povijesti umjetnosti obuhvaćajući zaštitu spomenika, arhitekturu, likovnu kritiku te muzeologiju, primijenjenu umjetnost, slikarstvo i kolecionarstvo. Druga cjelina su prilozi koji daju još novih podataka olakšavajući razumijevanje prvoga dijela. Među prilozima koji su dodani drugom dijelu zbornika nalaze se, između ostaloga, neki Strajnićevi važni tekstovi iz različitih razdoblja njegovog rada koji su danas teže dostupni i koji, uz tekstove njegovih dviju najpoznatijih knjiga („Dubrovnik bez maske“ i „Misli o čuvanju dalmatinske arhitekture“) koje su ponovno tiskane 2007. godine, čine osnovni kompendij za poznavanje njegovoga djela. Zbornik sadrži i bibliografiju radova Koste Strajnića, a ima i velik broj ilustracija od kojih su mnoge objavljene po prvi put. Ovim zbornikom znanstvena povijest umjetnosti u Hrvatskoj dobiva važan korpus radova koji znatno dopunjuju dosadašnje spoznaje o tom važnom razdoblju u Dubrovniku, u Hrvatskoj, ali i šire.

Postoje osobe koje mijenjaju život u svojoj sredini, čineći ga dinamičnijim, pomičući mu ritam i odnose prošlosti i budućnosti. Takva je osoba bio Kosta Strajnić za Dubrovnik između dva rata. Konzervator, teoretičar, pisac, sam slikar...pripadao je vremenu u kojemu je politika uvjetovala sve sfere života i svojim argumentima određivala i stavove u umjetnosti i kulturi. Kontroverzna pojava takve povijesne situacije, Kosta Strajnić najprije je težio vrijednostima odnosno mogućnostima likovne simbolizacije nove državne tvorevine (Jugoslavije) kao nove nacionalne stvarnosti, ne niječući pritom faktor kvalitete u stvaralaštvu. Postupno je napuštao taj utopizam i optirao za čiste i autonomne vrijednosti umjetnosti – osvajajući poziciju, kao što kaže Vinko Srhoj, u korijenu dubrovačke kolorističke škole. Trajna je njegova zasluga po dubrovački kulturni krajolik i afirmacija istinskog i primjerenog arhitektonsko-urbanističkog modernizma Nikole Dobrovića. (...) Ostaje nam samo čisto zadovoljstvo nad činjenicom da se snaga neke sredine mjeri i po njezinoj apsorpcijskoj sposobnosti. U tom smislu ovaj simpozij i ovaj zbornik dobivaju dodatni smisao i važnost.

Iz recenzije dr. Željke Čorak

Profil Koste strajnića ne može biti potpuno jasan ako se ne uzme u obzir iznimna sveobuhvatnost njegova društvenog angažmana koji se odražava i kroz pripremu, podršku i zagovor mnogih akcija čijem je nastajanju svjedočio, pogotovo kad je riječ o arhitektonskim i urbanističkim intervencijama u povijesnom prostoru Dubrovnika. Kolikogod bila dominantna i široko utjecajna, a bez dostojnog oponenta takovog formata, uloga Koste Strajnića u profiliranju kulturnog života Dubrovnika, ipak se njegovim dolaskom u Dubrovnik uzburkala učmalost provincijalne sredine i letargije koja je Gradom vladala na prijelazu stoljeća, a koju su svojevremeno bili prisiljeni napustiti velikani poput Bukovca i Medovića, ostajući vjerni samo uspomeni na zavičaj. (...) Kolikogod prijeporne bile kritike Strajnićeva rada, stavova, svjetonazora, kolikogod nekoherentna bila parabola njegova djelovanja koja je povezala početak i kraj dvadesetoga stoljeća, a na kojoj su baždarene mijene burnoga razdoblja prijelaza iz historicizma u modernizam i samo stasanje modernizma, ostaje neosporna i konstantna Strajnićeva svestranost i širina kulturnog djelokruga kojemu na našim prostorima teško možemo naći usporedive osobnosti. Ovaj zbornik sa znanstvenoga skupa vrijedan je doprinos okupljanju građe o duhovnoj komponenti njegove ostavštine, uz tužnu konstataciju da sudbina materijalnog dijela osatvštine ostaje i dalje dokraja nerazjašnjena.

Iz recenzije dr. Jesenka Horvata

Sadržaj

7
Uvodna bilješka

9
Curriculum Vitae Koste Strajnića

13
Sanja Žaja Vrbica
Za umjetničku aktivnost Dubrovnika

29
Vinko Srhoj
Kosta Strajnić i ideja nacionalnog stila u umjetnosti

53
Irena Kraševac
Kosta strajnić o Ivanu Meštroviću

71
Jasna Galjer
Kosta Strajnić. Promotor novih tema u hrvatskoj likovnoj kritici

85
Antun Baće
Arhitekt Vinko Glanz u Dubrovniku

103
Krunoslav Ivanišin
Tehnička, funkcionalna i retorička održivost arhitekture Nikole Dobrovića

123
Nora Mojaš
Elementi dizajna u arhitekturi Nikole Dobrovića — dubrovački primjer

149
Frano Dulibić
Strajnićev neostvareni muzej satire u Dubrovniku

161
Ivan Viđen
Marginalije uz prijateljstvo Marka Murata i Koste Strajnića

175
Vinicije B. Lupis
Kosta Strajnić i oltar navještenja u dubrovačkoj prvostolnici

185
Vicko Fisković
Iz dopisivanja Koste Strajnića i Cvita Fiskovića

197
Denis Vokić
Polemika Strajnić–Brajević i današnja metodologija konzervatorsko–restauratorske struke

213
Stane Đivanović
Strajnićeva muzeološka uzgrednica — izrada sistematičkog pregleda Bogišićeve grafičke zbirke u Cavtatu

235
Antun Karaman
Kosta Strajnić i njegova slikarska škola

247
Tonko Maroević
Propagator monumentalnoga i učitelj neposrednoga — skica za portret Koste Strajnića

225
Živojin Kara-Pešić
Dvotrupni katamaran u međuratnim neverama

265
Radmila B. Šević
Kosta Strajnić – skica za portret

275
Jovanka Strajnić
Malo objašnjenja za čitanje pre razgledanja izloženih slika

PRILOZI

279
Dejan Medaković
Kosta strajnić: nekrolog

283
Gojko Berić
Smrt u ljetnom Dubrovniku

228
Kosta Strajnić
Plakat

293
Kosta Strajnić
O čuvanju spomenika

299
Kosta Strajnić
Zagrebačka arhitektura

305
Kosta Strajnić
Umjetnost Meštrovića

313
Kosta Strajnić
Za umjetničku aktivnost Dubrovnika

315
Ivan Basić
Kosta Strajnić retrouvé

319
Antun Baće
Za umjetničku arhitekturu novog Dubrovnika

323
Vinko Srhoj
Bibliografija Koste Strajnića

331
Prilozi u boji

Kazalo osoba