Proceedings

Sic ars deprenditur arte: zbornik u čast Vladimira Markovića

Sanja Cvetnić, Milan Pelc, Daniel Premerl (ur.)


Urednici
Sanja Cvetnić, Milan Pelc, Daniel Premerl

Recenzenti
Frano Dulibić, Irena Kraševac

Lektura i korektura
Tanja Trška Miklošić

Bibliografija Vladimira Markovića
Anita Pastuović

Grafičko oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada, Zagreb

Prevoditeljica
Tanja Trška Miklošić

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti – Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010.

Materijalni opis
563 str.; ilustr.; 28 cm; bibliografija Vladimira Markovića str. 13

ISBN: 978-953-6106-81-3

-
„Ovaj svečarski skup radova također je svojevrsno zrcalo koje odražava poseban trenutak akademskoga i intelektualnoga odrastanja struke: on je dar na rođendanskom stolu povjesničara umjetnosti akademika Vladimira Markovića, u kojem se na najdostojniji način sabrala učenička zahvalnost i poštovanje brojnih kolega prigodom njegova sedamdesetoga rođendana. (…)

Od 1964. pa sve do umirovljenja 2003. godine, profesor Marković je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu brojnim naraštajima povjesničara umjetnosti otvarao oči i oštrio um za umjetnost i njezinu povijest, učio ih gledati i misliti na kritički i strastven način. Stoga su svečarski prilozi ujedno i hommage onim nezaboravnim trenutcima u zamračenoj dvorani A-126 Filozofskog fakulteta (…).

Motto XXIX. emblema u knjizi Symbolicarum quaestionum Achillea Bocchija iz 1574. godine Sic ars deprenditur arte (Tako se umjetnošću objašnjava umjetnost) brzo se i s lakoćom preselio na naslovnicu zbornika, jer nam se učinilo da sadrži bit Markovićeve metode, njegovu jasnoću, preciznost i njegovan kreativni izričaj u tumačenju umjetničkih djela – jer kako drugačije tumačiti umjetnost nego s pomoću nje same, makar u drugom mediju, mediju jezika i geste. (…)“

Zbornik (tvrdi uvez, 563 str., oko 450 crno-bijelih reprodukcija) sadrži 37 znanstvenih radova u kojima se iznose nova istraživanja i interpretacije pojedinih tema iz hrvatske likovne i arhitekturne baštine (od srednjega vijeka do danas, s težištem na stoljećima kojima se slavljenik bavio, dakle razdobljem od 15. do 18. stoljeća).

Radove objavljuju sljedeći autori (abecednim redom): Ivo Babić, Zdenko Balog, Darka Bilić, Dubravka Botica, Marijan Bradanović – Jugo Jakovčić – Radovan Oštrić, Višnja Bralić, Sanja Cvetnić, Đurđica Cvitanović, Željka Čorak, Zoraida Demori Staničić, Ljerka Dulibić – Iva Pasini Tržec, Igor Fisković, Giorgio Fossaluzza, Vedrana Gjukić Bender, Nada Grujić, Emil Hilje, Katarina Horvat-Levaj, Zlatko Jurić – Martina Strugar, Miljenko Jurković – Ivan Matejčić – Ivan Basić, Sandra Križić Roban, Nina Kudiš Burić, Vinicije B. Lupis, Zvonko Maković, Tonko Maroević, Mladen Obad Šćitaroci – Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Milan Pelc, Daniel Premerl, Ivana Prijatelj Pavičić, Ivanka Reberski, Ivan Srša, Marija Stagličić, Danko Šourek, Nela Tarbuk, Radoslav Tomić, Tanja Trška Miklošić, Ambroz Tudor i Andrej Žmegač.

(Iz predgovora)

Sadržaj

9
Lovorov vijenac

11
Bibliografija Vladimira Markovića

13
Ivo Babić
Veliki i Mali mjedvjed (Velika i Mala medvjedica) na stupiću portala katedrale u Trogiru

27
Zdenko Balog
Stara župna crkva svetog Jurja u blecu i tip Chorturma

45
Darka Bilić
Katedrala u Makraskoj – dokumenti o povijesti izgradnje i povijesno-umjetnička valorizacija

67
Dubravka Botica
Štukature u župnoj crkvi sv. Ladislava u Pokupskom – prilog korpus štukatura 18. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj

81
Marijan Bradanović – Jugo Jakovčić – Radovan Oštrić
Dajla

103
Višnja Bralić
U sjeni Sebastijana Riccija: slikar Girolamo Brusaferro i Otmica Europe iz Strossmayerove galerije starih majstora HAZU u Zagrebu

121
Sanja Cvetnić
Arkanđeo Mihovil s Poliptiha Krštenja Kristova, Bogorodice s Djetetom i svecima (1448.) Lovre Marinova Dobričevića

131
Đurđica Cvitanović
Povijesna povezanost pavlinskih samostana u Kamenskom i Sveticama

137
Željka Čorak
Sveti prostor naših dana, Boris Magaš: dominikanska crkva i samostan bl. Augustina kažotića u Zagrebu (izgradnja 1998. – 2008.), uređenje unutrašnjosti još u tijeku)

147
Zoraida Demori Stančić
Antipendij iz radionice Guardi u Trogiru

157
Ljerka Dulibić – Iva Pasini Tržec
Od Correggia do taddea Zuccarija: bilješke o slici Krist u Getsemanskom vrtu iz Strossmayerove galerije u Zagrebu

165
Igor Fisković
Dubrovački kipari Leonard i Petar Petrović

199
Giorgio Fossaluzza
„Slikarska pisma“ između Istre i Vencije: Vojvoda Pietro Petronio Caldana, Rosalba Carriera i Angelo Trevisani

223
Vedrana Gjukić-Bender
Slikarstvo Pietra Berrettinija da Cortona i dvije slike iz Kneževa dvora

235
Nada Grujić
Gotičko-renesansna arhitektura Dubrovnika u 15. i 16. stoljeću

255
Emil Hilje
Prihvaćanje renesansnog slikarstva u Zadru u drugoj polovici 15. stoljeća

265
Katarina Horvat-Levaj
Nadbiskupska palača – zaboravljeni spomenik dubrovačke barokne arhitekture

289
Zlatko Jurić – Martina Strugar
Viktor Kovačić – predprojekt regulacije Kaptola, Dolca i Vlaške ulice 1910. godine

303
Miljenko Jurković – Ivan Matejčić – Ivan Basić
„Barkoizacija“ crkve sv. Marije Velike koda Bala – primjer poštivanja ranosrednjovjekovnih starina u 18. stoljeću

319
Sandra Križić Roban
Dubrovački spomenici za pohvalu i pokudu

331
Nina Kudiš Burić
Alegorija Ljudske sudbine is Strossmayerove galerije starih majstora i nekoliko problema vezanih za radionicu i sljedbenike Pietra Liberija

345
Vinicije B. Lupis
Novi doprinosi altaristici na Korčuli i Pelješcu tijekom 18. i 19. stoljeća

363
Zvonko Maković
Prostor i vrijeme jedne slike: Mariahilf

377
Tonko Maroević
Barokist na kušnji Glihina opusa. Kolegijalni zapis o usputnom aspektu rada Vladimira Markovića

385
Mladen Obad Šćitaroci – Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Barokna perivojna arhitektura u Hrvatskoj

407
Milan Pelc
Iločki renesansni fragmenti

419
Daniel Premerl
Glavni oltar splitske katedrale – tipologija, ikonografija i hipoteza o naručitelju

439
Ivana Prijatelj Pavičić
Prilog poznavanju Navještenja Ludlov

455
Ivanka Reberski
Zidne slike Ivekoviča i Medovića u barkonoj crkvi sv. Terezije u Požegi

469
Ivan Srša
Palača u čakovečkom „Starom gradu“ za Althana (Obnove u 18. stoljeću)

485
Marija Stagličić
Barokizmi i klasicizmi u Dalmaciji

495
Danko Šourek
Neizvedeni projekt zagrebačkog sirotišta županijskog geometra Ivana Stipanovića

507
Nela Tarbuk
Namještaj u franjevačkoj crkvi Marije od Navještenja u Klanjcu

517
Radoslav Tomić
Proširenje splitske katedrale između nadbiskupskih želja, duždeva odobrenja i rimskih projekta

529
Tanja trška Miklošić
Lodovico Becadelli i likovna kultura Bologne u dobrovačkom kontekstu

539
Ambroz Tudor
Tizianov portret Fabricija salvaressa: prilog biografiji jednog mletačkog trgovca na Hvaru u 16. stoljeću

551
Andrej Žmegač
„Ingegnero francese“: De Villeova pulska utvrda