Milan Prelog – Works

Između antike i romanike

Milan Prelog


Autor
Milan Prelog

Urednik
Radovan Ivančević

Odbor stručnih urednika
Slavko Dakić
Žarko Domljan
Radovan Ivančević
Snješka Knežević-Prelog
Tonko Maroević
Predrag Matvejević
Krešimir Tadić (fotografija)

Nacrti
Odjel za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Grafičko oblikovanje
Zoran Pavlović

Rješenje ovitka
Renata Žumer

Lektorica
Ljerka Depolo

Korektorice
Biserka Dodig
Mira Pavlica-Stojčević

Izdavač/suizdavač
Grafički zavod Hrvatske – Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu – Naklada Prelog, 1994.

Materijalni opis
204 str.; ilustr.; 29 cm

ISBN:

-
Predstavljanje povjesničara umjetnosti Milana Preloga (1919.–1988.), nužnim ograničenjem na njegove napisane i objavljene spise, nezahvalan je zadatak, budući da je velik dio njegovih povijesno-umjetničkih studija i interpretacija ostao nezabilježen. Sve je to, doduše, bilo javno objavljeno, ali nažalost, samo užem krugu usmeno kazano i iskazano, prvenstveno na predavanjima na Fiozofskom fakultetu u Zagrebu. Na odsjeku za povijest umjetnosti i kulture Prelog je 1949. Utemeljio katedru nacionalne srednjovjekovne umjetnosti i predavao do 1985. godine, a uz to i evropsku srednjevjekovnu umjetnost, kao i odabrane teme urbanizma i teorije umjetnosti.

Studije o predromanici i romanici što se objavljuju u ovoj knjizi tek su sažeci brojnih Prelogovih predavanja tijekom trideset i pet godina, cjelovitih tematskih ciklusa, originalnih interpretacija problema i spomenika. To su samo fragmenti Prelogovog golemog neobjavljenog verbalnog opusa, njegove velike kreativne sinteze, cjelovite vizije kulturne baštine i razvoja umjetnosti u Hrvatskoj od antike do renesanse u kontekstu evropske povijesti umjetnosti, na razini najsuvremenijeg teorijskog pristupa.

Sadržaj

5
Radovan Ivančević
Milan Prelog i teorija o pasivnoj i aktivnoj negaciji antike

17
Prilog analizi razvoja srednjevjekovne umjetnosti u Dalmaciji

67
Između antike i romanike

83
„Međurazdoblje“ (305.–1105. g.) i bizantski faktor u umjetnosti istočne obale Jadrana

107
Eufrazijeva bazilika u Poreču

137
Predromanika i romanika

159
Romanika

185
Problem valorizacije u historiji umjetnosti naše zemlje

197
Bibliografska bilješka

199
Popis ilustracija

-
Objavljivanje knjige ostvareno je sredstvima Društva prijatelja dubrovačke starine i Ministarstva kulture Republike Hrvatske Zagreb, 2003.