Milan Prelog – Works

Prostor – vrijeme

Milan Prelog

Autor
Milan Prelog

Urednik
Žarko Domljan

Odbor stručnih urednika
Slavko Dakić
Žarko Domljan
Radovan Ivančević
Snješka Knežević-Prelog
Tonko Maroević
Predrag Matvejević

Fotografija
Krešimir Tadić

Nacrti
Odjel za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Grafičko oblikovanje
Zoran Pavlović

Lektorica
Ljerka Depolo

Korektorica
Drenka Simić-Popovski

Izdavač
Grafički zavod Hrvatske – Odjel za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1991.

Materijalni opis
116 str.; ilustr.; tlocrti; 29 cm

ISBN: –

-
Svako čitanje ovih tekstova , ispisanih rijetkim jezikom znanstvene strogosti i literarnog bogatstva, otkriva nove i nove slojeve, neotkrivene u ranijim čitanjima. Knjiga je pravo „otvoreno djelo“ u Ecovom smislu, bezbrojnim se primjerima može pokazati da je svaka nova spoznaja, uvjetovana golemim napretkom znanosti, već sadržana u nekom od iskaza ove knjige. Idealan, upravo fascinantan primjer te dubinske slojevitosti ove knjige sadržan je u jasno elaboriranom pitanju dijalektike statusa povijesnih središta i regionalnog razvoja, oličenom u nekontroliranom razvoju gradova, koja je u Evropi jasno potvrđena praksom i politikom tek sredinom i potkraj sedamdesetih godina. Drugi, ne manje uvjerljiv primjer, očit je u preciznim i jasnim terminima i definicijama, koje se nakon mnogih rasprava usvajaju doslovno do danas. (Iz uvodnika, Slavko Dakić)

Sadržaj

5
Uvod

7
Žarko Domljan
Nekoliko riječi uz drugo izdanje

9
Milan Prelog
Predgovor prvom izdanju

11
JADRANSKE TEME

13
Naselja koja umiru (URBS, Prilozi urbanizmu historijskih ambijenata, Split, 1958)

24
Baština bez baštinika (telegram, br. 203. 13. III. 1964, Zagreb)

31
Planiranje novog i „starog“ (pretežni dio teksta objavljen je pod naslovom „Prostorno planiranje i kulturna baština jadranske obale“, Arhitektura, 1967, br. 93-94, Zagreb, a manji dio uzet je iz članka „Jadranska obla: prostor i vrijeme“, Život umjetnosti, 1967, br. 5, Zagreb)

50
Poslije planova
* Članak je pod naslovom „Jadranske teme“ objavljen u časopisu Arhitektura, 1971, br. 111-112, Zagreb

64
Obala u izgradnji

75
URBANISTIČKE TEME

77
Urbanizam-humanizam-demokracija
* Članak je pod naslovom „Danas o jučerašnjem i sutrašnjem gradu. Urbanizam-humanizam-demokracija“ objavljen u časopisu Telegram, 26. I., 2.,9. i 16. II. 1962., Zagreb)

92
Urbanističke dileme
* Članak je pod naslovom „Suvremene urbanističke dileme“ objavljen u časopisu Pregled, januar 1969., Sarajevo

95
Čovjek u gradu
* Članak je objavljen u časopisu Sociologija sela, 1971., br. 31-32, Zagreb

99
Porodica u urbanom prostoru
* Članak je u časopisu Žena, 1967., br. 4, Zagreb

101
Četiri bilješke o krizi ljudske okoline
* Članak je u časopisu Život umjetnosti, 1971., br. 15-16, Zagreb

107
Sudbina grada

-
Prvo izdanje knjige: Milan Prelog, Prostor – vrijeme, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb 1973. (DPUH, knjiga 21; 120 str., ilustr. c/b).

-
Cijena: 7,96 €

Cijena: 60.00 kn