Studies and Monographs

Hrvatski plakat do 1940. godine

Lada Kavurić


Autorica
Lada Kavurić

Urednik
Tonko Maroević

Recenzenti
Željka Čorak, Zvonko Maković

Lektura i korektura
Salih Isaac

Fotografije
Živko Bačić, Ivica Buzjak, Milan Drmić, Stanko Vrtovec

Grafičko oblikovanje
Inja Kavurić (dizajn knjižnog bloka); Maja Franić (dizajn naslovne stranice)

Prevoditeljica
Vera Andrassy

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb – Horetzky, Zagreb, 2001.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 18

Materijalni opis
174 str.; ilustr. u boji; katalog, popis autora, bibliografija

ISBN: 953-6106-23-X

-
„Hrvatski plakat, njegovu pojavu i razvoj trebamo promatrati i tumačiti u okviru europskog konteksta. Hrvatska je, uz sve svoje političke i gospodarske, kulturne i društvene osobitosti i posebnosti pripadala europskom krugu zemalja koju je, kao takovu, zahvatio prirodan i nezaustavljiv proces preobrazbe cjelokupnog društva, preobražaj koji se u 19. stoljeću dogodio u zemljama Zapadne Europe, vodećim silama cjelokupne europske, pa i svjetske politike i ekonomije. Njihova financijska moć, industrijska razvijenost, ekspanzija robe i kapitala, proizvodnja i potrošnja na svim poljima ljudskog djelovanja stvorili su preduvjete za pojavu medija kakav je plakat. Plakati koji su nastali u tim zemljama ubrajaju se u vrhunske, antologijske primjere plakatne umjetnosti.“

(Odlomak iz Uvodne riječi)

Sadržaj

7–17
Uvodna riječ

19–54
Političke i gospodarske prilike

55–94
Kultura, zabava i sport

95–143
Stilske značajke i određenja

145–160
Razvoj hrvatskog tiskarstva

161–164
Summary / The Croatian Poster until 1940

165–170
Katalog reproduciranih plakata

171
Popis autora

172
Bibliografija

-
Objavljivanje knjige pomoglo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

-
Sold out.