Studies and Monographs

Barokne palače u Dubrovniku

Katarina Horvat-Levaj


Autorica
Katarina Horvat-Levaj

Urednici
Tonko Maroević, akademik Vladimir Stipetić

Recenzenti
akademik Andre Mohorovičić, Marija Stagličić

Arhitektonski nacrti
Ivan Tenšek i Ivana Valjato-Vrus

Fotografije
Milan Drmić, Krešimir Tadić, Mario Braun, Damir Fabijanić, Jovan Kliska, Miljenko Mojaš

Kompjutorski prikazi
Ivana i Tomislav Kušan

Kazalo i korektura
Mihaela Vekarić Đurđa Kovačić

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić

Prijevod sažetaka
Sonja Bašić

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti, Dubrovnik, 2001.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 19

Materijalni opis
323 str.; ilustr. c/b; katalog, sažetak na engl. jeziku,izvori i literatura, popis kratica, kazalo

ISBN: 953-6106-28-0

-
„U knjizi je obrađena reprezentativna stambena arhitektura unutar zidina grada, nastala u razdoblju od potresa 1667. godine do pada Dubrovačke Republike 1808. godine. Prvi dio knjige obrađuje navedenu temu sa stajališta stila i tipologije, s posebnom težnjom na složenim odnosima zatečene gotičko-renesansne tradicije i novih stilskih utjecaja, unesenih u dubrovačku sredinu nakon potresa iz različitih centara Italije, te potom oblikovanih u koherentnu arhitektonsku grupaciju, bitno različitu od istovjetne arhitekture u drugim jadranskim gradovima. Drugi dio knjige kataloška je obrada šezdesetak dubrovačkih baroknih palača i kuća koja obuhvaća povijesne podatke o gradnji te rekonstrukciju njihova izvornog stanja, danas uveliko narušenog devastirajućim zahvatima. Uz navedeni tekst (cca 300 strana), nadopunjen bibliografijom i sažetkom na engleskom jeziku, u knjizi su objavljene brojne fotografije te analitičke karte i arhitektonski nacrti palača. Svojom znanstvenom metodologijom knjiga je namijenjena prvenstveno stručnjacima (povjesničarima umjetnosti, arhitektima i konzervatorima), ali samom temom i interpretacijom, a napose bogatim ilustriranim prilozima, atraktivna je i za široku javnost.“

(Napomena urednika)

Sadržaj

9–14
Uvod

15–28
Dubrovnik poslije potresa 1667. godine

29–46
Barokne palače i srednjovjekovno-renesansna struktura grada

47–56
Prostorna organizacija

57–100
Tipologija utemeljena na organizaciji stubišta

101–124
Elementi unutrašnjeg oblikovanja i uređenja

125–150
Oblikovanje vanjštine

151–158
Vanjski prostori

159–180
Stilska periodizacija

181–184
Zaključak

185–306
Katalog

307–311
Summary

31–318
Izvori i literatura

318
Popis kratica

319–323
Kazalo

-
Knjiga je nastala u okviru znanstveno-istraživačkog programa Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu.

Objavljivanje knjige omogućeno je potporom Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagrebačke banke, Društva prijatelja dubrovačke starine, Poglavarstva grada Dubrovnika i Županije Dubrovačko-neretvanske.