Special editions

Razvoj Trešnjevke: borba periferije za urbani standard

Tamara Bjažić Klarin


Izdavači
BLOK – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2022.

Urednica
Vesna Vuković

Recenzenti
Ana Mrđa, Petar Prelog

Znanstvena suradnja i izrada karata
Filip Pračić

Suradnice
Lidija Butković Mićin
Irena Šimić

Dizajn
Filip Pračić

Lektura
Jana Pamuković

Materijalni opis
50 str.; ilustr.

ISBN (IPU): 978-953-373-015-8

-
Knjigu možete preuzeti iz repozitorija ustanove ovdje (pdf, 7,8 MB).

-
Na primjeru gradske četvrti Trešnjevka, kao relativno malom prostoru, moguće je iščitati različite i nerijetko kontradiktorne urbanističke procese i planerske prakse karakteristične za 20. stoljeće. U međuraću u Kraljevini Jugoslaviji Trešnjevka je istodobno industrijska četvrt i radnički slum – na poljoprivrednom zemljištu ilegalno izgrađenih kuća, čiji se stanovnici bore za svoje pravo na osnovnu komunalnu infrastrukturu, ali i planirano naselje za niži srednji sloj opremljeno jednim od prvih dječjih igrališta. U socijalističkoj Hrvatskoj Trešnjevka je pak dobar primjer tzv. slum clearancea, odnosno modernističkih zasijecanja u izgrađeno supstandardno tkivo kojima se čisti prostor za suvremenu stanogradnju i implementaciju tri urbanističko-arhitektonska ansambla za kulturu i obrazovanje, opskrbu i rekreaciju – današnji Park Stara Trešnjevka, Trešnjevački trg i Trg sportova s pratećom zelenom infrastrukturom.

Sadržaj

2
Razvoj Trešnjevke: Borba periferije za urbani standard

12
Kartografski prikazi prostornog razvoja Trešnjevke: 1918.–1956.

24
Izabrani novinski članci

34
Pregled novinskih članaka

50
Popis ilustracija