Studies and Monographs

Zèrcalo naroda. Ivan Kukuljević Sakcinski: povijest umjetnosti i politika

Ivana Mance


Urednik
Danko Zelić

Recenzenti
Dragan Damjanović, Tonko Maroević

Suradnica
Maja Trinajstić (lektura)

Grafičko oblikovanje
Grafički ured, Zagreb (prijelom i grafička oprema); Mario Aničić i Jele Dominis (grafički dizajn)

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2012.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 38

Materijalni opis
377 str.; ilustr. u c/b; izvori, literatura, indeks osobnih imena, popis slikovnih priloga

ISBN: 978-953-6106-92-9

Ovdje možete preuzeti sadržaj knjige (pdf, 150 KB).

-
Zèrcalo naroda. Ivan Kukuljević Sakcinski: povijest umjetnosti i politika studija je o djelovanju i doprinosu Ivana Kukuljevića Sakcinskog na području povijesti umjetnosti, kao i o institucionalizaciji ove struke u širem okviru historiografskih znanosti u Hrvatskoj u 19. stoljeću.

Uspostava kulturnoumjetničke baštine kao bitnog uporišta nacionalnog identiteta bila je glavna društvena svrha zalaganja na tom polju, pa se Ivan Kukuljević može smatrati jednim od prvih i najznačajnijih poticatelja kolektivne svijesti o povijesnom kulturnom nasljeđu odnosno tvorcem inicijalnog korpusa nacionalne baštine.

U knjizi se obrađuje povijesni kontekst njegova djelovanja, prvenstveno u užem političkom okviru hrvatskih zemalja u sastavu Habsburške monarhije, s posebnim naglaskom na hrvatskom političkom pokretu 1848./49. odnosno desetljeću neoapsolutizma koje je uslijedilo, kao razdoblju ključnom za razumijevanje ideje nacionalno pripadne kulture i umjetnosti.

Nadalje, u knjizi se sustavno valorizira cjelokupan Kukuljevićev angažman na području povijesti umjetnosti – od njegova djelovanja u okviru Društva za povjesnicu jugoslavensku kroz koje se istraživanje i briga za baštinu prvi puta definira i prakticira kao jedan od nacionalnih prioriteta, do njegovih konkretnih autorskih ostvarenja - publiciranih djela i rukopisa, između kojih Slovnik umjetnika jugoslavenskih svakako predstavlja ne samo temeljno djelo struke povijesti umjetnosti, nego i prvo definiranje pojma nacionalne umjetničke baštine u njezinu sadržaju i opsegu.

U knjizi se razrađuju epistemološki ciljevi i metodologija povijesti umjetnosti usmjerene na uspostavu slavenskog kulturnog identiteta, analiziraju argumentacijske tehnike i znanstveno-istraživački postupci. Uz opsežne bibliografske reference, popis korištene građe i sekundarne literature te kazalo imena, knjiga predstavlja relevantan priručnik za sve istraživače povijesti društvenih ideja i znanstvenih institucija na području hrvatskih zemalja u 19. stoljeću. (Napomena urednika)

-
Izdanje ove knjige financijski je potpomognuto sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Zaklade HAZU.