Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 37 (2013)

Issue No. 37 (2013)


Glavna i odgovorna urednica
Mirjana Repanić-Braun

Urednica broja
Ana Plosnić Škarić

Uredništvo
Katarina Horvat-Levaj, Ana Plosnić Škarić, Mirjana Repanić-Braun, Danko Zelić
Uredničko vijeće: Elmar Brohl (Marburg), Géza Galavics (Budapest), Emil Hilje (Zadar), Herbert Karner (Wien), Martin Mádl (Praha), Tonko Maroević (Zagreb), Silvia Meloni Trkulja (Firenze), Barbara Murovec (Ljubljana), Götz Pochat (Graz), Marino Viganò (Padova)

Impresum

Sadržaj

7‒22
Nikolina Maraković – Tin Turković
„Velike salonitanske terme“ – nova razmatranja prostorne organizacije kupališnoga sklopa
The “Large Salonitan Thermae” – a Reconsideration of the Spatial Arrangement of the Bathing Complex

23‒36
Ivan Josipović – Anastazija Magaš Mesić
Predromanički plutej iz Kali na otoku Ugljanu
A Pre-Romanesque Pluteus from Kali on the Island of Ugljan

37‒44
Ana Plosnić Škarić
Nekoliko vijesti o Zaninu Salchietinu iz Venecije, protomajstoru trogirske katedrale iz sredine 14. stoljeća
New Insights Concerning Zanino Salchiete from Venice, the Proto-master of Trogir’s Cathedral in the mid-14th Century

45‒60
Predrag Marković
Dekonstrukcija rekonstrukcije: o krstionici trogirske katedrale ponovo i s razlogom
Deconstructing a Reconstruction: The Baptistery of Trogir’s Cathedral – Revisited for a Reason

61‒72
Arijana Koprčina
Barbara Frankapan i zlatarske narudžbe oko 1500. godine
Barbara Frankapan and the Commissions of Golden Artefacts around 1500

73‒80
Iva Pasini Tržec − Ljerka Dulibić
O atribuciji, provenijenciji i recepciji slike Rođenje Isusovo i Poklonstvo pastira iz nizozemske zbirke u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu
On the Attribution, Provenance, and Reception of a Painting Nativity and the Adoration of the Sheperds from the Dutch Painting Collection at the Strossmayer Gallery

81‒94
Sofija Sorić
Inventar i procjena ladanjskih kuća obitelji Gverini u Salima na Dugom otoku iz 17. stoljeća
The Inventory and the Assesment of 17th-Century Suumerhouses Owned by the Gverini family in Sali on Dugi Otok

95‒100
Bojan Goja
Tri arhivska dokumenta o Bokanićima u Šibeniku
Three Archival Documents on the Bokanić Masters in Šibenik

101‒112
Andrej Žmegač
Mletački graditelj utvrda Antun Jančić
Antun Jančić: A Venetian Fortification Architect

113‒128
Radoslav Tomić
Slikar Giovanni Francesco Fedrigazzi u Dalmaciji
Painter Giovanni Francesco Fedrigazzi in Dalmatia

129‒144
Petar Puhmajer
Odraz ugarske graditeljske radionice Andreasa Mayerhoffera u stambenoj arhitekturi Osijeka u 18. stoljeću
Reflections of Andreas Mayerhoffer’s Hungarian Architectural Workshop in the 18th-century Residential Architecture of Osijek

145‒158
Marina Bagarić
Arhitekt Otto von Hofer i plemićka obitelj Vranyczany-Dobrinović
Otto von Hofer and the Noble Family of Vranyczany-Dobrinović

159‒166
Irena Kraševac
Alegorijske slike Franza Matscha u riječkom kazalištu
Franz Matsch’s Allegorical Paintings for the Rijeka Theatre

167‒178
Beti Žerovc
Ivana Kobilca and Her Painting for the Ljubljana Town Hall, Slovenia Bows to Ljubljana, in the Context of Women’s Painting in the Late Nineteenth Century
Ivana Kobilca i njena slika za ljubljansku općinu Slovenija se klanja Ljubljani u kontekstu ženskog slikarstva kasnog 19. stoljeća

179‒192
Tamara Bjažić Klarin – Jasna Galjer
Jugoslavenski paviljon na Svjetskoj izložbi u Parizu 1937. i reprezentacijska paradigma nove državne kulturne politike
Yugoslav Pavilion at the World Exhibition in Paris (1937) and the Role of Zagreb’s Public School of Crafts in Creating the Representational Paradigm of the State’s New Cultural Policy

193‒198
Petar Prelog
O obilježjima Gamulinova tumačenja slikarstva Proljetnog salona
On the Character of Grgo Gamulin’s Interpretation of Painting Exhibitied at Proljetni salon (1916–1928)

199‒210
Ana Šeparović – Frano Dulibić
Nekoliko primjera antimodernizma u hrvatskoj likovnoj umjetnosti
Examples of Antimodernism in the Croatian Visual Arts

211‒216
Leonida Kovač
Slika što ostaje
The Image that Remains

217‒228
Sanja Horvatinčić
Prijedlog modela problemske analize spomeničke plastike iz razdoblja socijalizma
Model for an Analysis and Interpretation of Memorial Sculpture from the Socialist Era