Journal Život umjetnosti

Život umjetnosti 21 (1974)

Issue No. 21 (1974)


EDITOR-IN-CHIEF: Žarko Domljan

EDITORIAL BOARD: Željka Čorak, Žarko Domljan, Eugen Franković, Tonko Maroević, Zdenko Rus, Mladenka Šolman

AUTHORS: Zdenko Rus, Grgo Gamulin, Josip Vrančić, Ješa Denegri, Željka Čorak, Zvonimir Mrkonjić, Marcel Bačić, Fedor Kritovac, Tonko Maroević, Giulio Carlo Argan, Stojan Dimitrijević, Guido Ouien, Zdenko Rus, Kruno Prijatelj, Mirjana Petričević

DESIGN: Marcel Bačić

CONTENTS

SUSRETI I SITUACIJE

4–16
Zdenko Rus
Slikarstvo Šime Perića

16–25
Grgo Gamulin
Obostrani dug

26–29
Josip Vrančić
Elementarno i slikovno u slikarstvu Alfreda Petričića. U povodu izložbe, Zadar, 1972.

30–32
Ješa Denegri
Velizar Mihić Vaša. Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, 24. 5. – 14. 6. 1972.

33–36
Željka Čorak
Vječni teror neba: adaptacija Dramskog kazališta Gavella arhitekta Andrije Mutnjakovića (1972.)

36–47
Zvonimir Mrkonjić
Tvar kao pamćenje: slikarstvo Ordana Petlevskog

48–52
Marcel Bačić
Pejzaž i slika ili o učeniku i biti

53–62
Ješa Denegri
Pred jednom novom pojavom: primarno slikarstvo

63–67
Fedor Kritovac
Dizajn na putu znanosti

PRIJEVOD

69–70
Tonko Maroević
Bilješka o Arganu

71 –77
Giulio Carlo Argan
Umjetničko i estetsko

KRITIKA

79–83
Stojan Dimitrijević
„Nova fotografija“ i ne baš nove ideje. Uz izložbu u Galeriji suvremene umjetnosti u Zagrebu

KRONIKA

85–88
Tonko Maroević
Šime Vulas. Galerija suvremene umjetnosti Zagreb, 22. 11. – 16. 12. 1973.

88–91
Guido Ouien
Gabro Rajčević 1912.–1943. Retrospektiva, Umjetnička galerija Dubrovnik, studeni–prosinac 1973.

92–99
Tonko Maroević
„Contemporanea“. Rim, studeni 1973.–veljača 1974.

100–102
Tonko Maroević
Scenograf Enrico Prampolini. Izložba u iltalo-latinskoameričkom institutu Rim, veljača 1974.

KNJIGE I IDEJE

103–104
Zdenko Rus
Oto Bihalji-Merin, Naivni umjetnici svijeta. Mladost, Zagreb, 1972.

104–105
Zdenko Rus
Raffaele Carrieri, Rabuzin (uvod Radoslava Putara) / Tega, Milano, 1972.

105–106
Kruno Prijatelj
Nove publikacije o Palladiju. Mostra del Palladio Vicenza, 1973. (katalog) Vol. I.–Vol. VII., Vicenza, 1968.–1972.

ZAPIS

107–112
Mirjana Petričević
Portreti 1800.–1870. U povodu izložbe u Povijesnom muzeju Hrvatske

113–116
Kruno Prijatelj
Majstori mletačkog slikarstva settecenta. Gorica, listopad 1973.–siječanj 1974.


Sold out.