Journal Život umjetnosti

Život umjetnosti 61/62 (1999)

Issue No. 61/62 (1999)


ISSUE EDITORS: Feđa Vukić, Kristina Leko, Darja Radović Mahečić

EDITOR-IN-CHIEF: Darja Radović Mahečić

AUTHORS: Feđa Vukić, Michael Heim, Sanja Iveković, Kristina Leko, Michael Shamberg, Guerilla Art Action Group, Peter d’Agostino, Nam June Paik, Lynn Herschmann, Jeffrey Show, Maria Zinfert, Alex Adriaansens, Andreas Broeckmann, Andreja Kulunčić, Sanja Iveković, Ivana Keser, Kristina Leko, Gillo Dorfles, Gene Youngblood, Ito Joichi, Mario Costa, Matko Meštrović, Andreas Broeckmann, Igor Marković, Heiko Idesen, Siegfried Zielinski, Frank Popper, Ana Peraica, Nataša Ilić, Ivica Župan, Aaron Betsky, Tomas Maldonado, John Rajchman, Bernard Tschumi, Katharina Gsollpointer, Paul Virilio, Howard Rheingold, Jim Davies, Richard Williams, Hrvoje Njirić, Thierry Chaput, Tom Mitchell, Andrea Codrington, Edmund Couchot, Mike Jones, Miljenko Lapaine, Ivan Juras, Katarina Horvat–Levaj, Sonja Briski Uzelac, Petar Prelog, Ivica Župan, Snježana Pavičić, Sanja Cvetnić, Damir Demonja, Arthur, Marilouise Crocker, Don Foresta, Alain Mergier, Bernard Serexhe

DESIGN: Inja Kavurić

CONTENTS

UVOD

2–3
Feđa Vukić
Stvarno, „stvarno“ i virtualno

LJEPOTA I SLOBODA

5–7
Michael Heim
Naizmjenični svjetski nered

8–11
Sanja Iveković
Gen XX. Media projekt 1997./98.

12–15
Kristina Leko
Urednička riječ. O izboru tekstova i umjetnosti općenito
Umjetnost, društvo, medijski i javni prostor

UMJETNICI I UMJETNIČKI PROJEKTI U PRVOM LICU

17–19
Michael Shamberg
Vi ste informacija

20–21
Guerilla Art Action Group
Tri videoprojekta za Belgiju

22
Peter D’Agostino
Prijedlog za Qube

22–25
Nam June Paik
Umjetnost i sateliti

23
Lynn Hershmann
Pozadina

26
Jeffrey Show
Modaliteti interaktivne umjetničke prakse

27–30
Maria Zinfert
Ponton Medias

31–33
Alex Adriaansens
Međususrećuće stvarnosti

32–33
Andreas Broeckmann
Umjetnost i nestabilni mediji

34–36
Andreja Kulunčić
Umjetnička djela nastala kao odgovor na aktualna zbivanja i specifične mogućnosti interneta

37–39
Sanja Iveković
Strategije devedesetih (vs. sedamdesete). I neki primjeri iz moje umjetničke prakse

40–41
Ivana Keser
Sve mora biti kratko i zabavno

OBRISI TEORIJE MEDIJSKE UMJETNOSTI

43–44
Kristina Leko
Urednička riječ
Poziv na čitanje

45–47
Gillo Dorfles
Lingvističke i estetske vrijednosti videotrake

48–51
Gene Youngblood
Metadizajn, novi savez i avangarda

50–51
Joici Ito
Estetika interneta – kontekst kao medij

52–56
Mario Costa
Tehnologija, umjetnička proizvodnja i estetika komunikacije

57–59
Don Foresta, Alain Mergier, Bernard Serexhe
Novi prostor komunikacije, sučeljavanje s kulturom i umjetničkom kreacijom

60–64
Matko Meštrović
Umjetnost i tehnologija nekad i sad

65–67
Andreas Broeckmann
Jeste li on-line? Prisustvo i sudjelovanje u mrežnoj umjetnosti

66–69
Igor Marković
Periferija vs. Provincija. U potrazi za starim/novim terminima

70–71
Heiko Idesen
Od hipertekstualnih utopija do kooperativnih net-projekata

71–73
Andreas Broeckmann
Umjetnost u elektronskim mrežama

73–75
Siegfried Zielinski
Arheologija medija

74–75
Arthur i Marilouise Crocker
Ratnici kodova

76–81
Frank Popper
Kolektivne namjere i ostvarenja u suvremenim likovnim umjetnostima

82–85
Ana Peraica
Zašto zvuk?

84–88
Nataša Ilić
Umjetnost i aktivizam

89–96
Ivica Župan
Odnos fizičkog i virtualnog svijeta u videoinstalacijama Dalibora Martinisa

ARHITEKTURA I DIZAJN

99–105
Aaron Betsky
Projekt modernizma

106–116
Tomas Maldonado
Patentizmedu virtualnosti izuma i stvarnosti inovacije

117–127
John Rajchman
Što je novo u arhitekturi?

127–131
Bernard Tschumi
Arhitektura događaja

132–137
Katharina Gsollpointer
Arhitektura i elektronika

138–148
Paul Virilio
Osvijetljeni grad

149–155
Howard Rheingold
Budućnost demokracije i četiri temeljna načela komunikacije putem računala

156–160
Jim Davies
Surfajući elitnom elektronskom ulicom

159–161
Richard Williams
Katedrale trgovine

162–175
Hrvoje Njirić
Kraj moderniteta

176–179
Thierry Chaput
Od Sokrata do Intela: kaos mikroestetike

180–187
Tom Mitchell
Proizvod kao iluzija

186–191
Andrea Codrington
Poezija u plastici

190–193
Edmund Couchot
Vremenski predmeti

194–197
Mike Jones
Biodizajn

198–209
Okrugli stol: Kraj oglašavanja?

DOGAĐANJA

211–214
Miljenko Lapaine
Crtež u znanosti
Drawing in Science

214–220
Ivan Juras
Crtež u arhitekturi i dizajnu

221–225
Katarina Horvat-Levaj
Crtež u povijesti umjetnosti

226–231
Sonja Briski Uzelac
Wölfflin danas
Wölfflin Today

231–234
Petar Prelog
Portret slikara na kraju stoljeća
Portrait of an Artist at the End of the Century

235–238
Ivica Župan
Nepresušna vitalnost kiparskog naboja
Inxhaustible Vitality of Sculptural Charge

239–244
Snježana Pavičić
Muka Kristova u hrvatskoj likovnoj baštini
The Passion of Christ in Croatian Art

245–247
Sanja Cvetnić
Trijumf mašte
Triumph of the Imagination

248–251
Damir Demonja
La Defense u Parizu arhitektura moći i budućnosti
La Defense in Paris – Architecture of Power and Future


252–256
Summary