Journal Život umjetnosti

Život umjetnosti 78/79 (2006)

Issue No. 78/79 (2006)


EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

EDITORIAL BOARD: Petar Prelog, Ivana Mance, Maroje Mrduljaš, Branko Franceschi

AUTHORS: Sandra Križić Roban, Pierre Francastel, Walter Benjamin, Giulio Carlo Argan, Filiberto Menna, Umberto Eco, Gillo Dorfles, Gui Bonsiepe, Allan Temko, Jean Baudrillard, Marcelin Pleynet, Achille Bonito Oliva, Helmut Friedel, Charles Jencks, Petar Prelog, Božidar Gagro, Igor Zidić, Vladimir Maleković, Josip Vrančić, Jelena Uskoković, Ivanka Reberski, Radovan Ivančević, Tonko Maroević, Anita Pastuović

VISUAL CONCEPT: Igor Kuduz

DESIGN AND LAYOUT: Mario Aničić, Jele Dominis


Utjecaj časopisa posvećenog umjetnosti teško je generalno odrediti, osobito kad sami govorimo o izdanju koje uređujemo. Stoga ‒ kako započeti, čime se identificirati, kako honorirati zasluge svih suradnika koji su tijekom 40 godina stvarali časopis ostavivši nam u naslijeđe izdanje koje mora ispuniti raznovrsne uloge ‒ edukacijsku, interpretacijsku, kritičku, medijacijsku? U usporedbi s drugim časopisima, pozicija Života umjetnosti je drugačija. Radi se o izdanju koje ove godine obilježava 40 godina izlaženja i koje je mnogim generacijama studenata te svim čitateljima zainteresiranima za umjetnost bilo jedan od ključnih medija posredovanja umjetničkih sadržaja i njima posvećene teorijske misli. (…)

Sandra Križić Roban (iz uvodnika)

SADRŽAJ

4–7
Sandra Križić Roban
Odnosi_pozicije: 40 godina časopisa Život umjetnosti
Relations_positions: 40th anniversary of Život umjetnosti

STATUS UMJETNIČKOG DJELA

10–21
Pierre Francastel
Značenje i oličavanje

22–31
Walter Benjamin
Umjetničko djelo u doba tehničke reprodukcije

32–54
Giulio Carlo Argan
Projekt i sudbina

55–65
Pierre Francastel
Genetički i plastički prostor

66–70
Giulio Carlo Argan
Umjetničko i estetsko

71–80
Giulio Carlo Argan
Revival

ŠIRENJE PODRUČJA INTERESA

82–88
Filiberto Menna
Dizajn, estetska komunikacija i masovna sredstva

89–103
Umberto Eco
Tumačenje „Stevea Canyona“

104–107
Gillo Dorfles
Moda mode

POLITIČKA EKONOMIJA I PITANJE PROSTORA

108–113
Gui Bonsiepe
Okolina, industrijski dizajn i Treći svijet

114–117
Allan Temko
Kako stići u obećanu zemlju?

118–125
Jean Baudrillard
Dizajn i okolina ili eskalacija političke ekonomije

POSTMODERNI TRENUTAK

126–127
Marcelin Pleynet
U povodu suvremenog „eklekticizma“

128–129
Achille Bonito Oliva
Manirizam i neomanirizam

130–131
Marcelin Pleynet
Slikarstvo danas

132–135
Helmut Friedel
Imago memoriae: teme, motivi i uzori iz klasične antike u talijanskoj umjetnosti sedamdesetih i osamdesetih godina

136–147
Charles Jencks
Postavangarda

148–153
Petar Prelog
Život umjetnosti – mjesto tumačenja hrvatskog modernizma
Život umjetnosti – a site for interpreting croatian modernism

154–165
Božidar Gagro
Periferna struktura: od Karasa do EXATa
Pheripheral structure: from Karas to EXAT

166–175
Božidar Gagro
Slikarstvo „Proljetnog salona“ 1916.–1928.
Painting of “Proljetni salon” 1916–1928

176–183
Igor Zidić
Nadrealizam i hrvatsko slikarstvo
Surrealism and croatian painting

184–189
Vladimir Maleković
Zemlja“: neki problemi interpretacije u povodu kritičke retrospektive
“Zemlja”: some problems of interpretation: on the occasion of the critical retrospective exhibition

190–197
Josip Vrančić
Anatomija ‘921
The anatomy of ‘921

198–215
Jelena Uskoković
Monumentalizam kao struja hrvatske moderne i Mirko Rački
Monumentalism as a current in croatian modernism and Mirko Rački

216–235
Ivanka Reberski
Između „Proljetnog salona“ i „Zemlje“: prvo slikarsko razdoblje Otona Postružnika
Between “Proljetni salon” and “Zemlja”: first phase in the painting of Oton Postružnik

236–253
Radovan Ivančević
Bilješke o Ljubi Babiću
Notes on Ljubo Babić

254–269
Tonko Maroević
Krleža prema Meštroviću
Krleža versus Meštrović

270–278
Anita Pastuović
Bibliografija Života umjetnosti 1998.–2006.