Journal Život umjetnosti

Život umjetnosti 80 (2007)

Issue No. 80 (2007)


EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

EDITORIAL BOARD: Petar Prelog, Ivana Mance, Maroje Mrduljaš, Branko Franceschi

AUTHORS: Sandra Križić Roban, Ivana Bago, Ana-Marija Koljanin, Olga Majcen Linn, Ksenija Orelj, Marta Kiš, Jasna Jakšić, Ana Kršinić Lozica, Iva Prosoli, Ivana Mance, Radmila Iva Janković, Leila Topić, Silva Kalčić

VISUAL CONCEPT: Igor Kuduz

DESIGN AND LAYOUT: Mario Aničić, Jele Dominis


Nedavno obilježena četrdeseta godišnjica izlaže­nja Života umjetnosti podsjetila je na neke zna­­čajne suvremene pojave na umjetničkom po­lju, o kojima se u časopisu pisalo. U njihovoj pro­ble­­­­­matizaciji, interpretaciji i kontekstualiza­ciji su­­­djelovali su povjesničari umjetnosti i likovni kritičari raznih generacija koji su pojedinačno pridonijeli afirmaciji, kako samih likovnih pojava, tako i časopisa u širim kulturnim krugovima. Vrlo je vjerojatno da nas je upravo okrugla obljetnička brojka potakla na to da u novom broju predstavimo mladu generaciju povjesničara umjetnosti i likovnih kritičara (starosne dobi do 31 godine) čiji su nam načini promišljanja i raznovrsnost angažmana zanimljivi i inovativni. Iako su na listi isprva bila i dvojica kolega, naposljetku je prilo­ge napisalo osam kolegica posvećenih, kako ćemo vidjeti, raznorodnim pojavama, uglavnom suvremene umjetnosti u Hrvatskoj. (…)

Sandra Križić Roban (iz uvodnika)

CONTENTS

4–5
Sandra Križić Roban
Generacija XXI
Generation XXI

6–25
Ivana Bago
Činjenica da postoji institucionalna kritika važnija je od onoga što bi o njoj moglo biti napisano
The fact that there is institutional critiqueis more important than what could be written about it

26–33
Ana-Marija Koljanin
Mjesta zatamnjenja
Points of fadeout

34–41
Olga Majcen Linn
Paradigme mrtvih kutova i sivih zona
Paradigms of dead angles and grey zones

42–51
Ksenija Orelj
Rijeka – Zagreb – Ljubljana – Venecija – Durban
Rijeka – Zagreb – Ljubljana – Venice – Durban

52–59
Marta Kiš
Mjesto: Düsseldorf, umjetnici: iz Hrvatske
Location: Düsseldorf, artists: Croatian

60–67
Jasna Jakšić
O junacima, znanima i neznanima
On heroes, named and unnamed

68–77
Ana Kršinić Lozica
Slika i relacije koje uspostavlja
Image and the relations it establishes

78–87
Iva Prosoli
Industrijska fotografija Toše Dabca šezdesetih godina dvadesetog stoljeća
The industrial photography of Tošo Dabac in the 1960s

RECENZIJE

88–89
Ivana Mance
Moderni kult spomenika

90–91
Iva-Rada Janković
Između istoka i zapada

92–94
Leila Topić
Četveroručno otkrivanje tajne

95
Silva Kalčić
Od svijeta bez slike k slici bez svijeta i s onu stranu umjetnosti