Journal Život umjetnosti

Život umjetnosti 83 (2008)

Issue No. 83 (2008)


SSUE EDITORS: Ivana Bago i Antonia Majača

EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

AUTHORS: Jens Kastner, Waler Seidl, Marco Scotini, Maroje Mrduljaš i Srećko Horvat, Jelena Vesić i Dušan Grlja, Sezgin Boynik, Artur Zmijewski, Ivana Bago i Antonia Majača, Maja i Reuben Fowkes, Hedvig Turai.

DESIGN AND LAYOUT: bilić_müller studio


Novi broj časopisa Život umjetnosti 83 ima za svoje polazište četrdesetu godišnjicu 1968., koja u kolektivnoj svijesti, svakom novom obljetnicom postaje sve mitologiziranija rastući kao povijesni i društveni fenomen i općenito konotirajući otpor etabliranim građanskim institucijama i sistemima vrijednosti (škole, države, obitelji, crkvi itd.).

S druge strane, 1968. evocira izmitologizirani i „iznostalgizirani“ iskonski raj Mogućnosti: mogućnosti akcije, promjene, revolucije, participacije, slobode i revolta, u suprotnosti sa sadašnjim vremenom, često promatranim kao vremenom političke pasivnosti, obilježenim lamentacijama o kraju povijesti, vremenu postpolitike, kraju utopije i kraju mogućnosti.

Je li vrijeme bunta i otpora zaista iza nas ili je riječ o još jednoj ideološkoj stupici koja, osim što obeshrabruje svaku pomisao na transformativni potencijal akcije, ignorira i ironizira stvarne revolucije i izraze otpora i građanskog neposluha koje se događaju oko nas?

Život umjetnosti 83 nastoji kroz različite perspektive (glasove umjetnika, kustosa, povjesničara, teoretičara i aktivista) upozoriti na prakse i modele djelovanja koji – u vrijeme ujednačenog poretka neoliberalnog kapitalizma u kojemu izostaju opipljivi narativi velikih revolucija i homogeni identiteti protiv kojih bi se revolucije dizale – nastoje umjetnika i javnog intelektualca pozicionirati kao političkog subjekta te preispitati na koji način se u takvoj konstelaciji mijenjaju načini pozicioniranja i zadobivanja vidljivosti umjetnika i javnog intelektualca?

Ivana Bago i Antonia Majača (iz uvodnika)

CONTENTS

4–7
Ivana Bago, Antonia Majača
Izd(av)anje revolucije
Issue-ing the revolution

10–23
Jens Kastner
Umjetnička propozicija i umjetnička šaka, likovna umjetnost oko godine 1968.
Art proposition and the artist’s fist, visual arts around 1968

24–35
Walter Seidl
Ponovno prisvajanje spola kao sastavnog dijela suvremene povijesti (umjetnosti)
Re-appropriating gender as a constituent of contemporary (art) history

36–43
Marco Scotini
Druga ’68 s drugačijim oružjem
Another ’68 with other weapons

44–65
Maroje Mrduljaš, Srećko Horvat
Politika prostora
Politics of space

66–79
Prelom kolektiv (Jelena Vesić i Dušan Grlja)
Istraživačke bilješke: slučaj Studentskog kulturnog centra – Beograd 1970-ih godina
Research notes: the case of Student’s cultural centre – Belgrade in the 1970s

80–91
Sezgin Boynik
Neki prilozi za bolje razumijevanje i uživanje u filmu Plastični Isus Lazara Stojanovića
Contributions to a better apprehension and appreciation of Plastic Jesus by Lazar Stojanović

92–109
Artur Zmijewski
Primijenjena socijalna umjetnost
Applied social arts

110–141
Ivana Bago, Antonia Majača
Pljuni istini u oči (a zatim brzo zatvori oči pred istinom)
Spit in the eye of truth (then quickly close your eyes before it)

RECENZIJE

142
Maja i Reuben Fowkes
Ekskluzivni svijet umjetničke moći

143
Hedvig Turai
Revolucijo volim te