Journal Život umjetnosti

Život umjetnosti 85 (2009)

Issue No. 85 (2009.)


UREDNICE BROJA: Ivana Meštrov i Mihaela Richter

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Sandra Križić Roban

IZVRŠNA UREDNICA: Irena Gessner

SURADNICI: Irena Gessner, Jelena Graovac, Sanja Horvatinčić, Ana Kovačić, Petra Krolo, Ana Kutleša, Ivana Peleh, Nina Pisk, Marijana Rimanić, Zana Šaškin, Tanja Špoljar, Vanja Žanko

AUTORI: Ivana Meštrov, Mihaela Richter, Ana Dević, Ana Janevski, Ann Demeester, Irit Rogoff, Petja Grafenauer, Ana Nikitović, Jasna Jakšić, Sandra Križić Roban, Ana Kutleša, Irena Gessner, Ivana Peleh, Marijana Rimanić, Petra Krolo, Vanja Žanko, Ana Kovačić, Nina Pisk, Sanja Horvatinčić, Karla Pudar, Zana Šaškin, Jelena Graovac, Tanja Špoljar

DIZAJN I PRIJELOM: bilić_müller studio


Kustoska profesija oblik je kulturalne prakse vrlo fleksibilnog tipa, a ono što unutar nje možemo označiti kao „fiksno“ jest to da se bavi umjetničkim praksama i pritom upisuje u ono što nazivamo umjetnički sistem, koji je dio kulturnog i društvenog polja.

Za neke je kustos/ica službenik/ica umjetnosti/umjetnika, katalizator/ica, medijator/ica, kritičar/ka, po drugima povjesničar/ka umjetnosti, krijumčar/ka, teoretičar/ka, aktivist/ica, menadžer/ica, kulturalni/a radnik/ica. Svi ti denominatori istovremeno opisuju kontradikcije, potencijale i paradokse prakse. No, bez obzira na to koji termin upotrebljavali, odgovornost i otprije definiran zadatak isti su, a to je odabrati „što će kao (umjetničko djelo) izdržati test vremena, te kako će se na taj rezidij gledati“.

Kustoske prakse danas su rastuće polje znanja, na što ukazuje i proliferacija kustoskih programa i publikacija koje ponajprije u ciklusima razgovora donose fragmente o onome što bi moglo predstavljati tu profesiju. No, gotovo većina tih izdanja preispituje prostor bavljenja „zapadne“ scene u koju se ne uklapaju lokalne prakse kustosa s naših prostora. Zbog toga i u ovom broju časopisa Život umjetnosti donosimo niz priloga koji doprinose široj lokalnoj kulturnoj sceni u ciklusu intervjua pod nazivom Razgovori – strategija približavanja kustoskih praksi, unutar kojih sugovornici odgovaraju na određeni broj pitanja, što ukazuje na višeslojnost i višeglasnost njihovih pozicija i pristupa, ali i na specifičnost konteksta u kojem rade.

Da li je odgovornost kustosa formirati i određivati poziciju umjetnosti? Koliko umjetnost možemo održavati političnom ukoliko njezine strukture podrške, ali i opće javno mnijenje nameću strogu depolitizaciju? U ovom broju Života umjetnosti fokus usmjeravamo na razmjenu iskustava uz inzistiranje na singularnim pristupima, koji ponekad dovode do određenih preklapanja. „Stoga vjerujmo umjetnosti, ne diskursima koji ju navodno generiraju. Pitajmo se koji potencijal umjetnost nosi ne svodeći ju na tržište, trendove i brendiranje. Vježbajmo našu intuiciju i stavimo se u poziciju nepripremljenog gledatelja. I ne zaboravimo, avantura tek započinje s izložbom.“

Ivana Meštrov i Mihaela Richter (iz uvodnika)

SADRŽAJ

4–13
Ivana Meštrov i Mihaela Richter
Fragmenti kustoskog diskursa
Fragments of Curatorial Discourse

16–33
Ana Dević
Politizacija kulturnog polja: mogućnosti kritičke prakse
Politicization of the Cultural Field: Possibilities of a Critical Practice

34–43
Ana Janevski
Sukobi. Politika. Konstrukcija. Privatnost. Opsesija.
Conflicts. Politics. Construction. Privacy. Obssesion.

44–51
Ann Demeester
Bez tla pod nogama – bilješke i meditacije o prijenosu kustoskog znanja

52–59
Irit Rogoff
Zaokret

RECENZIJE

60–61
Petja Grafenauer
Svet umetnosti i programi međuregionalne povezanosti

62–63
Ana Nikitović
Weak signals, wild cards u prvom licu množine

63–64
Jasna Jakšić
Harald Szeemann: Individualna metodologija (JRP|Ringier, Zürich, 2007.)

65
Sandra Križić Roban
Privremeni predmeti (Transitory Objects)

RAZGOVORI

66–187
Ivana Meštrov i Mihaela Richter
Razgovori – strategije približavanja kustoskih praksi
Conversations – strategies for convergence with curatorial practices


Ivana Bago, Antonia Majača (razgovor vodile Nina Pisk, Sanja Horvatinčić)

BLOK (razgovor vodila Ana Kutleša)

Branko Franceschi (razgovor vodile Karla Pudar, Mihaela Richter)

Iva Radmila Janković (razgovor vodila Irena Gessner)

Kontejner (razgovor vodile Ana Kovačić, Zana Šaškin)

Leonida Kovač (razgovor vodile Jelena Graovac, Tanja Špoljar)

Sandra Križić Roban (razgovor vodile Ivana Meštrov, Mihaela Richter)

Zvonko Maković (razgovor vodile Ivana Meštrov, Mihaela Richter)

Antun Maračić (razgovor vodila Ivana Peleh)

Tihomir Milovac (razgovor vodila Marijana Rimanić)

Ana Peraica (razgovor vodile Ivana Meštrov, Mihaela Richter)

Davorka Perić (razgovor vodila Petra Krolo)

Sabina Salamon (razgovor vodila Vanja Žanko)

Branka Stipančić (Ana Kovačić)

Klaudio Štefančić (Marijana Rimanić)

Marina Viculin (razgovor vodila Ivana Meštrov)

Janka Vukmir (razgovor vodila Mihaela Richter)

WHW (razgovor vodile Jelena Graovac i Tanja Špoljar)

125–188
Translation of the conversations