Journal Život umjetnosti

Život umjetnosti 91 (2012)

Issue No. 91 (2012)


EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

EXECUTIVE EDITOR: Jelena Pašić

AUTHORS: Josipa Bubaš, Goran Budanec, Jasna Jakšić, Olga Majcen Linn, Suzana Marjanić, Darko Šimičić, Jelena Vesić

DESIGN AND LAYOUT: bilić_müller studio


U domaćoj umjetničkoj produkciji pratimo zavidan kontinuitet performativnih umjetničkih praksi koje ispituju socijalnu kontrolu u javnom prostoru, primjerice performans Zagreb, volim te! (1981.) Tomislava Gotovca, Lady Godiva (2001.) Vlaste Delimar, Oštrenje (2012.) Marka Markovića… (…) Neposrednošću izvedbe (i izostankom institucionalnog zaleđa u njihovoj produkciji) otvara se polje demokratizacije umjetnosti s obzirom da se ti radovi obraćaju slučajnim prolaznicima i publici koja je svojim obrazovanjem i klasnim statusom isključena iz umjetničke sfere. Na tom tragu možemo ih tretirati kao agitatorske politike koje otvoreno zagovaraju umjetnost kao javno dobro. (…) Potreba za daljnjim razvijanjem diskursa, u tekstovima objavljenima u ovom broju Života umjetnosti o specifičnoj umjetničkoj praksi koja (još uvijek) ruši konvencije društva i umjetnosti, pokazuje da su programski postulati nove umjetničke prakse sadržani u definiciji umjetnosti kao „dijalektičkom revolucionarnom procesu“ i danas aktualni.

Ivana Hanaček (iz uvodnika)

CONTENTS

4–11
Ivana Hanaček
Umjesto uvodnika: zašto je važno misliti o performansu ili kako kreirati javnost?
Instead of a Preface: Why Should we Reflect on Performance, or How to Create a Public

14–29
Suzana Marjanić
Performativna glazba – od bruitizma do lesionizma: kolažno o žanru glazbenoga performansa na domaćim primjerima
Performance Music from Bruitism to Lesionism: A Pastiche on the Genre of Musical Performance Using Local Examples

30–53
Jelena Vesić
SKC kao mjesto performativne (samo)proizvodnje. Oktobar 75 – institucija, samoorganizacije, govor u prvom licu, kolektivizacija
SKC (Student Cultural Centre) as a Site of Performative (Self-)Production. October 75 – Institution, Self-Organization, First-Person Speech, Collectivization

54–67
Goran Budanec
Ritualno, obredno i ezoterično u hrvatskoj perfomativnoj umjetničkoj praksi
The Ritual, the Ceremonial, and the Esoteric in Croatian Performing Arts Practice

68–77
Josipa Bubaš
Prostor povišene pozornosti
The Space of Heightened Attentiveness

80–93
Olga Majcen Linn
Smrt u hrvatskom performansu – nekoliko primjera

94–102
Darko Šimičić
Institut Tomislav Gotovac

102–109
Jasna Jakšić
Digitalizacija, arhiv i performans

www.digitizing-ideas.hr


110–111
Biografije
Biographies