Journal Život umjetnosti

Život umjetnosti 96 (2015)

Issue No. 96 (2015)


EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

EXECUTIVE EDITOR: Sanja Horvatinčić

ISSUE EDITOR: Nikola Bojić

EDITORIAL BOARD: Marija Borovičkić, Liesbeth Decan, Leonida Kovač, Suzana Marjanić, Jelena Pašić, Irena Šimić, Vanja Žanko

AUTHORS OF TEXTS: Aleksandar Bede, Mevre Bedir, Neil Brenner, Dubravka Đurić, Igor Ekštajn, Darko Fritz, Sanja Horvatinčić, Sonja Leboš, Ivica Mitrović, Marcus Owens, Miško Šuvaković, Felipe Vera

AUTHORS OF MAPS: Caitlin Berrigan, Ana Dana Beroš, Nikola Bojić, Damir Bralić, Branka Cvjetičanin, Damir Gamulin, Ida Križaj, Paolo Patelli, Sabine Réthoré, Tobias Revell, Antun Sevšek, Santiago Sierra, Artur Šilić, Idis Turato, Urban Theory Lab, Giuditta Vendrame

SURADNICI: Billić Müller Dizajn, Nikola Gjurek

DESIGN AND LAYOUT: bilić_müller studio

„Filozof Michel Foucault ističe da je bit moći koja se sažima u procesu vladanja uvijek fokusirana na čovjeka, ali ne na pojedinca nego na razumijevanje i vještinu manipulacije odnosima između pojedinaca i njihovih okruženja. Pojam okruženja Foucault prepoznaje u fenomenima poput bogatstva, resursa, teritorija i svih njegovih kvaliteta, kao što su klima, navodnjavanje, fertilnost, ali i navike, načini mišljenja i ponašanja koji se uz njega vežu. Možemo reći da ‘sudbina’ specifičnog mjesta stoga proizlazi iz slojeva teritorija, njihova ispreplitanja i dinamičke razmjene u datom trenutku. Oslonjen na ovakvo promišljanje teritorija, koncept 96. broja Života umjetnosti temelji se na taktičkom povezivanju mapa i tekstova u deset tematskih parova koji se mogu promatrati kao zasebni tekstualno-kartografski slojevi časopisa: geopolitički [T1:M1], memorijalni [T2:M2], poetični [T3:M3], planetarni [T4:M4], ekološki [T5:M5], migracijski [T6:M6], legalni [T7:M7], infrastrukturni [T8:M8], tehnološki [T9:M9], javni [T10:M10].

(…)

Taktičkim umrežavanjem specifičnih mjesta kojima se tekstovi i mape bave, časopis se razmata u slojeviti transnacionalni i transhistorijski teritorij temeljen na logici promišljanja jednog prostora kroz logiku drugog. Perpetuirani pokret koji se pritom ostvaruje briše jasne granice, one geografske i one epistemološke, izjednačujući procese mapiranja i čitanja. Ako je mapa prostorna fiksacija određene ideologije, operacija remapiranja kontinuirano sudara različite ideološke pretpostavke. Na taj se način časopis svjesno odmiče od isključivog interesa za reprezentativni predmet (mjesto, osobu ili objekt) koji definira većinu dominantnih povijesnih narativa i projekcija budućnosti. Umjesto na predmet, fokus je preusmjeren na veze i razmjene između samih predmeta sabranih u spomenutih deset tematskih slojeva. U realnosti su ovi slojevi međusobno neodvojivi, tvore teritorijalno tkivo stvarnosti iz kojeg proizlaze bolno vidljivi fenomeni poput beživotnih tijela imigranata na površini Mediterana, kuća na Viru učvršćenih zakonskim apsurdima, ili pak antifašističkih spomenika zaraslih u divlji krajolik kolektivnog zaborava i političke nekulture. Pokret od reprezentativnog mjesta u (medijskom, akademskom ili urbanom) prostoru do teritorija i natrag, nije isključivo determiniran sadržajem ovog broja. On postaje svojevrstan teorijsko-metodološki pomak koji istodobno dekonstruira dominantne i repozicionira podređene povijesne narative, otvarajući prostor alternativnim scenarijima budućnostima.“

Nikola Bojić (iz uvodnika)

CONTENTS

7–19
Nikola Bojić
Od teritorija do specifičnog mjesta
From Territory to Specific Site

22–33
Igor Ekštajn
Dona et Impera: politika jednog Mjesečeva kamena
Dona et Impera: Politics of a Moon Rock

34–61
Sanja Horvatinčić
Spomenik, teritorij i medijacija ratnog sjećanja u socijalističkoj Jugoslaviji
Monument, Territory, and the Mediation of War Memory in Socialist Yugoslavia

62–75
Miško Šuvaković / Dubravka Đurić
Prostorni obrat: komparativna analiza funkcije mjesta u eksperimentalnoj poeziji i vizualnim umjetnostima
The Spatial Turn: A Comparative Anaysis of the Functions of Place in Experimental Poetry and Visual Arts

FORUM

78–83
Neil Brenner
Doba urbanizacije

84–89
Felipe Vera
Pejzaži nestajanja

91–93
Merve Bedir
Rječnik gostoprimstva: na tragu zakona

94–99
Marcus Owens
Novi vernakulari: „Skvoterska kuća“ skupine Land Action

100–107
Aleksandar Bede
Modernizacijski nizovi: Novi Sad i Vojvodina

108–115
Ivica Mitrović
Dizajniranje hibridnoga urbanog prostora budućnosti: od sustavno prema osobno upravljanom prostoru

116–121
Sonja Leboš / Darko Fritz
Ispunjeno/ispražnjeno: čitanje grada u dva mjerila iz perspektive s dva očišta

122–127
Autori tekstova i mapa
Authors of texts and maps

MAPE / MAPS

M0
Artur Šilić, Damir Bralić, Nikola Bojić
Sivo polje
Gray Field

M1
Branka Cvjetičanin
Matična ploča: Umjetničko-istraživački rad na temu teritorija i urbanog prostora
Motherboard: Art Research on Urban Space and Territory

M2
Santiago Sierra
Najveći grafit na svijetu
World‘s Largest Graffiti

M3
Caitlin Berrigan
Rasprava o imaginarnim eksplozijama
Treatise on Imaginary Explosions

M4
Urban Theory Lab
Operativni krajolici: Prema alternativnoj kartografiji svjetske urbanizacije
Operational Landscapes: Towards an Alternative Cartography of World Urbanization

M5
Ida Križaj
Budućnost kao alat – poplava kao nulto stanje
Future as a Tool – Flood as a Zero Condition

M6
Ana Dana Beroš / Sabine Réthoré
Intermundia / Mediteran bez granica
Intermundia / Mediterranean Without Borders

M7
Idis Turato
Legalizirani grad
Legalized City

M8
Damir Gamulin / Antun Sevšek
Magistrala: infrastruktura kao generator teritorija
The Adriatic Highway: Infrastructure as a Generator of Territory

M9
Tobias Revell
Monopol nad legitimnom uporabom: Blackspot
The Monopoly of Legitimate Use: Blackspot

M10
La Jetée (Paolo Patelli / Giuditta Vendrame)
Atlas trenja: Koreografirana rasprava o javnom prostoru, zakonu i čitljivosti
Friction Atlas: A Choreographed Debate About Public Space, Law and Legibility