Journal Život umjetnosti

Život umjetnosti 97 (2015)

Issue No. 97 (2015)


EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

EXECUTIVE EDITOR: Marija Borovičkić

ISSUE EDITORS: [BLOK]: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković

EDITORIAL BOARD: Sanja Horvatinčić, Liesbeth Decan, Leonida Kovač, Suzana Marjanić, Irena Šimić

AUTHORS OF TEXTS: Lidija Krienzer Radojević, Mario Kikaš, Jelena Petrović

INTERVIEWS: Jonas Staal / [BLOK], Can Gülcü / [BLOK]

MANIFESTS: AKhRR, Oktobar, Diego Rivera, David A. Siqueiros i dr., Rote Gruppe, ARBKD, Njujorški klub Johna Reeda, Emory Douglas, Zemlja

DRAWINGS: Petja Dimitrova

DESIGN AND LAYOUT: bilić_müller studio


Postavljajući si neka osnovna pitanja, kao što su: kako to da društveno angažirana umjetnost cvjeta u doba kad je društveni projekt doživio propast, ili: kako to da umjetničke prakse sve više preuzimaju političku agendu, ili: kakav je odnos između socijalnih praksi i propadanja društvene infrastrukture, uviđamo nužnost inzistiranja na historijskoj specifičnosti suvremenih društveno angažiranih praksi, kao jedinom ispravnom polazištu za njihovu analizu i valorizaciju.

Društveno angažirane umjetničke prakse iz prošlosti, a na čiju se tradiciju nastavljaju suvremene socijalne prakse, bile su snažno povezane s realnim političkim snagama (Komunistička partija, lijeve partije, sindikati). Ako se danas odmaknemo samo malo izvan zaštićenih zidova galerija i muzeja, korak dalje od svečanih otvaranja bijenalnih manifestacija i mimo prebrzih zaključaka o umjetnicima kao progresivnim čimbenicima društvenih promjena, naći ćemo se u poprilično pustom političkom krajoliku: iza više liberalnih ili više konzervativnih svjetonazorskih opcija stoji ujednačena liberalna ekonomska politika koju kroje svjetski centri moći prema interesima kapitala (…) Ukratko: lijeva opcija je u političkom polju nepostojeća. Što u okolnostima globalne ekonomske krize, krize demokracije i izostanka centraliziranog društvenog pokreta s konzistentnom i jasnom političkom artikulacijom uopće znači angažirani umjetnik-individualac koji operira u elitnom polju kulturne proizvodnje usmjerene na privilegirane, visoko obrazovane članove društva, jedno je od ključnih pitanja Života umjetnosti koji držite u ruci. (…)

U želji da rasvijetlimo problematiku navedenih pitanja i skiciramo neke od odgovora, broj smo koncipirale u dvije cjeline. Prvu čine tekstovi teoretičara i znanstvenika, a u drugoj se nalaze perspektive i promišljanja proizvođača (i umjetnika i kustosa) društveno angažiranih umjetničkih projekata, kako u formatu razgovora, tako i vizualnim jezikom, kroz crteže. Most između prvog i drugog dijela čine povijesni izvori, odabrani manifesti umjetničkih udruženja iz razdoblja prije Drugog svjetskog rata, kad je pozicija društveno angažiranog umjetnika bila u mnogim aspektima drugačija. (…)

Okupljajući ove analize i priloge željele smo pridonijeti sagledavanju pozicije i uloge umjetnosti u okvirima uvodno opisane situacije. Nadamo se da će biti poticaj za raspravu koja se tek mora dogoditi i koja će u govor o (društveno angažiranoj) umjetnosti nanovo uvesti ključnu lekciju koju izvodimo iz povijesti radikalne umjetnosti: nijedna umjetnička gesta – sama po sebi – ne može biti intrinzično radikalna.

[BLOK]: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković (iz uvodnika)

CONTENTS

4–11
[BLOK]: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković
Umjetnost i društveni pokreti kak’ stvar s tim stoji?
Art and social movements – where are we at with that?

14–29
Lidija Krienzer Radojević
Ograničeno kretanje kulturne proizvodnje
Constrained motion of cultural production

30–47
Mario Kikaš
Umjetnost linije ili o populizmu
The art of the front or on populism

48–67
Jelena Petrović
Društveni angažman u umjetnosti između individualnog rada i kolektivnih praksi: feministički principi
Social engagement in art between individual work and collective practices: feminist principles

68–85
Umjetnost u službi revolucije. Nekoliko historijskih primjera
AKhRR, Oktobar, Diego Rivera, David A. Siqueiros i dr., Rote Gruppe, ARBKD, Njujorški klub Johna Reeda, Emory Douglas, Zemlja

FORUM

88–101
[BLOK]: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković
Umjetnost u središte emancipacijske političke borbe / intervju s Jonasom Staalom
Art at the heart of emancipatory political struggle / interview with Jonas Staal

VIZUALNI PRILOG

102–111
Petja Dimitrova
Let’s collect/ivize progressive actions…

INTERVIEW

112–123
[BLOK]: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković
Infrastruktura kulturna, djelovanje političko – bečki primjer / intervju s Canom Gülcüom
Cultural infrastructure, political action – Viennese example / interview with Can Gülcü

124–125
Biografije
Biographies