Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 46 (2022)

Issue No. 46 (2022)


Editor-in-chief
Danko Zelić

Editorial Board
Sanja Cvetnić (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb), Matko Matija Marušić (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, Rijeka), Mirjana Repanić-Braun (Institute of Art History, Zagreb), Werner Telesko (ÖAW, IKM – Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Vienna), Danko Zelić (Institute of Art History, Zagreb)

Advisory Board
Péter Farbaky (Budapest History Museum, Budapest), Igor Fisković (Croatian Academy of Arts and Sciences, Zagreb), Géza Galavics (MTA, Institute of Art History, Budapest), Martin Mádl (Czech Academy of Sciences, Institute of Art History, Prague)

Impressum

Članci / Articles

7–24
Ivan Josipović – Željko Krnčević
Predromanički ulomci iz srednjovjekovne crkve Sancti Georgii de villa Coglieurate (današnji Sv. Ivan Krstitelj u Konjevratima kod Šibenika)
Pre-Romanesque Fragments from the Medieval Church of Sancti Georgii de villa Coglierate (today’s St John the Baptist in Konjevrate near Šibenik)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

25–40
Walter Büchi
Hans Alberthal
Hans Alberthal
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

41–58
Milan Pelc
Senta, Petrovaradin, Beograd: tri pobjede Eugena Savojskog nad Osmanlijama na slikama i grafikama Jana van Huchtenburgha
Senta, Petrovaradin, Belgrade: Three Victories of Eugene of Savoy over the Ottomans in Paintings and Prints by Jan van Huchtenburgh
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

59–68
Sanja Cvetnić
Između autografa i radionice: slika Poklonstvo kraljeva Jeana II. Restouta
Between Autograph and Workshop: Adoration of the Magi by Jean II Restout
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

69–78
Radoslav Tomić
Mlečani u Zagrebu (prijedlozi za radionicu Alvisea Tagliapietre i Francesca Robbu)
Venetians in Zagreb: New Insights on the Workshop of Alvise Tagliapietra, and Francesco Robba
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

79–96
Petar Puhmajer – Stjepan Prutki
Izgradnja Vinkovaca u doba Vojne krajine
The Construction of Vinkovci in the Age of the Military Frontier
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

97–108
Vlasta Zajec
Spomenik Presvetom Trojstvu u Vinkovcima i njegova tipološka ishodišta
The Holy Trinity Monument in Vinkovci and Its Typological Sources
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

109–128
Dragan Damjanović – Marija Premužić Ančić – Azra Suljić
Mrtvačnica zagrebačkog groblja Mirogoj
Mortuary of the Mirogoj Cemetery in Zagreb
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

129–146
Irena Kraševac – Ana Šverko
Neoklasicistički hram u sklopu Školskog foruma – povijest gradnje i prenamjene
Classical Revival Temple of the School Forum in Zagreb: History of Its Construction and Repurposing
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

147–156
Bojan Goja
Tršćanski kipari Luigi Conti i Giovanni Marin i njihova djela na Gradskom groblju u Zadru
Triestine Sculptors Luigi Conti and Giovanni Marin: Their Works at the Municipal Cemetery in Zadar
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

157–170
Iva Pasini Tržec
Izvozne dozvole iz arhiva austrijskog Saveznog zavoda za spomenike u Beču kao izvor saznanja o sakupljačkoj praksi zagrebačkih kolekcionara
Export Permits from the Archives of the Austrian Federal Monuments Office in Vienna as a Source of Knowledge about the Practices of Zagreb’s Art Collectors
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

171–190
Vedran Ivanković
Planiranje i izgradnja Prilaza baruna Filipovića i Ulice grada Mainza od 1887. do 1978. godine
Planning and Construction of Prilaz Baruna Filipovića and Ulica Grada Mainza (1887–1978)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

191–206
Tamara Bjažić Klarin
Ishodišta i prilagodbe jednotraktnog sustava u projektima i realizacijama Drage Galića
Origins and the Usage of the Single-Loaded Corridor System in the Designs and Buildings of the Architect Drago Galić
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

207–226
Patricia Počanić
Luksuz na jugoslavenski način – Hotel Ambasador u Opatiji
Luxury in the Yugoslav Way: Hotel Ambasador in Opatija
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

227–240
Nataša Ivančević – Verica Nemet
Hrvatski kipari na Internacionalnom simpoziju skulpture u terakoti velikog formata Terra u Kikindi
Croatian Sculptors at Terra International Symposium of Large-Scale Terracotta Sculpture in Kikinda
Pregledni rad – Review paper

241–242
Autori / Authors