Studies and surveys

Palača HAZU. Prijedlog prezentacije historicističkog oslika

Katarina Horvat-Levaj, Irena Kraševac


Elaborat
Palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb). Prijedlog prezentacije historicističkog oslika

Autorice
Dr. sc. Katarina Horvat-Levaj
Dr. sc. Irena Kraševac

Recenzenti
Akademik Radoslav Tomić
Marijana Sironić, dipl. ing. arh.

Stručna suradnja
Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh.

Fotografije
Paolo Mofardin

Grafička obradba nacrta
Petra Banić

Lektura
Rosanda Tometić

Oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada

Naručitelj
IGH d. d.

Nakladnička cjelina
Mrežna izdanja Instituta za povijest umjetnosti, Elaborati i konzervatorske studije

Materijalni opis
93 str.; ilustr.

ISBN 978-953-373-004-2

-
Elaborat možete preuzeti ovdje (pdf, 6 MB).

-
Povijesno-umjetnička i restauratorsko-konzervatorska istraživanja pokazala su da je, uz nužnu konstrukcijsku sanaciju palače, najzahtjevniji dio njezine obnove prezentacija zidnih oslika. Sagrađena prema projektu bečkoga arhitekta Friedricha von Schmidta i njegova suradnika Hermana Bolléa (1877.–1884.), neorenesansna palača bila je već u izvornoj fazi gradnje oplemenjena historicističkim zidnim oslikom, koji je prema Bolléovoj zamisli izveo slikar Ivan Clausen. Budući da je tijekom 20. stoljeća oslik potpuno poništen, njegov je izgled bio poznat samo sa starih fotografija i nacrta, a stanje očuvanosti krajnje neizvjesno. Preliminarna restauratorska sondiranja otkrila su, međutim, ne samo detaljniji izgled florealno-vegetabilnih arabeski, geometrijskih motiva i bordura, koje čine glavni oblikovni repertoar oslika, nego su posvjedočila i o njegovoj razmjerno dobroj očuvanosti ispod nekoliko slojeva naliča.

-
Informacije o aktualnim primijenjenim istraživanjima, konzervatorskim elaboratima i podlogama ovdje.