Kvartal

Kvartal XVIII-3-4-2021

Glavni i odgovorni urednik:
Petar Prelog

Uredništvo:
Darka Bilić, Boris Dundović, Andrej Žmegač

Lektura:
Dunja Aleraj Lončarić

Grafički dizajn:
Mario Aničić

Tipografija:
Brioni i Lumin Sans [N. Đurek i P. Biľak]

***

Dvobroj časopisa Kvartal 3-4/2021 objavljen je kao online izdanje koje sadrži poveznice sadržajnih stranica i poveznice internet adresa.