Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 45 (2021)

Issue No. 45 (2021)


Editor-in-chief
Danko Zelić

Editorial Board
Sanja Cvetnić (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb), Matko Matija Marušić (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, Rijeka), Mirjana Repanić-Braun (Institute of Art History, Zagreb), Werner Telesko (ÖAW, IKM – Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Vienna), Danko Zelić (Institute of Art History, Zagreb)

Advisory Board
Péter Farbaky (Budapest History Museum, Budapest), Igor Fisković (Croatian Academy of Arts and Sciences, Zagreb), Géza Galavics (MTA, Institute of Art History, Budapest), Martin Mádl (Czech Academy of Sciences, Institute of Art History, Prague)

Impressum

Članci / Articles

7–28
Tin Turković – Nikolina Maraković
Balnea metallicorum of ancient Domavia
Balnea metallicorum antičke Domavije
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

29–42
Predrag Marković – Ivana Tomas
Mramorna skulptura sv. Ivana Krstitelja iz crkve sv. Ivana Krstitelja na otoku Šipanu
Marble Statue of St John the Baptist from the Church of St John the Baptist on the Island of Šipan
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

43–52
Milan Pelc
Nadgrobna ploča zagrebačkoga biskupa Luke od Segeda (Luke Baratina)
Tombstone of Luka de Szeged (Luka Baratin), Bishop of Zagreb
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

53–60
Pavle Bonča – Ana Marinković
Crtež gruškoga ladanjskog sklopa Kaboga-Zec iz 1508. godine
Drawing of the Kaboga-Zec Villa Complex in Gruž (1508)
Prethodno priopćenje – Preliminary communication

61–76
Júlia Papp
Illustrations related to Hungary in Siegmund von Herberstein’s publications
Ilustracije vezane uz Ugarsku u publikacijama Siegmunda von Herbersteina
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

77–92
Martina Ožanić
Skulptura Bogorodice Sućutne iz nekadašnje kapele Majke Božje Žalosne u Svetom Ivanu Zelini – rekonstrukcija izvornoga konteksta
Statue of Our Lady of Compassion from the Former Chapel of Our Lady of Sorrows in Sveti Ivan Zelina – A Reconstruction of the Original Context
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

93–104
Mario Pintarić
“Angelus De Putti” – prilozi za padovanskog kipara u Istri i Venetu
“Angelus De Putti” – New Insights into the Paduan Sculptor’s Activity in Istria and Veneto
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

105–118
Barbara Murovec
Iconography of Kinship. The Holy Family and Attems Family in the Holy Virgin’s Church at Zagorje near Pilštanj
Ikonografija srodstva. Sveta obitelj i obitelj Attems u Marijinoj crkvi u Zagorju kod Pilštanja
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

119–126
Radoslav Tomić
Tomaso Cassani Bugoni u Trstenom
Tomaso Cassani Bugoni in Trsteno
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

127–144
Damir Tulić – Mario Pintarić
Prilozi za kipara i arhitekta Antonija Michelazzija o 250. obljetnici majstorove smrti
Several Contributions to the Work of Antonio Michelazzi, Sculptor and Architect, on the Occasion of the 250th Anniversary of His Death
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

145–160
Jasmina Nestić
Imago Thaumaturga Beatissimae Virginis Mariae Frisingae – slike s prikazom Seminarmadonne iz Freisinga u Varaždinu i Zagrebu
Imago Thaumaturga Beatissimae Virginis Mariae Frisingae – Paintings of the Seminarmadonna of Freising in Varaždin and Zagreb
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

161–174
Igor Čulig – Zlatko Uzelac – Andrej Žmegač
Nedovršeni barokni grad-tvrđava Novi Karlovac
The Unfinished Baroque Town-Fortress of Novi Karlovac
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

175–186
Iva Vidović
Glinska utvrda i naselje od 18. do sredine 19. stoljeća prema kartografskim izvorima
The Fortress and Town of Glina from the 18th to the mid-19th Century, as Recorded in the Cartographic Sources
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

187–202
Petar Puhmajer – Ratko Vučetić – Ivana Haničar Buljan
Građanska arhitektura 18. stoljeća u osječkoj Tvrđi: stambeno-trgovačke katnice
Civil Architecture in 18th-Century Osijek Tvrđa: Houses of Merchants and Artisans
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

203–212
Iva Pasini Tržec
O provenijenciji slike Majčinstvo Louisa de Monija iz Strossmayerove galerije starih majstora
On the Provenance of Louis de Moni’s Painting Motherhood at the Strossmayer Gallery of Old Masters
Prethodno priopćenje – Preliminary communication

213–220
Bojan Goja
Slikar Benedetto Costa u Zadru – novi arhivski prilozi i dopune djelovanju
Painter Benedetto Costa in Zadar – New Archival Contributions and Insights in His Activity
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

221–236
Jasminka Najcer Sabljak – Silvija Lučevnjak
Povijest zbirke umjetnina obitelji Mihalović s posebnim osvrtom na djela slikara Maksimilijana Vanke
History of the Art Collection of the Mihalović Family, with a Special Focus on the Works of Painter Maksimilijan Vanka
Pregledni rad – Review paper

237–248
Ivan Ferenčak
O provenijenciji nekoliko umjetnina iz Muzeja Mimara u Zagrebu
On the Provenance of Several Artworks at the Mimara Museum in Zagreb
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

249–264
Darija Alujević
Društvo Proljetni salon – prilog poznavanju povijesti organizacijskog ustroja i djelatnosti (1916. – 1923.)
The Spring Salon Society – New Insights on the History of Its Organizational Structure and Activities (1916–1923)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

268–268
In memoriam Ivan Tenšek (1941. – 2021.)

269–272
In memoriam Zlatko Uzelac (1953. – 2021.)

272–273
Autori / Authors